Advanced

Stolthet och fördom - En studie om blockflöjtens status i dagens kultur- och musikskola

Lönngren, Annie and Nelson, Sofia (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka blockflöjtens status i dagens musik- och kulturskola, sett ur nybörjarelevers och blockflöjtpedagogers perspektiv. Studien består av två separata undersökningar; studie 1 som fokuserar på nybörjarelevers attityder till blockflöjten som instrument
och studie 2 som undersöker hur blockflöjtspedagoger beskriver ramar för sitt arbete. Den övergripande och gemensamma forskningsfrågan för båda studierna är: Vilken är blockflöjtens status i musik- och kulturskolan idag, sett ur lärares och elevers perspektiv? Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun som metod för våra undersökningar. Intervjuer gjordes med elva nybörjarelever och med fyra blockflöjtspedagoger. Utifrån framkomna resultat... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka blockflöjtens status i dagens musik- och kulturskola, sett ur nybörjarelevers och blockflöjtpedagogers perspektiv. Studien består av två separata undersökningar; studie 1 som fokuserar på nybörjarelevers attityder till blockflöjten som instrument
och studie 2 som undersöker hur blockflöjtspedagoger beskriver ramar för sitt arbete. Den övergripande och gemensamma forskningsfrågan för båda studierna är: Vilken är blockflöjtens status i musik- och kulturskolan idag, sett ur lärares och elevers perspektiv? Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun som metod för våra undersökningar. Intervjuer gjordes med elva nybörjarelever och med fyra blockflöjtspedagoger. Utifrån framkomna resultat av studie 1 och 2 kan flera slutsatser dras. Nybörjareleven ser inte blockflöjten i första hand som ett nybörjarinstrument, utan denna status hålls levande av först och främst föräldrar. För att stärka blockflöjtens ställning är det viktigt att som lärare ge en helhetsbild av instrumentets fulla kapacitet och introducerar eleverna till en fortsättning med instrumentet. Om kultur- och musikskolan hade haft nationella kursplaner i hur instrumentet ska användas i undervisningen skulle eventuellt blockflöjtens status stärkas. (Less)
Abstract
Title: Pride and prejudice. A thesis on the recorder and its position in the municipal music school of today.
The purpose of this thesis is to examine the status of the recorder in the municipal music school today from the beginner students' and the recorder teachers' perspectives. The study consists of two separate parts. The first one, Study 1, focuses on beginner students' attitudes to the recorder as an instrument whereas Study 2 examines the recorder teachers' descriptions of
recorder teaching and their working conditions. The comprehensive and common research question for both studies is as follows: What is the status of the recorder in the municipal music school of today seen from teachers' and beginner students' perspectives?... (More)
Title: Pride and prejudice. A thesis on the recorder and its position in the municipal music school of today.
The purpose of this thesis is to examine the status of the recorder in the municipal music school today from the beginner students' and the recorder teachers' perspectives. The study consists of two separate parts. The first one, Study 1, focuses on beginner students' attitudes to the recorder as an instrument whereas Study 2 examines the recorder teachers' descriptions of
recorder teaching and their working conditions. The comprehensive and common research question for both studies is as follows: What is the status of the recorder in the municipal music school of today seen from teachers' and beginner students' perspectives? Based on a qualitative methodology, interviews were conducted with eleven beginners and four recorder teachers. Based on the results of both studies, several conclusions can be drawn. The beginner students do not primarily see the recorder as a beginner's instrument. However, this view is still common among parents, which could possibly affect the students' views as well. To strengthen the status of the recorder, it is important that the recorder teacher provides an overview
of the instrument's full capacity and introduces students to a future with the instrument. If there were national curricula on how to use the recorder in the municipal music school, the status of the recorder could possibly be strengthened. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lönngren, Annie and Nelson, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
musikpedagogik, nybörjarelev, instrumentalundervisning, parents, border factors, the municipal music school, music teacher, music education, beginner student, recorder, instrumental teaching, musik- och kulturskola, ramfaktorer, musiklärare, föräldrar, blockflöjt
language
Swedish
id
3563631
date added to LUP
2013-03-12 16:07:18
date last changed
2013-04-09 08:38:56
@misc{3563631,
 abstract   = {Title: Pride and prejudice. A thesis on the recorder and its position in the municipal music school of today.
The purpose of this thesis is to examine the status of the recorder in the municipal music school today from the beginner students' and the recorder teachers' perspectives. The study consists of two separate parts. The first one, Study 1, focuses on beginner students' attitudes to the recorder as an instrument whereas Study 2 examines the recorder teachers' descriptions of
recorder teaching and their working conditions. The comprehensive and common research question for both studies is as follows: What is the status of the recorder in the municipal music school of today seen from teachers' and beginner students' perspectives? Based on a qualitative methodology, interviews were conducted with eleven beginners and four recorder teachers. Based on the results of both studies, several conclusions can be drawn. The beginner students do not primarily see the recorder as a beginner's instrument. However, this view is still common among parents, which could possibly affect the students' views as well. To strengthen the status of the recorder, it is important that the recorder teacher provides an overview
of the instrument's full capacity and introduces students to a future with the instrument. If there were national curricula on how to use the recorder in the municipal music school, the status of the recorder could possibly be strengthened.},
 author    = {Lönngren, Annie and Nelson, Sofia},
 keyword   = {musikpedagogik,nybörjarelev,instrumentalundervisning,parents,border factors,the municipal music school,music teacher,music education,beginner student,recorder,instrumental teaching,musik- och kulturskola,ramfaktorer,musiklärare,föräldrar,blockflöjt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stolthet och fördom - En studie om blockflöjtens status i dagens kultur- och musikskola},
 year     = {2012},
}