Advanced

Jag fick inget tack, jag fick sparken! En studie om fem ledares bibehållna arbetsprestation under en omlokalisering

El Khouri, Ramzy Francis LU ; Singh, Sunana and Dedic, Morana (2013) FEKH95 20122
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Examensarbetets titel:
Jag fick inget tack, jag fick sparken! En studie om fem ledares bibehållna arbetsprestation under en omlokalisering

Seminariedatum:
17 januari 2013

Ämne/kurs:
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Morana Dedic
Sunana Singh
Ramzy Francis El Khouri

Handledare:
Nadja Sörgärde

Fem nyckelord:
Ledarskap, identitet, HRM, organisationsförändring, omlokalisering


Syfte:
Syftet med uppsatsen är att få insikt på vad en förändringsprocess har för konsekvenser och påverkan på fem ledare. Vidare vill vi framhäva inställningen bakom arbetsprestationen.

Metod:
Intentionen av kvalitativ data består av intervjuer med fem ledare från fallföretaget. Metoden är... (More)
Sammanfattning

Examensarbetets titel:
Jag fick inget tack, jag fick sparken! En studie om fem ledares bibehållna arbetsprestation under en omlokalisering

Seminariedatum:
17 januari 2013

Ämne/kurs:
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Morana Dedic
Sunana Singh
Ramzy Francis El Khouri

Handledare:
Nadja Sörgärde

Fem nyckelord:
Ledarskap, identitet, HRM, organisationsförändring, omlokalisering


Syfte:
Syftet med uppsatsen är att få insikt på vad en förändringsprocess har för konsekvenser och påverkan på fem ledare. Vidare vill vi framhäva inställningen bakom arbetsprestationen.

Metod:
Intentionen av kvalitativ data består av intervjuer med fem ledare från fallföretaget. Metoden är semistrukturerad då det ger möjlighet till en friare form av intervju, tillsammans med en induktiv ansats anpassad utifrån insamlad data.

Teoretiska perspektiv:
Olika teoriers perspektiv består främst av: identitetsteori, social identitetsteori, HRM teori, engagemang och det implicita kontraktet.

Empiri:
Insamlad data består av intervju med fem ledare och insikt på fallföretaget med hjälp av dessa intervjurespondenter samt relevant kurslitteratur och artiklar.

Resultat:
En gemensam identitet bidrar till en bibehållen arbetsprestation bland fem ledare, på grund av samhörigheten. Gruppbildningen resulterade till en positiv atmosfär och starkare gruppidentitet. Denna identitet skapade en ”vi mot dem” känsla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
El Khouri, Ramzy Francis LU ; Singh, Sunana and Dedic, Morana
supervisor
organization
course
FEKH95 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, Identitet, HRM, Omlokalisering
language
Swedish
id
3567589
date added to LUP
2013-03-22 11:31:25
date last changed
2013-03-22 11:31:25
@misc{3567589,
 abstract   = {Sammanfattning

Examensarbetets titel:
Jag fick inget tack, jag fick sparken! En studie om fem ledares bibehållna arbetsprestation under en omlokalisering

Seminariedatum:
17 januari 2013

Ämne/kurs:
FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare:
Morana Dedic
Sunana Singh
Ramzy Francis El Khouri

Handledare:
Nadja Sörgärde

Fem nyckelord:
Ledarskap, identitet, HRM, organisationsförändring, omlokalisering


Syfte:
Syftet med uppsatsen är att få insikt på vad en förändringsprocess har för konsekvenser och påverkan på fem ledare. Vidare vill vi framhäva inställningen bakom arbetsprestationen.

Metod:
Intentionen av kvalitativ data består av intervjuer med fem ledare från fallföretaget. Metoden är semistrukturerad då det ger möjlighet till en friare form av intervju, tillsammans med en induktiv ansats anpassad utifrån insamlad data.

Teoretiska perspektiv:
Olika teoriers perspektiv består främst av: identitetsteori, social identitetsteori, HRM teori, engagemang och det implicita kontraktet.

Empiri:
Insamlad data består av intervju med fem ledare och insikt på fallföretaget med hjälp av dessa intervjurespondenter samt relevant kurslitteratur och artiklar.

Resultat:
En gemensam identitet bidrar till en bibehållen arbetsprestation bland fem ledare, på grund av samhörigheten. Gruppbildningen resulterade till en positiv atmosfär och starkare gruppidentitet. Denna identitet skapade en ”vi mot dem” känsla.},
 author    = {El Khouri, Ramzy Francis and Singh, Sunana and Dedic, Morana},
 keyword   = {Ledarskap,Identitet,HRM,Omlokalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jag fick inget tack, jag fick sparken! En studie om fem ledares bibehållna arbetsprestation under en omlokalisering},
 year     = {2013},
}