Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdslös finansiell rådgivning - Vilket skydd har en konsument som anser sig blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning?

Wänehag, Gustav LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker vilket skydd en konsument har som anser sig blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning. Genom att undersöka vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig och vilka aktsamhetskrav en rådgivare skall iaktta återges en bild av gällande rätt avseende finansiell rådgivning. Vidare redogörs för de påföljder som kan inträffa ifall en rådgivare inte uppfyller de aktsamhetskrav som lagen anger samt något om tillsynsfunktionen. Stor vikt läggs vid att ge en rättvisande bild av hela rådgivningsprocessen då finansiell rådgivning är ett komplext område som förändras i stor grad.
Sammanfattningsvis så är slutsatsen att det skydd en konsument har som anser sig blivit utsatt för vårdslös finansiell... (More)
Uppsatsen undersöker vilket skydd en konsument har som anser sig blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning. Genom att undersöka vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig och vilka aktsamhetskrav en rådgivare skall iaktta återges en bild av gällande rätt avseende finansiell rådgivning. Vidare redogörs för de påföljder som kan inträffa ifall en rådgivare inte uppfyller de aktsamhetskrav som lagen anger samt något om tillsynsfunktionen. Stor vikt läggs vid att ge en rättvisande bild av hela rådgivningsprocessen då finansiell rådgivning är ett komplext område som förändras i stor grad.
Sammanfattningsvis så är slutsatsen att det skydd en konsument har som anser sig blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning är den ersättning som kan utgå enligt 6§ LFR vid skadeståndstalan. 6§ LFR är aktuell förutsatt att 7§ LFR regler om reklamation- och preskriptionstid beaktas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wänehag, Gustav LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansiell rådgivning, vårdslös finansiell rådgivning, handelsrätt, lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, skadestånd
language
Swedish
id
3628846
date added to LUP
2013-04-03 14:22:13
date last changed
2013-04-03 14:22:13
@misc{3628846,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker vilket skydd en konsument har som anser sig blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning. Genom att undersöka vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig och vilka aktsamhetskrav en rådgivare skall iaktta återges en bild av gällande rätt avseende finansiell rådgivning. Vidare redogörs för de påföljder som kan inträffa ifall en rådgivare inte uppfyller de aktsamhetskrav som lagen anger samt något om tillsynsfunktionen. Stor vikt läggs vid att ge en rättvisande bild av hela rådgivningsprocessen då finansiell rådgivning är ett komplext område som förändras i stor grad.
Sammanfattningsvis så är slutsatsen att det skydd en konsument har som anser sig blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning är den ersättning som kan utgå enligt 6§ LFR vid skadeståndstalan. 6§ LFR är aktuell förutsatt att 7§ LFR regler om reklamation- och preskriptionstid beaktas.},
 author    = {Wänehag, Gustav},
 keyword   = {Finansiell rådgivning,vårdslös finansiell rådgivning,handelsrätt,lagen om finansiell rådgivning till konsumenter,skadestånd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdslös finansiell rådgivning - Vilket skydd har en konsument som anser sig blivit utsatt för vårdslös finansiell rådgivning?},
 year     = {2013},
}