Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oväder vid horisonten - Upphovsrättsliga problem avseende molnbaserade datatjänster

Holmström Van Der Weyden, Victor LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den digitala teknikens utveckling har sedan långt tillbaka inneburit ett hot mot upphovsrätten. Under de senaste åren har Cloud Computing, eller molnbaserade datatjänster, framstått som ett allt intressantare forsknings- och tillämpningsområde inom teknikbranschen. Cloud Computing utgör en teknisk infrastruktur där användaren har tillgång till data som är belägen utanför den egna plattformen och kännetecknande för molnbaserade datatjänster är att de levereras i form av en tjänst över ett nätverk, vanligtvis Internet.
Denna utveckling har medfört vissa oklarheter vid upphovsrättslig intrångsbedömning, framförallt vad gäller exemplarframställning. I samband med The Pirate Bay-målet uppmärksammades även frågan om mellanhänders ansvar för... (More)
Den digitala teknikens utveckling har sedan långt tillbaka inneburit ett hot mot upphovsrätten. Under de senaste åren har Cloud Computing, eller molnbaserade datatjänster, framstått som ett allt intressantare forsknings- och tillämpningsområde inom teknikbranschen. Cloud Computing utgör en teknisk infrastruktur där användaren har tillgång till data som är belägen utanför den egna plattformen och kännetecknande för molnbaserade datatjänster är att de levereras i form av en tjänst över ett nätverk, vanligtvis Internet.
Denna utveckling har medfört vissa oklarheter vid upphovsrättslig intrångsbedömning, framförallt vad gäller exemplarframställning. I samband med The Pirate Bay-målet uppmärksammades även frågan om mellanhänders ansvar för upphovsrättsliga intrång i digital miljö. Uppsatsen ämnar redogöra för den reglering som är relevant vid en bedömning av exemplarframställning i molnmiljö och mellanhänders ansvar vad gäller främjande till sådant intrång, men också belysa huruvida den nuvarande upphovsrättsliga lagstiftningen är väl anpassad till teknikbranschens utveckling.
En av slutsatserna som kan dras utifrån uppsatsen är att det inom EU finns ett starkt intresse för att främja utvecklingen av molnbaserade datatjänster, men också att harmonisera upphovsrätten i sin helhet. Genom en rad direktiv, som har implanterats i den svenska lagstiftningen, har man försökt att uppnå dessa mål.
I frågan om exemplarframställning så kan konstateras att det är två inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt som är relevanta i molnmiljö: tillfällig exemplarframställning och exemplarframställning för privat bruk. Den förra inskränkningen är en av de tekniskt mest avancerade bestämmelserna i upphovsrättslagstiftningen och bestämmelsens breda formulering medför vissa tolkningsfrågor. I den praxis som finns att tillgå tolkas bestämmelsen restriktivt, men trots detta möjliggör denna inskränkning att molntjänster kan användas i stor utsträckning. Inskränkningen om exemplarframställning för privat bruk är i många avseenden tydligare, men är å andra sidan inte helt välanpassad till exemplarframställning i digital miljö.
Vad gäller mellanhänders ansvar så är en av slutsatserna från uppsatsen att deras ansvar generellt sett är långtgående. Denna slutsats kan dras inte minst utifrån TPB-målet, som behandlar frågan om främjande till upphovsrättsintrång i digital miljö. Med anledning av att de enskilda intrångsgörarna ofta är svåra eller omöjliga att identifiera och inte sällan är flera till antalet i denna typ av miljö, så blir frågan om mellanhänders ansvar för intrång central. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmström Van Der Weyden, Victor LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cloud computing, molnbaserade datatjänster, upphovsrätt, immaterialrätt
language
Swedish
id
3630780
date added to LUP
2013-04-05 15:43:41
date last changed
2013-04-05 15:43:41
@misc{3630780,
 abstract   = {Den digitala teknikens utveckling har sedan långt tillbaka inneburit ett hot mot upphovsrätten. Under de senaste åren har Cloud Computing, eller molnbaserade datatjänster, framstått som ett allt intressantare forsknings- och tillämpningsområde inom teknikbranschen. Cloud Computing utgör en teknisk infrastruktur där användaren har tillgång till data som är belägen utanför den egna plattformen och kännetecknande för molnbaserade datatjänster är att de levereras i form av en tjänst över ett nätverk, vanligtvis Internet.
Denna utveckling har medfört vissa oklarheter vid upphovsrättslig intrångsbedömning, framförallt vad gäller exemplarframställning. I samband med The Pirate Bay-målet uppmärksammades även frågan om mellanhänders ansvar för upphovsrättsliga intrång i digital miljö. Uppsatsen ämnar redogöra för den reglering som är relevant vid en bedömning av exemplarframställning i molnmiljö och mellanhänders ansvar vad gäller främjande till sådant intrång, men också belysa huruvida den nuvarande upphovsrättsliga lagstiftningen är väl anpassad till teknikbranschens utveckling.
En av slutsatserna som kan dras utifrån uppsatsen är att det inom EU finns ett starkt intresse för att främja utvecklingen av molnbaserade datatjänster, men också att harmonisera upphovsrätten i sin helhet. Genom en rad direktiv, som har implanterats i den svenska lagstiftningen, har man försökt att uppnå dessa mål.
I frågan om exemplarframställning så kan konstateras att det är två inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt som är relevanta i molnmiljö: tillfällig exemplarframställning och exemplarframställning för privat bruk. Den förra inskränkningen är en av de tekniskt mest avancerade bestämmelserna i upphovsrättslagstiftningen och bestämmelsens breda formulering medför vissa tolkningsfrågor. I den praxis som finns att tillgå tolkas bestämmelsen restriktivt, men trots detta möjliggör denna inskränkning att molntjänster kan användas i stor utsträckning. Inskränkningen om exemplarframställning för privat bruk är i många avseenden tydligare, men är å andra sidan inte helt välanpassad till exemplarframställning i digital miljö.
Vad gäller mellanhänders ansvar så är en av slutsatserna från uppsatsen att deras ansvar generellt sett är långtgående. Denna slutsats kan dras inte minst utifrån TPB-målet, som behandlar frågan om främjande till upphovsrättsintrång i digital miljö. Med anledning av att de enskilda intrångsgörarna ofta är svåra eller omöjliga att identifiera och inte sällan är flera till antalet i denna typ av miljö, så blir frågan om mellanhänders ansvar för intrång central.},
 author    = {Holmström Van Der Weyden, Victor},
 keyword   = {cloud computing,molnbaserade datatjänster,upphovsrätt,immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oväder vid horisonten - Upphovsrättsliga problem avseende molnbaserade datatjänster},
 year     = {2013},
}