Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur avdelningschefers utövande av ledarskap påverkas av ramfaktorer såsom ekonomifaktorer, personalfrågor och samhällsaspekter: en fallstudie gjord på kirurgiska divisionen vid Skånes Universitetssjukhus, SUS

Kindt, Petronella LU (2013) PEDK11 20121
Education
Abstract (Swedish)
Författaren till denna studie är sjuksköterska och har arbetat på Skånes Universitetssjukhus. Upplevelserna från denna tid ligger till grund för denna uppsats.

Syftet med uppsatsen är att analysera i vilken utsträckning avdelningschefers arbete inom kirurgiska divisionen på Skånes Universitetssjukhus påverkas av ramfaktorer såsom personalfrågor, ekonomi och samhällsaspekter. Metoden som användes i studien var intervjuer som utfördes genom en semistrukturerad intervjuguide. Den metodologiska ansatsen för uppsatsen är således kvalitativ.

Resultatet visar att avdelningscheferna i störst utsträckning upplever påverkan av den ekonomiska ramfaktorn då Skånes Universitetssjukhus idag har stora sparbeting. Detta får svallvågor för... (More)
Författaren till denna studie är sjuksköterska och har arbetat på Skånes Universitetssjukhus. Upplevelserna från denna tid ligger till grund för denna uppsats.

Syftet med uppsatsen är att analysera i vilken utsträckning avdelningschefers arbete inom kirurgiska divisionen på Skånes Universitetssjukhus påverkas av ramfaktorer såsom personalfrågor, ekonomi och samhällsaspekter. Metoden som användes i studien var intervjuer som utfördes genom en semistrukturerad intervjuguide. Den metodologiska ansatsen för uppsatsen är således kvalitativ.

Resultatet visar att avdelningscheferna i störst utsträckning upplever påverkan av den ekonomiska ramfaktorn då Skånes Universitetssjukhus idag har stora sparbeting. Detta får svallvågor för ramfaktorn för personalfrågor då sparbetingen resulterar i anställningsstopp för personal trots att vårdplatserna ökar.
I diskussionen knyts empiri till teori där ett resonemang förs huruvida avdelningschefernas ledarskap påverkas av ramfaktorerna, hur avdelningscheferna kan utnyttja sitt ledarskap samt avdelningschefernas egen möjlighet att påverka ramfaktorerna.

Fortsatt forskning bör göras på en större population då denna uppsats endast innefattas av fyra respondenter. Det kan vara av vikt att bedriva vidare studier i vilken påverkan denna situation har på sikt för såväl chefer som arbetstagare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kindt, Petronella LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälso- och sjukvård, Ekonomi, Personal, Politik, Samhälle
language
Swedish
id
3633946
date added to LUP
2013-04-30 12:23:42
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{3633946,
 abstract   = {Författaren till denna studie är sjuksköterska och har arbetat på Skånes Universitetssjukhus. Upplevelserna från denna tid ligger till grund för denna uppsats. 

Syftet med uppsatsen är att analysera i vilken utsträckning avdelningschefers arbete inom kirurgiska divisionen på Skånes Universitetssjukhus påverkas av ramfaktorer såsom personalfrågor, ekonomi och samhällsaspekter. Metoden som användes i studien var intervjuer som utfördes genom en semistrukturerad intervjuguide. Den metodologiska ansatsen för uppsatsen är således kvalitativ. 

Resultatet visar att avdelningscheferna i störst utsträckning upplever påverkan av den ekonomiska ramfaktorn då Skånes Universitetssjukhus idag har stora sparbeting. Detta får svallvågor för ramfaktorn för personalfrågor då sparbetingen resulterar i anställningsstopp för personal trots att vårdplatserna ökar. 
I diskussionen knyts empiri till teori där ett resonemang förs huruvida avdelningschefernas ledarskap påverkas av ramfaktorerna, hur avdelningscheferna kan utnyttja sitt ledarskap samt avdelningschefernas egen möjlighet att påverka ramfaktorerna. 

Fortsatt forskning bör göras på en större population då denna uppsats endast innefattas av fyra respondenter. Det kan vara av vikt att bedriva vidare studier i vilken påverkan denna situation har på sikt för såväl chefer som arbetstagare.},
 author    = {Kindt, Petronella},
 keyword   = {Hälso- och sjukvård,Ekonomi,Personal,Politik,Samhälle},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur avdelningschefers utövande av ledarskap påverkas av ramfaktorer såsom ekonomifaktorer, personalfrågor och samhällsaspekter: en fallstudie gjord på kirurgiska divisionen vid Skånes Universitetssjukhus, SUS},
 year     = {2013},
}