Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett särskilt funktionshinder? - en analys av identitet, relationer och gränsdragningar i Malmö Dövas Förening "Svenske" 1954-1970

Nordin, Magnus LU (2013) HISK01 20131
History
Abstract (Swedish)
Syftet för undersökningen är att utreda identitet, relationer och gränsdragningar i den döva gruppen under 1954-1970. Detta genom att undersöka en lokal dövförening, Malmö Dövas Förening ”Svenske”. Källmaterialet utgörs huvudsakligen av protokollanteckningar från föreningsstyrelsens sammanträden. Analysen stöttade sig mot teoretiska begrepp hämtade ur deaf studies och disability studies, två forskningsdiscipliner som befinner sig i utvecklingsfaser – både inom sina respektive fält, men även i hur de förhåller sig till varandra. Undersökningens resultat belyser bl.a. hur döva presenterat sitt funktionshinder som åtskilt andra funktionshinder, som exempelvis de av mer fysisk art, varför man delvis tog avstånd från andra funktionshindrade... (More)
Syftet för undersökningen är att utreda identitet, relationer och gränsdragningar i den döva gruppen under 1954-1970. Detta genom att undersöka en lokal dövförening, Malmö Dövas Förening ”Svenske”. Källmaterialet utgörs huvudsakligen av protokollanteckningar från föreningsstyrelsens sammanträden. Analysen stöttade sig mot teoretiska begrepp hämtade ur deaf studies och disability studies, två forskningsdiscipliner som befinner sig i utvecklingsfaser – både inom sina respektive fält, men även i hur de förhåller sig till varandra. Undersökningens resultat belyser bl.a. hur döva presenterat sitt funktionshinder som åtskilt andra funktionshinder, som exempelvis de av mer fysisk art, varför man delvis tog avstånd från andra funktionshindrade grupper. Dessutom konkluderas att den hörande normen varit en konstituerande faktor i frågor om identitet, relationer och gränsdragningar. Analysen identifierar även förändringar över tid i dessa båda resultat; attityden mot funktionshindrade grupper kom att bli mer välvilligt inställd mot slutet av undersökningsperioden, och föreningsstyrelsen började sedermera ifrågasätta den hörande normen genom interna avståndstaganden mot hörande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordin, Magnus LU
supervisor
organization
course
HISK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dövhet, identitet, funktionshinder, deaf studies, ableism, disability studies, the ideology of ability, audism, subkultur, den hörande normen, kontrakultur, minoritetskultur, minoritet, dövsamhället, dövkultur, dövförening, döva
language
Swedish
id
3635906
date added to LUP
2013-05-28 07:58:41
date last changed
2013-05-28 07:58:41
@misc{3635906,
 abstract   = {Syftet för undersökningen är att utreda identitet, relationer och gränsdragningar i den döva gruppen under 1954-1970. Detta genom att undersöka en lokal dövförening, Malmö Dövas Förening ”Svenske”. Källmaterialet utgörs huvudsakligen av protokollanteckningar från föreningsstyrelsens sammanträden. Analysen stöttade sig mot teoretiska begrepp hämtade ur deaf studies och disability studies, två forskningsdiscipliner som befinner sig i utvecklingsfaser – både inom sina respektive fält, men även i hur de förhåller sig till varandra. Undersökningens resultat belyser bl.a. hur döva presenterat sitt funktionshinder som åtskilt andra funktionshinder, som exempelvis de av mer fysisk art, varför man delvis tog avstånd från andra funktionshindrade grupper. Dessutom konkluderas att den hörande normen varit en konstituerande faktor i frågor om identitet, relationer och gränsdragningar. Analysen identifierar även förändringar över tid i dessa båda resultat; attityden mot funktionshindrade grupper kom att bli mer välvilligt inställd mot slutet av undersökningsperioden, och föreningsstyrelsen började sedermera ifrågasätta den hörande normen genom interna avståndstaganden mot hörande.},
 author    = {Nordin, Magnus},
 keyword   = {dövhet,identitet,funktionshinder,deaf studies,ableism,disability studies,the ideology of ability,audism,subkultur,den hörande normen,kontrakultur,minoritetskultur,minoritet,dövsamhället,dövkultur,dövförening,döva},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett särskilt funktionshinder? - en analys av identitet, relationer och gränsdragningar i Malmö Dövas Förening "Svenske" 1954-1970},
 year     = {2013},
}