Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Filmer vår tids reklampelare?

Olsson Alvebro, Sofia LU and Värnik, Marlene LU (2013) MKVA21 20122
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Inom film och TV branschen har begreppet produktplacering existerat i flera årtionden och har fungerat som en effektiv marknadsföringsmetod för företag som velat göra reklam för sina produkter och tjänster. Syftet med produktplacering är att konsumenter ska uppfatta det kommersiella budskapet utan att vara medvetna om vad de utsätts för. Produktplacering har på senare år blivit alltmer subtil och integrerad i medier med stor genomslagskraft. Syftet med vår uppsats var att göra en publikstudie av hur publiken uppfattar produktplacering som fenomen. Vad tycker de om att reklamen allt mer börjat leta sig in i vår kultur. Samt hur de ställer sig till produktplacering i senaste James Bond filmen ”Skyfall”. Vi valde att genomföra kvalitativa... (More)
Inom film och TV branschen har begreppet produktplacering existerat i flera årtionden och har fungerat som en effektiv marknadsföringsmetod för företag som velat göra reklam för sina produkter och tjänster. Syftet med produktplacering är att konsumenter ska uppfatta det kommersiella budskapet utan att vara medvetna om vad de utsätts för. Produktplacering har på senare år blivit alltmer subtil och integrerad i medier med stor genomslagskraft. Syftet med vår uppsats var att göra en publikstudie av hur publiken uppfattar produktplacering som fenomen. Vad tycker de om att reklamen allt mer börjat leta sig in i vår kultur. Samt hur de ställer sig till produktplacering i senaste James Bond filmen ”Skyfall”. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med sju respondenter, i åldrarna 21-60. Vi valde James att utgå från Bond filmen ”Skyfall”, som alla respondenterna redan sett, så att de lättare skulle kunna ge exempel på hur produktplaceringen både kan bli negativt eller något positivt. Vår referensram består bland annat av tidigare forskning inom ämnet, ett politisk- ekonomiskt perspektiv och teorier om kulturindustrin. Det är med dem som vi jämfört och ställt vår empiri och frågeställningar emot. Efter att vi analyserat den data som vi samlat in rörande de intervjuades inställning till produktplacering i film. Kom vi fram till, att inställningen till produktplaceringarna skiljde sig inte så överdrivet mycket åt mellan våra respondenter. Samtliga delade alla åsikten om att produktplaceringarna borde smältas in mer i filmerna. De ställde sig även förstående till att filmerna är beroende av produktplaceringar och annonsörer, för att produktionerna av filmerna ska kunna finansieras. Varför de flesta av våra respondenter ställer sig så förstående till att producenterna är beroende av annonsintäkterna för sina filmer, tror vi kan komma ifrån att de har växt upp i dagens mediesamhälle och för dem hör produktplaceringarna av varumärkena lika mycket till filmens handling som skådespelarna i filmen gör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson Alvebro, Sofia LU and Värnik, Marlene LU
supervisor
organization
alternative title
EN UNDERSÖKNING OM PUBLIKENS INSTÄLLNING TILL PRODUKTPLACERING I FILMER
course
MKVA21 20122
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
kulturindustri, kommersialisering, produktplacering, marknadsföring, filmreklam, publik, film, James Bond
language
Swedish
id
3721923
date added to LUP
2013-05-23 14:42:07
date last changed
2014-09-04 08:36:08
@misc{3721923,
 abstract   = {Inom film och TV branschen har begreppet produktplacering existerat i flera årtionden och har fungerat som en effektiv marknadsföringsmetod för företag som velat göra reklam för sina produkter och tjänster. Syftet med produktplacering är att konsumenter ska uppfatta det kommersiella budskapet utan att vara medvetna om vad de utsätts för. Produktplacering har på senare år blivit alltmer subtil och integrerad i medier med stor genomslagskraft. Syftet med vår uppsats var att göra en publikstudie av hur publiken uppfattar produktplacering som fenomen. Vad tycker de om att reklamen allt mer börjat leta sig in i vår kultur. Samt hur de ställer sig till produktplacering i senaste James Bond filmen ”Skyfall”. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med sju respondenter, i åldrarna 21-60. Vi valde James att utgå från Bond filmen ”Skyfall”, som alla respondenterna redan sett, så att de lättare skulle kunna ge exempel på hur produktplaceringen både kan bli negativt eller något positivt. Vår referensram består bland annat av tidigare forskning inom ämnet, ett politisk- ekonomiskt perspektiv och teorier om kulturindustrin. Det är med dem som vi jämfört och ställt vår empiri och frågeställningar emot. Efter att vi analyserat den data som vi samlat in rörande de intervjuades inställning till produktplacering i film. Kom vi fram till, att inställningen till produktplaceringarna skiljde sig inte så överdrivet mycket åt mellan våra respondenter. Samtliga delade alla åsikten om att produktplaceringarna borde smältas in mer i filmerna. De ställde sig även förstående till att filmerna är beroende av produktplaceringar och annonsörer, för att produktionerna av filmerna ska kunna finansieras. Varför de flesta av våra respondenter ställer sig så förstående till att producenterna är beroende av annonsintäkterna för sina filmer, tror vi kan komma ifrån att de har växt upp i dagens mediesamhälle och för dem hör produktplaceringarna av varumärkena lika mycket till filmens handling som skådespelarna i filmen gör.},
 author    = {Olsson Alvebro, Sofia and Värnik, Marlene},
 keyword   = {kulturindustri,kommersialisering,produktplacering,marknadsföring,filmreklam,publik,film,James Bond},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Filmer vår tids reklampelare?},
 year     = {2013},
}