Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Du borde skämmas för din horas skull!" – En genusvetenskaplig studie kring ära utifrån ärekränkningsbrott i det senmedeltida Stockholm

Ivarsson, André LU (2013) HISK01 20131
History
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar normer och värderingar kring kvinnlig och manlig ära utifrån rättsliggjorda ärekränkningsbrott i Stockholm mellan åren 1474 och 1481. En kvantitativ metod i kombination med en hermeneutisk metod har använts för att komma fram till om ärekränkningarna tycks ha varit ett manligt eller kvinnligt fenomen under perioden. Resultatet visar en överrepresentation av män både när det gäller angripare och offer i ärekränkingsfallen. Samma metoder har använts för att undersöka vilka de vanligaste ärekränkande orden var under perioden samt hur dessa fördelar sig mellan könen. En vidare analys av resultatet har genomförts för att undersöka vad kvinnlig respektive manlig ära kretsade kring. Denna uppsats visar att den kvinnliga... (More)
Denna uppsats behandlar normer och värderingar kring kvinnlig och manlig ära utifrån rättsliggjorda ärekränkningsbrott i Stockholm mellan åren 1474 och 1481. En kvantitativ metod i kombination med en hermeneutisk metod har använts för att komma fram till om ärekränkningarna tycks ha varit ett manligt eller kvinnligt fenomen under perioden. Resultatet visar en överrepresentation av män både när det gäller angripare och offer i ärekränkingsfallen. Samma metoder har använts för att undersöka vilka de vanligaste ärekränkande orden var under perioden samt hur dessa fördelar sig mellan könen. En vidare analys av resultatet har genomförts för att undersöka vad kvinnlig respektive manlig ära kretsade kring. Denna uppsats visar att den kvinnliga äran främst förknippades med deras sexualitet medan männens ära i högre grad var länkad till ärlighet. Vidare har undersökningens resultat analyserats utifrån ett genusperspektiv för att synliggöra rådande genusförhållanden i det senmedeltida Stockholm. Ärekränkningsbrotten vittnar om ett samhälle där kvinnan är underordnad mannen både i det privata och det offentliga, och där könen tillskrivs olika förutsättningar och egenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, André LU
supervisor
organization
course
HISK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ära, Heder, Ärekränkningsbrott, Stockholm, Medeltid, Kön, Kvantitativ metod, Hermeneutisk metod, Genusperspektiv, Genuskontrakt, Genussystem.
language
Swedish
id
3731251
date added to LUP
2013-05-28 07:57:29
date last changed
2013-05-28 07:57:29
@misc{3731251,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar normer och värderingar kring kvinnlig och manlig ära utifrån rättsliggjorda ärekränkningsbrott i Stockholm mellan åren 1474 och 1481. En kvantitativ metod i kombination med en hermeneutisk metod har använts för att komma fram till om ärekränkningarna tycks ha varit ett manligt eller kvinnligt fenomen under perioden. Resultatet visar en överrepresentation av män både när det gäller angripare och offer i ärekränkingsfallen. Samma metoder har använts för att undersöka vilka de vanligaste ärekränkande orden var under perioden samt hur dessa fördelar sig mellan könen. En vidare analys av resultatet har genomförts för att undersöka vad kvinnlig respektive manlig ära kretsade kring. Denna uppsats visar att den kvinnliga äran främst förknippades med deras sexualitet medan männens ära i högre grad var länkad till ärlighet. Vidare har undersökningens resultat analyserats utifrån ett genusperspektiv för att synliggöra rådande genusförhållanden i det senmedeltida Stockholm. Ärekränkningsbrotten vittnar om ett samhälle där kvinnan är underordnad mannen både i det privata och det offentliga, och där könen tillskrivs olika förutsättningar och egenskaper.},
 author    = {Ivarsson, André},
 keyword   = {Ära,Heder,Ärekränkningsbrott,Stockholm,Medeltid,Kön,Kvantitativ metod,Hermeneutisk metod,Genusperspektiv,Genuskontrakt,Genussystem.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Du borde skämmas för din horas skull!" – En genusvetenskaplig studie kring ära utifrån ärekränkningsbrott i det senmedeltida Stockholm},
 year     = {2013},
}