Advanced

Metabolic effects of 4 weeks training in the fasted state

Freiburghaus, Zet (2011) MOBY15 20111
Degree Projects in Molecular Biology
Abstract (Swedish)
Effekter av träning i fastande tillstånd

Den tydligaste effekten av uthållighetsträning är förbättrad kondition. Ordet kondition kan definieras som samspelet mellan lungor, hjärta, blod och muskler. Lungorna ska växla syrgas från inandningsluften och släppa ut koldioxid. Hjärtat ska pumpa blod till lungorna och ut i kroppen. Blodets uppgift är att syresätta musklerna vid fysisk ansträngning. Allt detta klarar kroppen utan större fysisk påfrestning. Vid uthållighetsträning trimmas komponenterna till att klara påfrestningarna som sker vid fysisk belastning. Det som händer är att lungorna kan ventilera mer luft, hjärtat pumpa runt mer blod och att blodet blir bättre på att transportera ut syre till musklerna. Det som sker i musklerna är... (More)
Effekter av träning i fastande tillstånd

Den tydligaste effekten av uthållighetsträning är förbättrad kondition. Ordet kondition kan definieras som samspelet mellan lungor, hjärta, blod och muskler. Lungorna ska växla syrgas från inandningsluften och släppa ut koldioxid. Hjärtat ska pumpa blod till lungorna och ut i kroppen. Blodets uppgift är att syresätta musklerna vid fysisk ansträngning. Allt detta klarar kroppen utan större fysisk påfrestning. Vid uthållighetsträning trimmas komponenterna till att klara påfrestningarna som sker vid fysisk belastning. Det som händer är att lungorna kan ventilera mer luft, hjärtat pumpa runt mer blod och att blodet blir bättre på att transportera ut syre till musklerna. Det som sker i musklerna är att mitokondrierna blir fler och den oxidativa aktiviteten ökar. Det innebär att musklerna kan utveckla mer energi och de blir bättre på att använda fett som en energikälla. Det som gör fett till en otrolig energikälla är att alla människor har mer energi i form av fett än det kan göra av med på det mest extrema långlopp. Kroppsfettet på en smal individ räcker till flera dagars fysisk aktivitet. Det kan jämföras med att den mängd kolhydrater som kan lagras i kroppen bara räcker till ungefär 2 timmars fysisk aktivitet.

Syftet med denna studie var att försöka se om det går att öka fettoxidationen vid upprepad träning i fastande tillstånd. Blir det en addidativ effekt när man upprepar träningen i fastande tillstånd? Vad blir effekten när man har tränat i fastande tillstånd och sedan anstränger sig med tillgångliga av kolhydrater?

I min studie ingick 11 unga friska. Dessa fick efter en övernatt-fasta, träna före frukost i 45 minuters pass 3 ggr i veckan under en period om 4 veckor. Tester gjordes före och efter träningsperioden. Testerna utfördes på träningscykel och med utrustning för att mäta syreupptagning och fettförbränning.

Resultaten visar att träning efter övernatt-fasta ökar fettförbränningen med ett snitt på 50 % och dessutom gav de 12 träningspassen en ökad syreupptagning med ett snitt på 7.2 %. Mer häpnadsväckande var att individerna som tränade i fastande tillstånd och testades med tillgång av kolhydrater ökade sin fettförbränning med 80 %.

Slutsatsen från studien är att det går att höja fettoxidationen genom upprepad träning i fastande tillstånd. Studien visar också att det finns en effekt av fastande träning i ett kolhydratladdat tillstånd. Det kanske viktigaste resultatet att ta med sig som läsare av studien är att en väldigt låg dos av träning ger effekt i form av ökad kondition vilket gör att man orkar mer i vardagen.Handledare: Johan Andersson
Examensarbete 30 hp i cell- och molekylärbiologi 2012
Biologiska Institutionen, 2012, Lund University (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Freiburghaus, Zet
supervisor
organization
course
MOBY15 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
3731743
date added to LUP
2013-04-26 14:45:16
date last changed
2013-04-26 14:45:16
@misc{3731743,
 abstract   = {Effekter av träning i fastande tillstånd

Den tydligaste effekten av uthållighetsträning är förbättrad kondition. Ordet kondition kan definieras som samspelet mellan lungor, hjärta, blod och muskler. Lungorna ska växla syrgas från inandningsluften och släppa ut koldioxid. Hjärtat ska pumpa blod till lungorna och ut i kroppen. Blodets uppgift är att syresätta musklerna vid fysisk ansträngning. Allt detta klarar kroppen utan större fysisk påfrestning. Vid uthållighetsträning trimmas komponenterna till att klara påfrestningarna som sker vid fysisk belastning. Det som händer är att lungorna kan ventilera mer luft, hjärtat pumpa runt mer blod och att blodet blir bättre på att transportera ut syre till musklerna. Det som sker i musklerna är att mitokondrierna blir fler och den oxidativa aktiviteten ökar. Det innebär att musklerna kan utveckla mer energi och de blir bättre på att använda fett som en energikälla. Det som gör fett till en otrolig energikälla är att alla människor har mer energi i form av fett än det kan göra av med på det mest extrema långlopp. Kroppsfettet på en smal individ räcker till flera dagars fysisk aktivitet. Det kan jämföras med att den mängd kolhydrater som kan lagras i kroppen bara räcker till ungefär 2 timmars fysisk aktivitet.

Syftet med denna studie var att försöka se om det går att öka fettoxidationen vid upprepad träning i fastande tillstånd. Blir det en addidativ effekt när man upprepar träningen i fastande tillstånd? Vad blir effekten när man har tränat i fastande tillstånd och sedan anstränger sig med tillgångliga av kolhydrater?

I min studie ingick 11 unga friska. Dessa fick efter en övernatt-fasta, träna före frukost i 45 minuters pass 3 ggr i veckan under en period om 4 veckor. Tester gjordes före och efter träningsperioden. Testerna utfördes på träningscykel och med utrustning för att mäta syreupptagning och fettförbränning. 

Resultaten visar att träning efter övernatt-fasta ökar fettförbränningen med ett snitt på 50 % och dessutom gav de 12 träningspassen en ökad syreupptagning med ett snitt på 7.2 %. Mer häpnadsväckande var att individerna som tränade i fastande tillstånd och testades med tillgång av kolhydrater ökade sin fettförbränning med 80 %. 

Slutsatsen från studien är att det går att höja fettoxidationen genom upprepad träning i fastande tillstånd. Studien visar också att det finns en effekt av fastande träning i ett kolhydratladdat tillstånd. Det kanske viktigaste resultatet att ta med sig som läsare av studien är att en väldigt låg dos av träning ger effekt i form av ökad kondition vilket gör att man orkar mer i vardagen.Handledare: Johan Andersson
Examensarbete 30 hp i cell- och molekylärbiologi 2012
Biologiska Institutionen, 2012, Lund University},
 author    = {Freiburghaus, Zet},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metabolic effects of 4 weeks training in the fasted state},
 year     = {2011},
}