Advanced

Stopover duration and departure time of migratory passerines at Falsterbo

Richardson, Torgny (2012) BIOM32 20102
Degree Projects in Biology
Abstract
ABSTRACT

The aim of this study was to examine autumnal stopover strategies of migratory passerines, with the main focus on stopover duration, departure time and departure direction in relation to biometrics (age, sex and fat reserves), different migratory strategies (long, short-to-medium and partial migration) and weather conditions. During the autumn migration season of 2010, in conjunction with the regular ringing scheme at Falsterbo Bird Station, individual passerines of five target species (willow warbler, garden warbler, song thrush, European robin and blue tit) were captured, measured and released with radio transmitters, and their subsequent movements and departure events were registered by an automated radio tracking system.... (More)
ABSTRACT

The aim of this study was to examine autumnal stopover strategies of migratory passerines, with the main focus on stopover duration, departure time and departure direction in relation to biometrics (age, sex and fat reserves), different migratory strategies (long, short-to-medium and partial migration) and weather conditions. During the autumn migration season of 2010, in conjunction with the regular ringing scheme at Falsterbo Bird Station, individual passerines of five target species (willow warbler, garden warbler, song thrush, European robin and blue tit) were captured, measured and released with radio transmitters, and their subsequent movements and departure events were registered by an automated radio tracking system. It proved an effective means of obtaining robust estimates of passerine stopover duration and departure times. I found that stopover duration was species-specific, with blue tits, the partial migrants, stopping over for longer periods than both short- and medium and long-distance migrants. Thus, my results indicate that migratory strategies can be linked to the stopover duration of passerine migrants. In contrast, fat reserves at arrival, age or sex did not seem to be involved in determining the duration of stopover. Departure times also differed between species. The nocturnal migrants, which include European robins, willow and garden warblers, departed after sunset, whereas blue tits departed in the early morning. Song thrushes did not seem to have any preferred departure time. Unfortunately, the departure direction of the tagged individuals could not be reliably determined and neither could the influence of meteorological conditions on stopover duration and departure decision be ascertained, due to difficulties when trying to synchronize weather data with departures. Nevertheless, the study revealed unprecedented insight into the stopover duration and departure time of migratory passerines at Falsterbo. (Less)
Abstract (Swedish)
PEJL PÅ RASTANDE FLYTTFÅGLAR

Varje vår och höst passeras Falsterbo av miljontals flyttfåglar. Många mellanlandar här för att fylla på sina bränsledepåer och vila upp sig inför nästa etapp på resan. Frågor som är intressanta inom flyttfågelforskningen är bland annat hur länge fåglarna rastar och om längden på vistelsen är kopplad till art, ålder, kön, fettreserver eller flyttningsstrategi (i det här fallet avses med strategi huruvida fåglarna är lång-, kort- eller partiella flyttare) samt vilken tid på dygnet de väljer att fortsätta sin resa.

Under hösten 2010 studerade jag flyttande sångfåglars rastningsstrategier med hjälp av automatiska radiopejlingsstationer som installerats längs Falsterbohalvön. Individer med olika stora... (More)
PEJL PÅ RASTANDE FLYTTFÅGLAR

Varje vår och höst passeras Falsterbo av miljontals flyttfåglar. Många mellanlandar här för att fylla på sina bränsledepåer och vila upp sig inför nästa etapp på resan. Frågor som är intressanta inom flyttfågelforskningen är bland annat hur länge fåglarna rastar och om längden på vistelsen är kopplad till art, ålder, kön, fettreserver eller flyttningsstrategi (i det här fallet avses med strategi huruvida fåglarna är lång-, kort- eller partiella flyttare) samt vilken tid på dygnet de väljer att fortsätta sin resa.

Under hösten 2010 studerade jag flyttande sångfåglars rastningsstrategier med hjälp av automatiska radiopejlingsstationer som installerats längs Falsterbohalvön. Individer med olika stora fettreserver, kön och ålder av fem olika arter - lövsångare och trädgårdsångare (båda långflyttare), taltrast och rödhake (båda kortflyttare) samt blåmesar (partiella flyttare, dvs. bara en del av populationen flyttar) - fångades in och förseddes med radiosändare i samband med ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation.

Resultaten av studien visade att rastningstiden kan vara artspecifik, blåmesarna stannade till exempel längre än rödhakarna. Eventuellt kan man även knyta rastningstiden till flyttningsstrategi, eftersom de partiella flyttarna (blåmesarna) stannade längre än både kort- och långflyttarna. Däremot verkade inte fettreserver, ålder eller kön alls påverka hur länge fåglarna stannar i Falsterbo. Överlag rastade fåglarna en påfallande kort tid, majoriteten av fåglarna lämnade området inom ett dygn, bara ett fåtal stannade två dygn eller längre. En förklaring kan vara att Falsterbohalvön inte är en idealisk plats för en sångfågel att fylla på sina fettreserver.

Det var mycket intressant att se hur avflyttningstiderna varierade mellan de olika sångfågelarterna, till exempel lämnade rödhakarna Falsterbo tidigare på kvällen än lövsångarna. Resultaten visade alltså tydligt att olika arter föredrar att lämna sina rastningsplatser på olika tider av dygnet. Samtliga blåmesar, den enda dagflyttaren av de utvalda arterna, gav sig iväg på morgonen medan de traditionella nattflyttarna gav sig iväg strax före eller inom ett par timmar efter solnedgång. Om man jämför rödhakarna med blåmesarna syns tydligt hur lika avflyttningstiderna mellan individer av samma art var samt hur dag- och nattflyttare skilde sig åt med avseende på vilken tid på dygnet de lämnade Falsterbo (se figur).


Handledare: Rachel Muheim
Examensarbete 30 hp för masterexamen i zooekologi 2012
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Richardson, Torgny
supervisor
organization
course
BIOM32 20102
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
3731784
date added to LUP
2013-04-26 16:09:43
date last changed
2013-04-26 16:09:43
@misc{3731784,
 abstract   = {ABSTRACT 

The aim of this study was to examine autumnal stopover strategies of migratory passerines, with the main focus on stopover duration, departure time and departure direction in relation to biometrics (age, sex and fat reserves), different migratory strategies (long, short-to-medium and partial migration) and weather conditions. During the autumn migration season of 2010, in conjunction with the regular ringing scheme at Falsterbo Bird Station, individual passerines of five target species (willow warbler, garden warbler, song thrush, European robin and blue tit) were captured, measured and released with radio transmitters, and their subsequent movements and departure events were registered by an automated radio tracking system. It proved an effective means of obtaining robust estimates of passerine stopover duration and departure times. I found that stopover duration was species-specific, with blue tits, the partial migrants, stopping over for longer periods than both short- and medium and long-distance migrants. Thus, my results indicate that migratory strategies can be linked to the stopover duration of passerine migrants. In contrast, fat reserves at arrival, age or sex did not seem to be involved in determining the duration of stopover. Departure times also differed between species. The nocturnal migrants, which include European robins, willow and garden warblers, departed after sunset, whereas blue tits departed in the early morning. Song thrushes did not seem to have any preferred departure time. Unfortunately, the departure direction of the tagged individuals could not be reliably determined and neither could the influence of meteorological conditions on stopover duration and departure decision be ascertained, due to difficulties when trying to synchronize weather data with departures. Nevertheless, the study revealed unprecedented insight into the stopover duration and departure time of migratory passerines at Falsterbo.},
 author    = {Richardson, Torgny},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stopover duration and departure time of migratory passerines at Falsterbo},
 year     = {2012},
}