Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitativa effekter av internetbaserad rehabilitering för hörapparatanvändare

Falk, Emma ; Glöck, Sara and Sergo, Gunilla (2012) AUD414 20121
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Rehabilitering av personer med hörselnedsättning kan utformas på olika sätt. En nyare metod
är internetbaserad hörselrehabilitering som bygger på deltagarnas egen aktivitet. Syftet med
studien var att undersöka deltagarnas upplevelser av en internetbaserad rehabilitering som
genomförts under år 2011. Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie. Tjugo personer
som använt hörapparat i flera år intervjuades per telefon. Intervjuerna spelades in och
samtalen transkriberades ortografiskt. Det insamlade materialet analyserades med
innehållsanalys enligt en modell av Graneheim och Lundman (2004). Av studien framkom att
deltagarnas upplevelser av kursen varit blandade. En bok som utgjort en del av kursmaterialet
var mycket... (More)
Rehabilitering av personer med hörselnedsättning kan utformas på olika sätt. En nyare metod
är internetbaserad hörselrehabilitering som bygger på deltagarnas egen aktivitet. Syftet med
studien var att undersöka deltagarnas upplevelser av en internetbaserad rehabilitering som
genomförts under år 2011. Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie. Tjugo personer
som använt hörapparat i flera år intervjuades per telefon. Intervjuerna spelades in och
samtalen transkriberades ortografiskt. Det insamlade materialet analyserades med
innehållsanalys enligt en modell av Graneheim och Lundman (2004). Av studien framkom att
deltagarnas upplevelser av kursen varit blandade. En bok som utgjort en del av kursmaterialet
var mycket uppskattad. Deltagarna var intresserade av att få ny kunskap, samtidigt som de
uppskattade att få bekräftelse på befintliga kunskaper. Via ett diskussionsforum kunde
deltagarna utbyta erfarenheter och läsa om varandras erfarenheter. Datortekniska problem var
en begränsning för några deltagare. Internetformen var generellt uppskattad eftersom den
underlättar deltagande på valfria tider och platser. Studien visar att internetbaserad
rehabilitering är ett värdefullt komplement till de rehabiliteringsformer som används
traditionellt. Genom att övningsuppgifter genomförs aktiveras ibland också anhöriga, vilket
ger förbättrat utfall kring kommunikationsstrategier. Det är dock viktigt att tydliga
instruktioner kring datoranvändandet och bra datorsupport underlättar deltagarnas aktivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falk, Emma ; Glöck, Sara and Sergo, Gunilla
supervisor
organization
course
AUD414 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hörapparat, rehabilitering, internet, kommunikationsstrategier, kvalitativ, intervju, telefonintervju, innehållsanalys
language
Swedish
id
3732261
date added to LUP
2013-04-29 16:24:03
date last changed
2013-04-29 16:24:03
@misc{3732261,
 abstract   = {{Rehabilitering av personer med hörselnedsättning kan utformas på olika sätt. En nyare metod
är internetbaserad hörselrehabilitering som bygger på deltagarnas egen aktivitet. Syftet med
studien var att undersöka deltagarnas upplevelser av en internetbaserad rehabilitering som
genomförts under år 2011. Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie. Tjugo personer
som använt hörapparat i flera år intervjuades per telefon. Intervjuerna spelades in och
samtalen transkriberades ortografiskt. Det insamlade materialet analyserades med
innehållsanalys enligt en modell av Graneheim och Lundman (2004). Av studien framkom att
deltagarnas upplevelser av kursen varit blandade. En bok som utgjort en del av kursmaterialet
var mycket uppskattad. Deltagarna var intresserade av att få ny kunskap, samtidigt som de
uppskattade att få bekräftelse på befintliga kunskaper. Via ett diskussionsforum kunde
deltagarna utbyta erfarenheter och läsa om varandras erfarenheter. Datortekniska problem var
en begränsning för några deltagare. Internetformen var generellt uppskattad eftersom den
underlättar deltagande på valfria tider och platser. Studien visar att internetbaserad
rehabilitering är ett värdefullt komplement till de rehabiliteringsformer som används
traditionellt. Genom att övningsuppgifter genomförs aktiveras ibland också anhöriga, vilket
ger förbättrat utfall kring kommunikationsstrategier. Det är dock viktigt att tydliga
instruktioner kring datoranvändandet och bra datorsupport underlättar deltagarnas aktivitet.}},
 author    = {{Falk, Emma and Glöck, Sara and Sergo, Gunilla}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvalitativa effekter av internetbaserad rehabilitering för hörapparatanvändare}},
 year     = {{2012}},
}