Advanced

Att byta styrdokument: En studie om hur Läroplan för gymnasieskola 2011 påverkar undervisningen och betygsättningen i och statusen för kursen Instrument eller sång

Lundberg, Pontus (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
The aim of this essay is to study how the teaching and grading of the course instrument or singing correspond with the curriculum for upper secondary school 2011 and if it has meant that the teachers have changed their pedagogical work. My aim is also to find out if the new curriculum brought any change to the status of the course and the teacher’s role. I have made qualitative interviews with three instumental teachers of the arts programme, of whom two work at two different public schools and one at a free school. The current curriculum and the governments bills, together with other researchers’ categorizations of different kinds of teachers, learning and grading, are this essay’s theoretical approach. The results of the interviews and... (More)
The aim of this essay is to study how the teaching and grading of the course instrument or singing correspond with the curriculum for upper secondary school 2011 and if it has meant that the teachers have changed their pedagogical work. My aim is also to find out if the new curriculum brought any change to the status of the course and the teacher’s role. I have made qualitative interviews with three instumental teachers of the arts programme, of whom two work at two different public schools and one at a free school. The current curriculum and the governments bills, together with other researchers’ categorizations of different kinds of teachers, learning and grading, are this essay’s theoretical approach. The results of the interviews and the theoretical background have led to my conclusion which implies that if you change your pedagogical work because of the curriculum for upper secondary school 2011, you can choose to focus on which parts of the renewal that best suit your pedagogical ideology,
since the new curriculum allows you to personally interpret it. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie har som syfte att undersöka hur undervisningen och betygsättningen ser ut i kursen instrument eller sång i förhållande till läroplan för gymnasieskola 2011 och om den inneburit att lärarna förändrat sitt pedagogiska arbete. Jag vill dessutom ta reda på om den nya
läroplanen medfört någon statusförändring av kursen eller lärarrollen. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre instrumentallärare på det estetiska programmet, av vilka två arbetar på två olika kommunala skolor och en på en friskola. Studiens teoretiska utgångspunkter är ,dels de nu rådande styrdokumenten, dels de regeringspropositioner som ligger till grund för förändringarna, men även andra forskares kategoriseringar av olika typer av lärare, lärande och... (More)
Denna studie har som syfte att undersöka hur undervisningen och betygsättningen ser ut i kursen instrument eller sång i förhållande till läroplan för gymnasieskola 2011 och om den inneburit att lärarna förändrat sitt pedagogiska arbete. Jag vill dessutom ta reda på om den nya
läroplanen medfört någon statusförändring av kursen eller lärarrollen. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre instrumentallärare på det estetiska programmet, av vilka två arbetar på två olika kommunala skolor och en på en friskola. Studiens teoretiska utgångspunkter är ,dels de nu rådande styrdokumenten, dels de regeringspropositioner som ligger till grund för förändringarna, men även andra forskares kategoriseringar av olika typer av lärare, lärande och bedömning inom musikundervisningen. Resultatet av mina intervjusvar tillsammans med den teoretiska bakgrunden ligger till grund för mina slutsatser som innebär att om man förändrar sitt pedagogiska arbete på grund av Läroplan för gymnasieskola 2011 så kan man välja att fokusera på den del av förnyelsen som bäst stämmer överens med ens pedagogiska ideologi, eftersom den nya läroplanen ger utrymme för personliga tolkningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Pontus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
curriculum, music grading, music teaching, instrument, status, bedömning av musik, betygsättning av musik, Gy 11, kursplan, läroplan, musikundervisning, lärarstatus, instrument eller sång.
language
Swedish
id
3735444
date added to LUP
2013-05-06 11:28:53
date last changed
2013-05-06 11:28:53
@misc{3735444,
 abstract   = {The aim of this essay is to study how the teaching and grading of the course instrument or singing correspond with the curriculum for upper secondary school 2011 and if it has meant that the teachers have changed their pedagogical work. My aim is also to find out if the new curriculum brought any change to the status of the course and the teacher’s role. I have made qualitative interviews with three instumental teachers of the arts programme, of whom two work at two different public schools and one at a free school. The current curriculum and the governments bills, together with other researchers’ categorizations of different kinds of teachers, learning and grading, are this essay’s theoretical approach. The results of the interviews and the theoretical background have led to my conclusion which implies that if you change your pedagogical work because of the curriculum for upper secondary school 2011, you can choose to focus on which parts of the renewal that best suit your pedagogical ideology,
since the new curriculum allows you to personally interpret it.},
 author    = {Lundberg, Pontus},
 keyword   = {curriculum,music grading,music teaching,instrument,status,bedömning av musik,betygsättning av musik,Gy 11,kursplan,läroplan,musikundervisning,lärarstatus,instrument eller sång.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att byta styrdokument: En studie om hur Läroplan för gymnasieskola 2011 påverkar undervisningen och betygsättningen i och statusen för kursen Instrument eller sång},
 year     = {2012},
}