Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnliga arbetskraftsinvandrares ansikten - Några kvinnliga arbetskraftsinvandrares skildringar om ankomsten och integrationsprocessen in i det svenska samhället

Stojanovic Zezovic, Daniel LU (2013) HISK01 20131
History
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen lyfts sex arbetskraftsinvandrande kvinnors historier om emigrationen till Sverige upp. Kvinnornas berättelser om etableringen, integrationsproblemen, inträdet på arbetsmarknaden samt vad flytten har betytt för dem analyseras med hjälp av socialpsykologiska teorier om identitet, marginalisering, ojämlikhet samt med hjälp av genusteorier.

Av intervjuerna framgår att kvinnorna vare sig de kom från Norden eller södra Europa, aldrig såg sig själva som beroende aktörer i beslutet om att emigrera. För många kvinnor var flytten någonting de gjorde på grund av äventyrslust men också ett viktigt steg i utvecklandet av oberoendet, både ekonomiskt men också sett ur ett könsperspektiv.

Många kvinnor hade under de första åren i... (More)
I den här uppsatsen lyfts sex arbetskraftsinvandrande kvinnors historier om emigrationen till Sverige upp. Kvinnornas berättelser om etableringen, integrationsproblemen, inträdet på arbetsmarknaden samt vad flytten har betytt för dem analyseras med hjälp av socialpsykologiska teorier om identitet, marginalisering, ojämlikhet samt med hjälp av genusteorier.

Av intervjuerna framgår att kvinnorna vare sig de kom från Norden eller södra Europa, aldrig såg sig själva som beroende aktörer i beslutet om att emigrera. För många kvinnor var flytten någonting de gjorde på grund av äventyrslust men också ett viktigt steg i utvecklandet av oberoendet, både ekonomiskt men också sett ur ett könsperspektiv.

Många kvinnor hade under de första åren i Sverige ett Janusansikte, det vill säga att de både blickade framåt och bakåt eftersom de fortfarande hade bindningar till sina hemländer. Även om kvinnorna mestadels fick sköta integrationen själva, med olika svårigheter framförallt vad gäller inträdet på arbetsmarknaden och införskaffandet av kunskap om det nya språket, kände de en trygghet i det nya landet vid ankomsten. Nu, många år senare, eller med andra ord efter ett helt liv i Sverige, känner många av kvinnorna en sorts andrafiering där de av svenskar och av det svenska samhället betraktas som ”de andra”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stojanovic Zezovic, Daniel LU
supervisor
organization
course
HISK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
identitet, genus, ojämlikhet, utanförskap, kvinnor, arbetskraftsinvandrare
language
Swedish
id
3735680
date added to LUP
2013-05-08 15:14:09
date last changed
2013-05-08 15:14:09
@misc{3735680,
 abstract   = {I den här uppsatsen lyfts sex arbetskraftsinvandrande kvinnors historier om emigrationen till Sverige upp. Kvinnornas berättelser om etableringen, integrationsproblemen, inträdet på arbetsmarknaden samt vad flytten har betytt för dem analyseras med hjälp av socialpsykologiska teorier om identitet, marginalisering, ojämlikhet samt med hjälp av genusteorier.

Av intervjuerna framgår att kvinnorna vare sig de kom från Norden eller södra Europa, aldrig såg sig själva som beroende aktörer i beslutet om att emigrera. För många kvinnor var flytten någonting de gjorde på grund av äventyrslust men också ett viktigt steg i utvecklandet av oberoendet, både ekonomiskt men också sett ur ett könsperspektiv.

Många kvinnor hade under de första åren i Sverige ett Janusansikte, det vill säga att de både blickade framåt och bakåt eftersom de fortfarande hade bindningar till sina hemländer. Även om kvinnorna mestadels fick sköta integrationen själva, med olika svårigheter framförallt vad gäller inträdet på arbetsmarknaden och införskaffandet av kunskap om det nya språket, kände de en trygghet i det nya landet vid ankomsten. Nu, många år senare, eller med andra ord efter ett helt liv i Sverige, känner många av kvinnorna en sorts andrafiering där de av svenskar och av det svenska samhället betraktas som ”de andra”.},
 author    = {Stojanovic Zezovic, Daniel},
 keyword   = {identitet,genus,ojämlikhet,utanförskap,kvinnor,arbetskraftsinvandrare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnliga arbetskraftsinvandrares ansikten - Några kvinnliga arbetskraftsinvandrares skildringar om ankomsten och integrationsprocessen in i det svenska samhället},
 year     = {2013},
}