Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betraktaren och den betraktade

Bredefeldt, Nora LU (2013) TVPK10 20122
Theory and Practice of Theatre
Abstract (Swedish)
Föreliggande kandidatarbete undersöker om begreppen subjektsposition och
objektsposition är verksamma för en skådespelare i hens gestaltningsarbete, samt bidrar till utvecklandet av en genuspedagogisk metod för dramapedagoger. Metoden tillika materialet för undersökningen är fysiska workshops, deltagande observationer, fokussamtal och intervjuer med skådespelarstudenter i årskurs 1 på Teaterhögskolan i Malmö. Den undersökningsfråga som ligger till grund för arbetet är: Hur går jag till väga för att omvandla en teori kring genus, till praktik och konstnärlighet för en skådespelarstudent? Undersökningen är kvalitativ med en hermeneutisk ansats.
Bakgrundsmaterialet berör genusvetenskapliga och teatervetenskapliga teorier kring... (More)
Föreliggande kandidatarbete undersöker om begreppen subjektsposition och
objektsposition är verksamma för en skådespelare i hens gestaltningsarbete, samt bidrar till utvecklandet av en genuspedagogisk metod för dramapedagoger. Metoden tillika materialet för undersökningen är fysiska workshops, deltagande observationer, fokussamtal och intervjuer med skådespelarstudenter i årskurs 1 på Teaterhögskolan i Malmö. Den undersökningsfråga som ligger till grund för arbetet är: Hur går jag till väga för att omvandla en teori kring genus, till praktik och konstnärlighet för en skådespelarstudent? Undersökningen är kvalitativ med en hermeneutisk ansats.
Bakgrundsmaterialet berör genusvetenskapliga och teatervetenskapliga teorier kring performativitet och medvetna val.
Jag kommer fram till följande resultat i undersökningen; skådespelarstudenterna kan lära sig begrepp som från början tycks ”för teoretiska” genom att fysiskt prova olika uttryck och öva på förhållningssätt gentemot varandra och sig själva. Begreppen subjekt och objekt hjälper dem att ha en genusmedveten hållning till hela deras gestaltningsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bredefeldt, Nora LU
supervisor
organization
alternative title
Genuspraktik för skådespelarstudenter
course
TVPK10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
genusmedveten, gestaltning, performativitet, subjektsposition, objektsposition, dramapedagogik
language
Swedish
id
3738268
date added to LUP
2013-05-16 15:35:27
date last changed
2013-05-16 15:35:27
@misc{3738268,
 abstract   = {Föreliggande kandidatarbete undersöker om begreppen subjektsposition och 
objektsposition är verksamma för en skådespelare i hens gestaltningsarbete, samt bidrar till utvecklandet av en genuspedagogisk metod för dramapedagoger. Metoden tillika materialet för undersökningen är fysiska workshops, deltagande observationer, fokussamtal och intervjuer med skådespelarstudenter i årskurs 1 på Teaterhögskolan i Malmö. Den undersökningsfråga som ligger till grund för arbetet är: Hur går jag till väga för att omvandla en teori kring genus, till praktik och konstnärlighet för en skådespelarstudent? Undersökningen är kvalitativ med en hermeneutisk ansats. 
Bakgrundsmaterialet berör genusvetenskapliga och teatervetenskapliga teorier kring performativitet och medvetna val. 
Jag kommer fram till följande resultat i undersökningen; skådespelarstudenterna kan lära sig begrepp som från början tycks ”för teoretiska” genom att fysiskt prova olika uttryck och öva på förhållningssätt gentemot varandra och sig själva. Begreppen subjekt och objekt hjälper dem att ha en genusmedveten hållning till hela deras gestaltningsarbete.},
 author    = {Bredefeldt, Nora},
 keyword   = {genusmedveten,gestaltning,performativitet,subjektsposition,objektsposition,dramapedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betraktaren och den betraktade},
 year     = {2013},
}