Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre personers aktivitetssituation efter pensionering

Danielsson, Carina LU and Gustavsson, Sofie LU (2013) ATPK55 20131
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Pensionering kan förknippas med frihet och att själv bestämma över sin tid, samtidigt upplever många pensionärer att det inte längre har några krav eller förväntningar på sig. Som pensionär kan avsaknad av regelbundna aktiviteter skapa obalans. Syftet med studien var att undersöka äldre personers upplevelser och erfarenheter av sin aktivitetssituation efter pensionering. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide inspirerad av bedömningsinstrumentet ”Bedömning av delaktighet i aktivitet” där åtta pensionärer deltog. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarna i huvudsak trivdes som pensionärer och var nöjda med sin vardag eftersom de ersatt arbetet med någon... (More)
Pensionering kan förknippas med frihet och att själv bestämma över sin tid, samtidigt upplever många pensionärer att det inte längre har några krav eller förväntningar på sig. Som pensionär kan avsaknad av regelbundna aktiviteter skapa obalans. Syftet med studien var att undersöka äldre personers upplevelser och erfarenheter av sin aktivitetssituation efter pensionering. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide inspirerad av bedömningsinstrumentet ”Bedömning av delaktighet i aktivitet” där åtta pensionärer deltog. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarna i huvudsak trivdes som pensionärer och var nöjda med sin vardag eftersom de ersatt arbetet med någon annan form av sysselsättning. Frihet och att själv bestämma över sin tid upplevdes som värdefullt men för deltagarna var pensioneringen också en svår omställning. Övergången till pensionär bör ske mer stegvis för en succesiv förberedelse inför pensionen. Författarna tror att anledningen till att alla deltagare trivs som pensionärer idag beror på att alla har ett aktivt och delaktigt liv. Samtliga deltagare upplevde att det viktigaste efter pensioneringen var frihet, själv bestämma över sin tid och att ha struktur och rutin på vardagen. En god aktivitetssituation krävs för att trivas som pensionär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Carina LU and Gustavsson, Sofie LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
course
ATPK55 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitet, delaktighet, pension, aktivitetssituation och arbetsterapi
language
Swedish
id
3775827
date added to LUP
2013-06-04 10:52:55
date last changed
2013-06-04 10:52:55
@misc{3775827,
 abstract   = {Pensionering kan förknippas med frihet och att själv bestämma över sin tid, samtidigt upplever många pensionärer att det inte längre har några krav eller förväntningar på sig. Som pensionär kan avsaknad av regelbundna aktiviteter skapa obalans. Syftet med studien var att undersöka äldre personers upplevelser och erfarenheter av sin aktivitetssituation efter pensionering. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide inspirerad av bedömningsinstrumentet ”Bedömning av delaktighet i aktivitet” där åtta pensionärer deltog. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarna i huvudsak trivdes som pensionärer och var nöjda med sin vardag eftersom de ersatt arbetet med någon annan form av sysselsättning. Frihet och att själv bestämma över sin tid upplevdes som värdefullt men för deltagarna var pensioneringen också en svår omställning. Övergången till pensionär bör ske mer stegvis för en succesiv förberedelse inför pensionen. Författarna tror att anledningen till att alla deltagare trivs som pensionärer idag beror på att alla har ett aktivt och delaktigt liv. Samtliga deltagare upplevde att det viktigaste efter pensioneringen var frihet, själv bestämma över sin tid och att ha struktur och rutin på vardagen. En god aktivitetssituation krävs för att trivas som pensionär.},
 author    = {Danielsson, Carina and Gustavsson, Sofie},
 keyword   = {Aktivitet,delaktighet,pension,aktivitetssituation och arbetsterapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äldre personers aktivitetssituation efter pensionering},
 year     = {2013},
}