Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

New Public Management ur ett genusperspektiv - En studie av representerade diskurser vid Lunds universitet

Pavlova, Julia LU and Olsson, Peter LU (2013) STVA22 20131
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi ämnar undersöka vilka diskurser som finns representerade kring genus, ledarskap och NPM vid Lunds universitet idag. Metod: Med hjälp av diskursanalys kommer vi analysera intervjuer genomförda med fem prefekter vid olika institutioner vid Lunds universitet. Teoretiska perspektiv: Vårt teoriavsnitt kommer behandla diverse teorier kring diskursanalys. Ytterligare teorier som används är New Public Management-teorin för att se i vilken grad organisationsförändringarna vid universitetet liknar dessa idéers ideal, diverse ledarskapsteorier samt genusteorier med fokus på sociala konstruktioner.
Empiri: Vi vill undersöka diskursiva formationer som gör sig synliga bland prefekter vid Lunds universitet, hur personerna ser på... (More)
Syfte: Vi ämnar undersöka vilka diskurser som finns representerade kring genus, ledarskap och NPM vid Lunds universitet idag. Metod: Med hjälp av diskursanalys kommer vi analysera intervjuer genomförda med fem prefekter vid olika institutioner vid Lunds universitet. Teoretiska perspektiv: Vårt teoriavsnitt kommer behandla diverse teorier kring diskursanalys. Ytterligare teorier som används är New Public Management-teorin för att se i vilken grad organisationsförändringarna vid universitetet liknar dessa idéers ideal, diverse ledarskapsteorier samt genusteorier med fokus på sociala konstruktioner.
Empiri: Vi vill undersöka diskursiva formationer som gör sig synliga bland prefekter vid Lunds universitet, hur personerna ser på organisationsförändringarna som skett samt dess påverkan på deras roll som ledare. Dessutom vill vi se ifall NPM har haft influens på vilken sorts ledarskap lyfts fram inom universitetet. Här vill vi även se huruvida strävan efter effektivitet och det kvantifierbara utgör begränsningar baserade på kön.
Resultat: Undersökningen visade att prefekterna märkt av NPMs inflytande på akademin och var, oavsett kön, delade i frågan huruvida förändringarna som skett kan benämnas som positiva eller negativa. Ur ett genusperspektiv har de senaste decennierna inneburit positiv utveckling, men detta har troligen mest att göra med allmänna förändringar i samhället, som bland annat lett till att fler kvinnor studerar och därmed når högre positioner. Proportionerligt sett är kvinnor fortfarande i underläge när det kommer till högre positioner, då många väljer att inte forska vidare och ta ledande poster vid universitetet jämfört med representanter av det manliga könet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pavlova, Julia LU and Olsson, Peter LU
supervisor
organization
course
STVA22 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
New Public Management, genus, ledarskap, diskursanalys
language
Swedish
id
3788146
date added to LUP
2013-07-01 13:00:52
date last changed
2013-07-01 13:00:52
@misc{3788146,
 abstract   = {Syfte: Vi ämnar undersöka vilka diskurser som finns representerade kring genus, ledarskap och NPM vid Lunds universitet idag. Metod: Med hjälp av diskursanalys kommer vi analysera intervjuer genomförda med fem prefekter vid olika institutioner vid Lunds universitet. Teoretiska perspektiv: Vårt teoriavsnitt kommer behandla diverse teorier kring diskursanalys. Ytterligare teorier som används är New Public Management-teorin för att se i vilken grad organisationsförändringarna vid universitetet liknar dessa idéers ideal, diverse ledarskapsteorier samt genusteorier med fokus på sociala konstruktioner.
Empiri: Vi vill undersöka diskursiva formationer som gör sig synliga bland prefekter vid Lunds universitet, hur personerna ser på organisationsförändringarna som skett samt dess påverkan på deras roll som ledare. Dessutom vill vi se ifall NPM har haft influens på vilken sorts ledarskap lyfts fram inom universitetet. Här vill vi även se huruvida strävan efter effektivitet och det kvantifierbara utgör begränsningar baserade på kön.
Resultat: Undersökningen visade att prefekterna märkt av NPMs inflytande på akademin och var, oavsett kön, delade i frågan huruvida förändringarna som skett kan benämnas som positiva eller negativa. Ur ett genusperspektiv har de senaste decennierna inneburit positiv utveckling, men detta har troligen mest att göra med allmänna förändringar i samhället, som bland annat lett till att fler kvinnor studerar och därmed når högre positioner. Proportionerligt sett är kvinnor fortfarande i underläge när det kommer till högre positioner, då många väljer att inte forska vidare och ta ledande poster vid universitetet jämfört med representanter av det manliga könet.},
 author    = {Pavlova, Julia and Olsson, Peter},
 keyword   = {New Public Management,genus,ledarskap,diskursanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {New Public Management ur ett genusperspektiv - En studie av representerade diskurser vid Lunds universitet},
 year     = {2013},
}