Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Öppenhet på gränsen mellan offentligt och privat - En fallstudie av Lunds kommun

Bank, Frida LU and Kvist, Samuel LU (2013) STVA22 20131
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
De senaste åren har privatiseringar inom välfärdssektorn blivit allt vanligare. I denna uppsats undersöker vi hur detta påverkar öppenhet och insyn i verksamheter som drivs externt på uppdrag av kommunen. I Sverige finns en lång tradition av öppenhet inom offentlig sektor, där offentlighetsprincipen är en av de viktigaste stöttepelarna. Men lagarna kring öppenhet och insyn ser olika ut beroende på om en verksamhet drivs offentligt eller privat. Vi menar att detta kan göra det problematiskt vid privatiseringar.
Denna studie är en fallanalys av Lunds kommun. Materialet bygger i första hand på avtal mellan kommunen och privata aktörer inom vård-­‐ och omsorgsområdet. Dessa avtal är av stor vikt, då det är här krav på insyn kan ställas. Vi... (More)
De senaste åren har privatiseringar inom välfärdssektorn blivit allt vanligare. I denna uppsats undersöker vi hur detta påverkar öppenhet och insyn i verksamheter som drivs externt på uppdrag av kommunen. I Sverige finns en lång tradition av öppenhet inom offentlig sektor, där offentlighetsprincipen är en av de viktigaste stöttepelarna. Men lagarna kring öppenhet och insyn ser olika ut beroende på om en verksamhet drivs offentligt eller privat. Vi menar att detta kan göra det problematiskt vid privatiseringar.
Denna studie är en fallanalys av Lunds kommun. Materialet bygger i första hand på avtal mellan kommunen och privata aktörer inom vård-­‐ och omsorgsområdet. Dessa avtal är av stor vikt, då det är här krav på insyn kan ställas. Vi har även intervjuat personer med egen erfarenhet och kunskap om vilka insynskrav som ställs vid upphandlingar. Bland intervjupersonerna finns en uppfattning om att både kommun och allmänhet har god insyn i nämnda verksamheter. Vår undersökning visar dock att förutsättningarna för öppenhet skiljer sig åt beroende på vilken aktör som driver den offentligt finansierade verksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bank, Frida LU and Kvist, Samuel LU
supervisor
organization
course
STVA22 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Offentlighetsprincipen, privatiseringar, Lund, vård och omsorg, transparens, insyn, öppenhet, meddelarfrihet, offentlig upphandling.
language
Swedish
id
3788936
date added to LUP
2013-07-01 12:53:37
date last changed
2013-07-01 12:53:37
@misc{3788936,
 abstract   = {De senaste åren har privatiseringar inom välfärdssektorn blivit allt vanligare. I denna uppsats undersöker vi hur detta påverkar öppenhet och insyn i verksamheter som drivs externt på uppdrag av kommunen. I Sverige finns en lång tradition av öppenhet inom offentlig sektor, där offentlighetsprincipen är en av de viktigaste stöttepelarna. Men lagarna kring öppenhet och insyn ser olika ut beroende på om en verksamhet drivs offentligt eller privat. Vi menar att detta kan göra det problematiskt vid privatiseringar.
Denna studie är en fallanalys av Lunds kommun. Materialet bygger i första hand på avtal mellan kommunen och privata aktörer inom vård-­‐ och omsorgsområdet. Dessa avtal är av stor vikt, då det är här krav på insyn kan ställas. Vi har även intervjuat personer med egen erfarenhet och kunskap om vilka insynskrav som ställs vid upphandlingar. Bland intervjupersonerna finns en uppfattning om att både kommun och allmänhet har god insyn i nämnda verksamheter. Vår undersökning visar dock att förutsättningarna för öppenhet skiljer sig åt beroende på vilken aktör som driver den offentligt finansierade verksamheten.},
 author    = {Bank, Frida and Kvist, Samuel},
 keyword   = {Offentlighetsprincipen,privatiseringar,Lund,vård och omsorg,transparens,insyn,öppenhet,meddelarfrihet,offentlig upphandling.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Öppenhet på gränsen mellan offentligt och privat - En fallstudie av Lunds kommun},
 year     = {2013},
}