Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från terra nullius till konfliktresurs - Jordbruksutveckling som äventyrar freden

Frizell, Jakob LU (2013) FKVK02 20131
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att ge ökad förståelse för hur storskaliga markkoncessioner,
popuärt kallat land grabbing, kan öka risken för inomstatliga konflikter. Utifrån
befintliga teorier om hur naturresursutvinning påverkar å ena sidan statliga
institutioner och ekonomiska strukturer, och å andra sidan motiv och möjligheter
för oppositionella grupper att ta till våld, har ett anpassat analysschema utarbetats.
Med hjälp av detta analyseras möjliga konsekvenser av fenomenet i en av de mest
berörda staterna: Etiopien. På grund av bristande data och studiens företrädelsevis
kvalitativa karaktär förblir slutsatserna kring några faktorer tämligen
approximativa. Andra, primärt faktorer som har en direkt påverkan på motiv och
möjligheter,... (More)
Uppsatsen syftar till att ge ökad förståelse för hur storskaliga markkoncessioner,
popuärt kallat land grabbing, kan öka risken för inomstatliga konflikter. Utifrån
befintliga teorier om hur naturresursutvinning påverkar å ena sidan statliga
institutioner och ekonomiska strukturer, och å andra sidan motiv och möjligheter
för oppositionella grupper att ta till våld, har ett anpassat analysschema utarbetats.
Med hjälp av detta analyseras möjliga konsekvenser av fenomenet i en av de mest
berörda staterna: Etiopien. På grund av bristande data och studiens företrädelsevis
kvalitativa karaktär förblir slutsatserna kring några faktorer tämligen
approximativa. Andra, primärt faktorer som har en direkt påverkan på motiv och
möjligheter, ger mer robusta resultat och pekar mot att fenomenet kan fungera
som såväl pådrivande som bidragande orsak till konflikter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frizell, Jakob LU
supervisor
organization
course
FKVK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
naturresurskonflikt, råvaruproduktion, large-scale land acquisition, land grabbing, Etiopien
language
Swedish
id
3798524
date added to LUP
2013-07-01 13:24:46
date last changed
2013-07-01 13:24:46
@misc{3798524,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att ge ökad förståelse för hur storskaliga markkoncessioner,
popuärt kallat land grabbing, kan öka risken för inomstatliga konflikter. Utifrån
befintliga teorier om hur naturresursutvinning påverkar å ena sidan statliga
institutioner och ekonomiska strukturer, och å andra sidan motiv och möjligheter
för oppositionella grupper att ta till våld, har ett anpassat analysschema utarbetats.
Med hjälp av detta analyseras möjliga konsekvenser av fenomenet i en av de mest
berörda staterna: Etiopien. På grund av bristande data och studiens företrädelsevis
kvalitativa karaktär förblir slutsatserna kring några faktorer tämligen
approximativa. Andra, primärt faktorer som har en direkt påverkan på motiv och
möjligheter, ger mer robusta resultat och pekar mot att fenomenet kan fungera
som såväl pådrivande som bidragande orsak till konflikter.},
 author    = {Frizell, Jakob},
 keyword   = {naturresurskonflikt,råvaruproduktion,large-scale land acquisition,land grabbing,Etiopien},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från terra nullius till konfliktresurs - Jordbruksutveckling som äventyrar freden},
 year     = {2013},
}