Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Djur som lös sak

Swenson, Daniella LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Detta arbete behandlar situationen då en ägare eller överlåtare lämnar över skötseln av sitt djur till en annan person, fodervärd. Begreppet fodervärd har ingen juridisk betydelse och regleras inte i lex specialis. Lagtext som är avsett för icke levande lös egendom blir gällande rätt mellan parterna. Uppsatsen belyser också om det finns några skillnader eller likheter mellan rättstillämpningen på lös sak och djur såsom lös sak.
Troligen saknar området egen lagstiftning på grund av att ämnet är relativt ”nytt” i den juridiska världen. Rättsområdet är inte heller anmärkningsvärt stort och det är relativt få fall som prövats i rättsystemet. Eftersom rättsområdet inte är tillräckligt uppmärksammat finns det inte speciellt mycket litteratur,... (More)
Detta arbete behandlar situationen då en ägare eller överlåtare lämnar över skötseln av sitt djur till en annan person, fodervärd. Begreppet fodervärd har ingen juridisk betydelse och regleras inte i lex specialis. Lagtext som är avsett för icke levande lös egendom blir gällande rätt mellan parterna. Uppsatsen belyser också om det finns några skillnader eller likheter mellan rättstillämpningen på lös sak och djur såsom lös sak.
Troligen saknar området egen lagstiftning på grund av att ämnet är relativt ”nytt” i den juridiska världen. Rättsområdet är inte heller anmärkningsvärt stort och det är relativt få fall som prövats i rättsystemet. Eftersom rättsområdet inte är tillräckligt uppmärksammat finns det inte speciellt mycket litteratur, artiklar eller liknande i frågan. Behovet av lagreglering har inte uppmärksammats – ännu.
Juridiska problem som kan uppstå under fodervärdsrelationen är många. Avtalsbrott, skador på djuret, skador som djuret orsakar, brott mot djurskyddslagen och brott mot brottsbalken. Inte främst är relationen mellan parterna speciell och det är inte sällan djuret hamnar i kläm. Det bör också poängteras att alla problem som uppstår är en bedömningsfråga som blir subjektivt bedömt av de inblandade parterna.
Djur är rent juridiskt en lös sak. Fodervärdsskapet kan närmast likställas med förvaring av lös sak dels mot vederlag eller som lån av nyttjanderätt. Likheterna mellan hyra och lån av lös sak återfinns i att det är frågan om en lös sak, brukande av nyttjanderätt, det är i form av ett lån eller mot vederlag – hyra och mellan parterna uppstår ett avtalsförhållande. Skillnader är att hyra och lån av lös sak sällan aktualiseras på levande varelser och området är lagreglerat i handelsbalken till skillnad från fodervärdsrelationen. Därav förekommer det avsnitt om hyra och lån av lös sak. På detta rättsområde finns det lagstiftning, även om den är till viss del föråldrad. Det är dock möjligt att det i framtiden kommer utarbetas en lagstiftning, då det framtagits en Ds för hyra av lös sak. I rättspraxisen går det inom vissa områden att finna en distinktion mellan lös sak i allmänhet och djur såsom lös sak. Tydligast är det inom skadeståndsrätten där högsta domstolen uttryckligen klargjort att djur är inte vilken sak som helst. Men det återfinns även åtskillnad inom andra rättsområden, det är oklart när och exakt vad som motiverar särbehandling.
6
Att vara fodervärd är ett billigt sätt att skaffa sig djur på men det ska inte förväxlas med att man får ett djur gratis utan fodervärden binder sig till en rad förpliktelser. I hundvärlden tillhandahåller SKK både färdiga avtal och hjälp för sina medlemmar. Inom hästvärlden finns det ingen motsvarighet, det hör inte till ovanligheterna att parterna sedan innan är goda vänner och anser att det är onödigt att skriva avtal. Detta leder till att det finns ett rättsområde som är oreglerat till viss del både i lag och ibland även mellan parterna. Inte undra på att det uppkommer komplikationer såväl som juridiska problem… (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Swenson, Daniella LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Avtalsrätt, förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt
language
Swedish
id
3800210
date added to LUP
2014-01-28 17:53:22
date last changed
2014-01-28 17:53:22
@misc{3800210,
 abstract   = {Detta arbete behandlar situationen då en ägare eller överlåtare lämnar över skötseln av sitt djur till en annan person, fodervärd. Begreppet fodervärd har ingen juridisk betydelse och regleras inte i lex specialis. Lagtext som är avsett för icke levande lös egendom blir gällande rätt mellan parterna. Uppsatsen belyser också om det finns några skillnader eller likheter mellan rättstillämpningen på lös sak och djur såsom lös sak.
Troligen saknar området egen lagstiftning på grund av att ämnet är relativt ”nytt” i den juridiska världen. Rättsområdet är inte heller anmärkningsvärt stort och det är relativt få fall som prövats i rättsystemet. Eftersom rättsområdet inte är tillräckligt uppmärksammat finns det inte speciellt mycket litteratur, artiklar eller liknande i frågan. Behovet av lagreglering har inte uppmärksammats – ännu.
Juridiska problem som kan uppstå under fodervärdsrelationen är många. Avtalsbrott, skador på djuret, skador som djuret orsakar, brott mot djurskyddslagen och brott mot brottsbalken. Inte främst är relationen mellan parterna speciell och det är inte sällan djuret hamnar i kläm. Det bör också poängteras att alla problem som uppstår är en bedömningsfråga som blir subjektivt bedömt av de inblandade parterna.
Djur är rent juridiskt en lös sak. Fodervärdsskapet kan närmast likställas med förvaring av lös sak dels mot vederlag eller som lån av nyttjanderätt. Likheterna mellan hyra och lån av lös sak återfinns i att det är frågan om en lös sak, brukande av nyttjanderätt, det är i form av ett lån eller mot vederlag – hyra och mellan parterna uppstår ett avtalsförhållande. Skillnader är att hyra och lån av lös sak sällan aktualiseras på levande varelser och området är lagreglerat i handelsbalken till skillnad från fodervärdsrelationen. Därav förekommer det avsnitt om hyra och lån av lös sak. På detta rättsområde finns det lagstiftning, även om den är till viss del föråldrad. Det är dock möjligt att det i framtiden kommer utarbetas en lagstiftning, då det framtagits en Ds för hyra av lös sak. I rättspraxisen går det inom vissa områden att finna en distinktion mellan lös sak i allmänhet och djur såsom lös sak. Tydligast är det inom skadeståndsrätten där högsta domstolen uttryckligen klargjort att djur är inte vilken sak som helst. Men det återfinns även åtskillnad inom andra rättsområden, det är oklart när och exakt vad som motiverar särbehandling.
6
Att vara fodervärd är ett billigt sätt att skaffa sig djur på men det ska inte förväxlas med att man får ett djur gratis utan fodervärden binder sig till en rad förpliktelser. I hundvärlden tillhandahåller SKK både färdiga avtal och hjälp för sina medlemmar. Inom hästvärlden finns det ingen motsvarighet, det hör inte till ovanligheterna att parterna sedan innan är goda vänner och anser att det är onödigt att skriva avtal. Detta leder till att det finns ett rättsområde som är oreglerat till viss del både i lag och ibland även mellan parterna. Inte undra på att det uppkommer komplikationer såväl som juridiska problem…},
 author    = {Swenson, Daniella},
 keyword   = {Avtalsrätt,förmögenhetsrätt,skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Djur som lös sak},
 year     = {2013},
}