Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Berns i Stockholm

Hjelte, Linnea ; Jonsson, Oskar LU ; Levin, Sebastian and Novacic, Josip (2013) VBR054 20131
Division of Fire Safety Engineering
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
The main purpose of this report is to evaluate the fire safety situation in Berns, which is a nightclub and hotel in central Stockholm.
A risk analysis is made where the three most probable scenarios with the highest impact are picked out for further assay. With simulations in FDS and CFAST the time until untenable conditions occur is calculated. The results from the simulations are compared to results from simulations in Simulex, which give the time until evacuation is completed. If the difference between these is negative measures are taken until the difference is no longer below zero. The measures that are suggested are controlled by hand calculations and new simulations.
The conclusion is that the evacuation safety situation in... (More)
The main purpose of this report is to evaluate the fire safety situation in Berns, which is a nightclub and hotel in central Stockholm.
A risk analysis is made where the three most probable scenarios with the highest impact are picked out for further assay. With simulations in FDS and CFAST the time until untenable conditions occur is calculated. The results from the simulations are compared to results from simulations in Simulex, which give the time until evacuation is completed. If the difference between these is negative measures are taken until the difference is no longer below zero. The measures that are suggested are controlled by hand calculations and new simulations.
The conclusion is that the evacuation safety situation in Berns is not satisfying without measures in two out of three scenarios. Different measures are considered and proposed to provide improvement until the situation is acceptable. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna rapport syftar till att utvärdera personsäkerheten i händelse av brand på Berns i Stockholm. Rapporten skrivs av brandingenjörsstudenter som en del i kursen brandteknisk riskvärdering som ges på Lunds Tekniska Högskola.
Denna rapport avgränsas till att utvärdera personsäkerheten när nattklubben bedriver sin verksamhet på Berns i Stockholm.
På Berns bedrivs nattklubbsverksamhet där det maximala personantalet i dagsläget är 1700 personer. När nattklubben har sin verksamhet är Stora och Lilla Salongen på entréplan tillgängliga för besökarna, samt garderobsavdelningen och klubblokalen Galleriet på källarplan. Dessutom är Stora Uteterrassen och balkongerna tillgängliga för besökarna på plan ett.
Inför den brandtekniska... (More)
Denna rapport syftar till att utvärdera personsäkerheten i händelse av brand på Berns i Stockholm. Rapporten skrivs av brandingenjörsstudenter som en del i kursen brandteknisk riskvärdering som ges på Lunds Tekniska Högskola.
Denna rapport avgränsas till att utvärdera personsäkerheten när nattklubben bedriver sin verksamhet på Berns i Stockholm.
På Berns bedrivs nattklubbsverksamhet där det maximala personantalet i dagsläget är 1700 personer. När nattklubben har sin verksamhet är Stora och Lilla Salongen på entréplan tillgängliga för besökarna, samt garderobsavdelningen och klubblokalen Galleriet på källarplan. Dessutom är Stora Uteterrassen och balkongerna tillgängliga för besökarna på plan ett.
Inför den brandtekniska riskvärderingen utfördes ett platsbesök på Berns i Stockholm där information samlades in för att få en uppfattning om hur brandskyddet är utarbetat, vilka utrymningsvägar som finns tillgängliga samt vilka brandscenarier som kan tänkas inträffa. Efter platsbesöket gjordes en grovanalys där tänkbara brandscenarier togs fram och rangordnades inbördes med avseende på sannolikhet och konsekvens. De olika tänkbara brandscenarierna åskådliggjordes i en riskmatris varefter tre brandscenarier med högst sannolikhet och konsekvens valdes ut för vidare analys. De tre scenarier som valdes ut var brand i garderobsavdelningen på källarplan, brand i frigolitfigur på källarplan och brand på Lilla Scenen i Stora Salongen på entréplan. Dessa bedömdes representativa för de tänkbara brandscenarierna. För vidare analys av de utvalda brandscenarierna utfördes handberäkningar och simuleringar främst i datorprogrammen FDS, CFAST och Simulex. Genom dessa beräkningar och simuleringar togs tid till kritiska förhållanden samt utrymningstider fram. Dessa tider jämfördes med varandra för att få fram en säkerhetsmarginal för utrymning för respektive brandscenario. Är denna säkerhetsmarginal positiv innebär det att personerna inne i lokalerna har möjlighet att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Slutsatserna i rapporten visar att personsäkerheten i dagsläget inte kan garanteras för besökarna i händelse av brand i två av de tre utvalda brandscenarierna inom de delar av byggnaden som rapporten avgränsas till. Åtgärdsförslag läggs fram för att säkerställa personsäkerheten för de scenarier där denna inte kan garanteras. Där möjlighet fanns undersöktes vilka åtgärder som krävs för att det maximala personantalet ska kunna utökas.

Åtgärdsförslagen är indelade i kategorierna ska och bör, där ett införande av ska-förslagen ser till att acceptabla förhållanden råder under tiden som utrymning pågår. Förslagen i bör-kategorin ska ses som åtgärder som förbättrar personsäkerheten men dock inte tillräckligt för att säkerställa att utrymning sker innan kritiska förhållanden uppstår.

bör
• Personalen bör tilldelas specifika uppgifter vid en utrymningssituation
• Spegelväggen bör styras så att den öppnas upp vid detektion
• Skyltarna med texten ”endast personal” och ”dörren är larmad” bör tas bort från de dörrar som används som utrymningsväg
• Dörröppningsknapparnas utseende och position bör ses över för att förtydliga deras funktion
• Utrymningsskyltarna bör vara genomlysta

ska
• Brandgasfläkt ska installeras på källarplan med ett flöde på 35 m3/s i garderobsavdelningen respektive Galleriet. Tilluften ska ökas för att motverka undertryck i lokalerna
• Befintliga sprinklerna på källarplan ska bytas ut till sprinkler med RTI-värde på 50 m1/2s1/2

Vid ett utökat personantal i Stora Salongen rekommenderas följande åtgärder

bör
• Personalen bör tilldelas specifika uppgifter vid en utrymningssituation samt att utrymningsvägarna görs attraktiva

ska
• Brandgasfläkt ska installeras med ett flöde på 10 m3/s
eller
• Spegelväggen bör styras så att den öppnas upp vid detektion alternativt att den tas bort när höga personantal förekommer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjelte, Linnea ; Jonsson, Oskar LU ; Levin, Sebastian and Novacic, Josip
supervisor
organization
course
VBR054 20131
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Brandteknisk riskvärdering, nattklubb, brandscenario, effektutveckling, utrymning, personsäkerhet, Berns i Stockholm, Berns Salonger, kritiska förhållanden, FDS, Simulex, Pyrosim, @risk, Detact-T2
report number
9447
language
Swedish
id
3800229
date added to LUP
2013-06-05 08:50:17
date last changed
2014-03-10 10:40:45
@misc{3800229,
 abstract   = {The main purpose of this report is to evaluate the fire safety situation in Berns, which is a nightclub and hotel in central Stockholm. 
A risk analysis is made where the three most probable scenarios with the highest impact are picked out for further assay. With simulations in FDS and CFAST the time until untenable conditions occur is calculated. The results from the simulations are compared to results from simulations in Simulex, which give the time until evacuation is completed. If the difference between these is negative measures are taken until the difference is no longer below zero. The measures that are suggested are controlled by hand calculations and new simulations. 
The conclusion is that the evacuation safety situation in Berns is not satisfying without measures in two out of three scenarios. Different measures are considered and proposed to provide improvement until the situation is acceptable.},
 author    = {Hjelte, Linnea and Jonsson, Oskar and Levin, Sebastian and Novacic, Josip},
 keyword   = {Brandteknisk riskvärdering,nattklubb,brandscenario,effektutveckling,utrymning,personsäkerhet,Berns i Stockholm,Berns Salonger,kritiska förhållanden,FDS,Simulex,Pyrosim,@risk,Detact-T2},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av Berns i Stockholm},
 year     = {2013},
}