Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vargjakt på lösan grund? En EU-rättslig analys av Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt på varg

Kratzer, David LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker ur ett EU-rättsligt perspektiv ett beslut från Naturvårdsverket om selektiv och riktad jakt på varg. Syftet är att svara på frågor som beslutet väcker och framförallt att ta reda på om beslutet bryter mot habitatsdirektivet. Den skandinaviska vargstammen är svårt inavlad och jakten bedrevs i syfte att reducera inavelsgraden. Jag har hittat få avgöranden från EU-domstolen av hög relevans för min frågeställning, varför jag använt en rad andra källor – en dom över beslutet från förvaltningsrätten, doktrin och riktlinjer från kommissionen. Habitatsdirektivet ålägger medlemsstaterna att införa ett strikt skyddssystem för vargen med förbud att döda och fånga. Det innehåller också möjligheter till undantag från... (More)
Den här uppsatsen undersöker ur ett EU-rättsligt perspektiv ett beslut från Naturvårdsverket om selektiv och riktad jakt på varg. Syftet är att svara på frågor som beslutet väcker och framförallt att ta reda på om beslutet bryter mot habitatsdirektivet. Den skandinaviska vargstammen är svårt inavlad och jakten bedrevs i syfte att reducera inavelsgraden. Jag har hittat få avgöranden från EU-domstolen av hög relevans för min frågeställning, varför jag använt en rad andra källor – en dom över beslutet från förvaltningsrätten, doktrin och riktlinjer från kommissionen. Habitatsdirektivet ålägger medlemsstaterna att införa ett strikt skyddssystem för vargen med förbud att döda och fånga. Det innehåller också möjligheter till undantag från förbudet. Undantagsbestämmelserna ska enligt EU-domstolen ges en restriktiv tolkning. Jag har svårt att finna stöd för den beslutade jakten i direktivet. Det är enligt mig inte möjligt utan en långtgående ändamålstolkning, och en svår balansgång mellan texttrogen tolkning och ändamålstolkning. Införlivandet av habitatsdirektivet med svensk rätt har enligt mig inte gjorts korrekt såvitt gäller de bestämmelser i jaktförordningen beslutet grundas på. Det finns andra lämpliga lösningar än den valda och de ska prövas i första hand eftersom de är mindre ingripande för vargen. Jakten är inte tillräckligt selektiv och därmed inte tillräckligt effektiv. Beslutet är inte tillräckligt och noggrant motiverat. Det är vidare tveksamt om beslutet gäller ett sådant särskilt fall där jakt kan tillåtas trots ogynnsam bevarandestatus, och om åtgärdens kortsiktiga karaktär gör den otillåten. Min slutsats är att beslutet strider mot art. 12 och 16 habitatsdirektivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kratzer, David LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, förvaltningsrätt, miljörätt, varg, jakt, vargjakt, rovdjur, habitatsdirektivet, livsmiljödirektivet
language
Swedish
id
3800421
date added to LUP
2013-10-18 12:56:09
date last changed
2013-10-18 12:56:09
@misc{3800421,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker ur ett EU-rättsligt perspektiv ett beslut från Naturvårdsverket om selektiv och riktad jakt på varg. Syftet är att svara på frågor som beslutet väcker och framförallt att ta reda på om beslutet bryter mot habitatsdirektivet. Den skandinaviska vargstammen är svårt inavlad och jakten bedrevs i syfte att reducera inavelsgraden. Jag har hittat få avgöranden från EU-domstolen av hög relevans för min frågeställning, varför jag använt en rad andra källor – en dom över beslutet från förvaltningsrätten, doktrin och riktlinjer från kommissionen. Habitatsdirektivet ålägger medlemsstaterna att införa ett strikt skyddssystem för vargen med förbud att döda och fånga. Det innehåller också möjligheter till undantag från förbudet. Undantagsbestämmelserna ska enligt EU-domstolen ges en restriktiv tolkning. Jag har svårt att finna stöd för den beslutade jakten i direktivet. Det är enligt mig inte möjligt utan en långtgående ändamålstolkning, och en svår balansgång mellan texttrogen tolkning och ändamålstolkning. Införlivandet av habitatsdirektivet med svensk rätt har enligt mig inte gjorts korrekt såvitt gäller de bestämmelser i jaktförordningen beslutet grundas på. Det finns andra lämpliga lösningar än den valda och de ska prövas i första hand eftersom de är mindre ingripande för vargen. Jakten är inte tillräckligt selektiv och därmed inte tillräckligt effektiv. Beslutet är inte tillräckligt och noggrant motiverat. Det är vidare tveksamt om beslutet gäller ett sådant särskilt fall där jakt kan tillåtas trots ogynnsam bevarandestatus, och om åtgärdens kortsiktiga karaktär gör den otillåten. Min slutsats är att beslutet strider mot art. 12 och 16 habitatsdirektivet.},
 author    = {Kratzer, David},
 keyword   = {EU-rätt,förvaltningsrätt,miljörätt,varg,jakt,vargjakt,rovdjur,habitatsdirektivet,livsmiljödirektivet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vargjakt på lösan grund? En EU-rättslig analys av Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt på varg},
 year     = {2013},
}