Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Datorprogram i upphovsrätten

Svensson, Marcus LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Ett datorprogram kan, i Sverige och alla andra EU-medlemsstater, erhålla upphovsrättsligt skydd om det är originellt i den bemärkelsen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Möjligheten att erhålla skydd är av särskild vikt med tanke på att utveckling av datorprogram ofta innebär stora kostnader. Av datorprogramdirektivet framgår att det tillgängliga skyddet ska gälla ett datorprograms alla uttrycksformer med undantag för de idéer och principer som ligger bakom programmet.

I rättsfallen Infopaq, Bezpečnostní softwarová asociace och SAS Institute har EU-domstolen avsett att definiera gränserna för skyddsobjektet och nivån på originalitetskravet för att skapa större klarhet i vad som ska anses vara en uttrycksform för... (More)
Ett datorprogram kan, i Sverige och alla andra EU-medlemsstater, erhålla upphovsrättsligt skydd om det är originellt i den bemärkelsen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Möjligheten att erhålla skydd är av särskild vikt med tanke på att utveckling av datorprogram ofta innebär stora kostnader. Av datorprogramdirektivet framgår att det tillgängliga skyddet ska gälla ett datorprograms alla uttrycksformer med undantag för de idéer och principer som ligger bakom programmet.

I rättsfallen Infopaq, Bezpečnostní softwarová asociace och SAS Institute har EU-domstolen avsett att definiera gränserna för skyddsobjektet och nivån på originalitetskravet för att skapa större klarhet i vad som ska anses vara en uttrycksform för ett datorprogram och vad som ska anses vara en bakomliggande idé eller princip.

Uppsatsen utgör en grundlig redogörelse för regleringen inom området upphovsrättsligt skydd för datorprogram i Sverige och EU, särskilt vad beträffar skyddsobjektet, originalitetskravet och skyddsomfånget. Genom analys av berörda EU-rättsakter och EU-domstolens resonemang i ovan nämnda rättsfall bedöms vilka delar av ett datorprogram som faller inom ramen för skyddet. Vidare analyseras originalitetskravet och dess påverkan på skyddsomfånget. Som stöd i bedömningen lyfts ett antal artiklar som kommenterar rättsfallen fram. Avslutningsvis förs en diskussion om upphovsrättsskyddet, med beaktande av utgången i de belysta rättsfallen, kan anses tillfredsställande för upphovsmannen till ett datorprogram eller ej. (Less)
Abstract
A computer program may, in Sweden and all other member states of the EU, obtain copyright protection if the work is original in the sense that it is the author’s own intellectual creation. The possibility of obtaining protection is of particular importance since software development often involves significant costs. The Software Directive states that protection applies to the expression in any form of a computer program except for its underlying ideas and principles.

In the cases Infopaq, Bezpečnostní softwarová asociace and SAS Institute, the ECJ intended to define the term ”computer program” and what level of originality that is required for copyright protection. Answering this, the ECJ was aiming to clarify what is considered to be a... (More)
A computer program may, in Sweden and all other member states of the EU, obtain copyright protection if the work is original in the sense that it is the author’s own intellectual creation. The possibility of obtaining protection is of particular importance since software development often involves significant costs. The Software Directive states that protection applies to the expression in any form of a computer program except for its underlying ideas and principles.

In the cases Infopaq, Bezpečnostní softwarová asociace and SAS Institute, the ECJ intended to define the term ”computer program” and what level of originality that is required for copyright protection. Answering this, the ECJ was aiming to clarify what is considered to be a form of expression of a computer program and what is instead considered to be an underlying idea or principle of such a program.

A thorough examination of the regulation in the field of copyright protection for computer programs in Sweden and the EU, in particular as regards to the object of protection, the requirement for originality and the scope of protection is presented in this essay. By analyzing the relevant EU legislation and the reasoning of the ECJ in cases mentioned above, an assessment is done on what parts of a computer program that falls within the scope of protection. The requirement of originality and its impact on the scope of protection is also analyzed. To help in this analysis, the essay highlights a number of articles that comment on the mentioned cases. Finally, a discussion is presented on whether copyright protection, taking into account the outcome of these three cases, can be considered to satisfy the author’s interest for protection of his work or not. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Marcus LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skyddsobjekt, originalitetskrav, datorprogram, upphovsrätt, IT-rätt, EU-rätt, Immaterialrätt, skyddsomfång
language
Swedish
id
3800510
date added to LUP
2013-09-11 14:33:23
date last changed
2013-09-11 14:33:23
@misc{3800510,
 abstract   = {A computer program may, in Sweden and all other member states of the EU, obtain copyright protection if the work is original in the sense that it is the author’s own intellectual creation. The possibility of obtaining protection is of particular importance since software development often involves significant costs. The Software Directive states that protection applies to the expression in any form of a computer program except for its underlying ideas and principles.

In the cases Infopaq, Bezpečnostní softwarová asociace and SAS Institute, the ECJ intended to define the term ”computer program” and what level of originality that is required for copyright protection. Answering this, the ECJ was aiming to clarify what is considered to be a form of expression of a computer program and what is instead considered to be an underlying idea or principle of such a program.

A thorough examination of the regulation in the field of copyright protection for computer programs in Sweden and the EU, in particular as regards to the object of protection, the requirement for originality and the scope of protection is presented in this essay. By analyzing the relevant EU legislation and the reasoning of the ECJ in cases mentioned above, an assessment is done on what parts of a computer program that falls within the scope of protection. The requirement of originality and its impact on the scope of protection is also analyzed. To help in this analysis, the essay highlights a number of articles that comment on the mentioned cases. Finally, a discussion is presented on whether copyright protection, taking into account the outcome of these three cases, can be considered to satisfy the author’s interest for protection of his work or not.},
 author    = {Svensson, Marcus},
 keyword   = {skyddsobjekt,originalitetskrav,datorprogram,upphovsrätt,IT-rätt,EU-rätt,Immaterialrätt,skyddsomfång},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Datorprogram i upphovsrätten},
 year     = {2013},
}