Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flexicurity - en komparativ studie av ungdomars etablering på den svenska och danska arbetsmarknaden

Wemander Grahm, Anton LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Flexicurity är en arbetsmarknads- och välfärdspolicy som antas kombinera en flexibel arbetsmarknad med en trygghet som gör att arbetstagare kan känna sig trygga i sitt agerande på arbetsmarknaden. Grundtanken bakom flexicurity är att en flexibel arbetsmarknad inte behöver stå i motsatsförhållande till en trygg arbetsmarknad, utan snarare att de kan komplettera varandra.

Den danska flexicuritymodellen definieras som en tredelad arbetsmarknadsmodell med ett flexibelt anställningsskydd, aktiv arbetsmarknadspolitik och hög arbetslöshetsersättning. I den svenska politiska debatten finns det de som argumenterar för att en svensk flexicuritymodell skulle gynna ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Denna uppsats undersöker tesen och jämför... (More)
Flexicurity är en arbetsmarknads- och välfärdspolicy som antas kombinera en flexibel arbetsmarknad med en trygghet som gör att arbetstagare kan känna sig trygga i sitt agerande på arbetsmarknaden. Grundtanken bakom flexicurity är att en flexibel arbetsmarknad inte behöver stå i motsatsförhållande till en trygg arbetsmarknad, utan snarare att de kan komplettera varandra.

Den danska flexicuritymodellen definieras som en tredelad arbetsmarknadsmodell med ett flexibelt anställningsskydd, aktiv arbetsmarknadspolitik och hög arbetslöshetsersättning. I den svenska politiska debatten finns det de som argumenterar för att en svensk flexicuritymodell skulle gynna ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Denna uppsats undersöker tesen och jämför den danska och svenska anställningsskyddsregleringen och aktiva arbetsmarknadspolitiken utifrån begreppet flexicurity. Relevant nationalekonomisk forskning och sysselsättningsstatistik används i syfte att besvara frågeställningen i ljuset av teorin kring ”insiders versus outsiders” på arbetsmarknaden. Uppsatsen är således både komparativ och tvärvetenskaplig och såväl av juridisk som nationalekonomisk karaktär.

Styrkan i det danska anställningsskyddet varierar med hur respektive arbetstagare klassificeras, medan det svenska präglas av en generell anställningsskyddsreglering som de flesta arbetstagare omfattas av. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken skiljer sig i tidgränserna för aktivering, men är i övrigt liknande. Avslutningsvis visar uppsatsen på att flexiblare anställningsskydd kan antas gynna ungdomars sysselsättningsgrad och att den aktiva arbetsmarknadspolitikens inverkan inte kan antas vara lika markant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wemander Grahm, Anton LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sysselsättning, arbetsmarknad, flexicurity, arbetsrätt, komparativ rätt, ungdomar, labour law, law and economics
language
Swedish
id
3800582
date added to LUP
2013-09-11 14:36:00
date last changed
2013-09-11 14:36:00
@misc{3800582,
 abstract   = {Flexicurity är en arbetsmarknads- och välfärdspolicy som antas kombinera en flexibel arbetsmarknad med en trygghet som gör att arbetstagare kan känna sig trygga i sitt agerande på arbetsmarknaden. Grundtanken bakom flexicurity är att en flexibel arbetsmarknad inte behöver stå i motsatsförhållande till en trygg arbetsmarknad, utan snarare att de kan komplettera varandra.

Den danska flexicuritymodellen definieras som en tredelad arbetsmarknadsmodell med ett flexibelt anställningsskydd, aktiv arbetsmarknadspolitik och hög arbetslöshetsersättning. I den svenska politiska debatten finns det de som argumenterar för att en svensk flexicuritymodell skulle gynna ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Denna uppsats undersöker tesen och jämför den danska och svenska anställningsskyddsregleringen och aktiva arbetsmarknadspolitiken utifrån begreppet flexicurity. Relevant nationalekonomisk forskning och sysselsättningsstatistik används i syfte att besvara frågeställningen i ljuset av teorin kring ”insiders versus outsiders” på arbetsmarknaden. Uppsatsen är således både komparativ och tvärvetenskaplig och såväl av juridisk som nationalekonomisk karaktär. 

Styrkan i det danska anställningsskyddet varierar med hur respektive arbetstagare klassificeras, medan det svenska präglas av en generell anställningsskyddsreglering som de flesta arbetstagare omfattas av. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken skiljer sig i tidgränserna för aktivering, men är i övrigt liknande. Avslutningsvis visar uppsatsen på att flexiblare anställningsskydd kan antas gynna ungdomars sysselsättningsgrad och att den aktiva arbetsmarknadspolitikens inverkan inte kan antas vara lika markant.},
 author    = {Wemander Grahm, Anton},
 keyword   = {sysselsättning,arbetsmarknad,flexicurity,arbetsrätt,komparativ rätt,ungdomar,labour law,law and economics},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flexicurity - en komparativ studie av ungdomars etablering på den svenska och danska arbetsmarknaden},
 year     = {2013},
}