Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Naturskydd i Sverige - en studie ur ett rättsutvecklingsperspektiv

Hammar, Annika LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar det svenska naturskyddets rättsutveckling från de första naturskyddslagarnas tillkomst i början av 1900-talet fram till idag. Uppsatsens syfte är att undersöka naturskyddslagstiftningens utveckling vad gäller innehåll, motiv och bakomliggande miljöetisk natursyn.
Undersökningen påvisar en rättsutveckling där lagstiftningen fått en ökad omfattning och högre ambitioner. Från början utgjorde naturskyddet en nationell angelägenhet och innebar ett begränsat skydd för framförallt orörd och ekonomiskt värdelös natur. Naturskyddet har idag en rad skyddsinstitut till sitt förfogande och utgör en del av ett globalt mål om en hållbar utveckling.
Genom undersökningen framkommer att ekonomiska, vetenskapliga, kulturella... (More)
Denna uppsats behandlar det svenska naturskyddets rättsutveckling från de första naturskyddslagarnas tillkomst i början av 1900-talet fram till idag. Uppsatsens syfte är att undersöka naturskyddslagstiftningens utveckling vad gäller innehåll, motiv och bakomliggande miljöetisk natursyn.
Undersökningen påvisar en rättsutveckling där lagstiftningen fått en ökad omfattning och högre ambitioner. Från början utgjorde naturskyddet en nationell angelägenhet och innebar ett begränsat skydd för framförallt orörd och ekonomiskt värdelös natur. Naturskyddet har idag en rad skyddsinstitut till sitt förfogande och utgör en del av ett globalt mål om en hållbar utveckling.
Genom undersökningen framkommer att ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och sociala motiv följer naturskyddets rättsutveckling från dess tillkomst fram till idag. Motiven har dock betonats i varierande omfattning.
Uppsatsen visar att lagstiftningsåtgärder rörande naturskydd ständigt kretsat kring hur dessa påverkar människan, vilket innebär att naturskyddslagstiftningen i huvudsak baserats på en antropocentrisk miljöetik. Det finns dock bestämmelser och förarbeten, framförallt i naturskyddslagstiftningens senare historia, som tyder på inslag av en icke-antropocentrisk miljöetik.

This thesis explores the development of nature protection laws in Sweden from the emergence of the first legislation in the beginning of the twentieth century to current legislation. The purpose of the thesis is to investigate how nature protection legislation has developed with regards to its contents, purpose and underlying ethical environmental view of nature.
The thesis shows that law development has attained an increased scope and higher ambitions throughout time. From the beginning nature protection was considered a national concern and entailed limited protection for primarily uncultivated and economically useless land. Nature protection of today consists of many different protection institutions and is part of the global goal of sustainable development.
The thesis also highlights how economical, scientific, cultural and social motives have influenced the development of laws from the creation of nature protection until today. The motives, however, have been emphasized to varied extents.
Legislative measures concerning nature protection have constantly focused on how these measures affect humans, which means that the law of nature protection is mainly based on an anthropocentric environmental ethic. There are some examples, however, especially from the recent history of nature protection legislation, that indicate elements of a non-anthropocentric environmental ethic. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammar, Annika LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
naturvård, miljörätt, naturskydd, miljöbalken, natursyn, miljöetik, områdesskydd, antropocentrism, biocentrism, ekocentrism
language
Swedish
id
3800697
date added to LUP
2013-10-18 13:00:54
date last changed
2014-05-22 16:45:49
@misc{3800697,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar det svenska naturskyddets rättsutveckling från de första naturskyddslagarnas tillkomst i början av 1900-talet fram till idag. Uppsatsens syfte är att undersöka naturskyddslagstiftningens utveckling vad gäller innehåll, motiv och bakomliggande miljöetisk natursyn. 
 Undersökningen påvisar en rättsutveckling där lagstiftningen fått en ökad omfattning och högre ambitioner. Från början utgjorde naturskyddet en nationell angelägenhet och innebar ett begränsat skydd för framförallt orörd och ekonomiskt värdelös natur. Naturskyddet har idag en rad skyddsinstitut till sitt förfogande och utgör en del av ett globalt mål om en hållbar utveckling. 
 Genom undersökningen framkommer att ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och sociala motiv följer naturskyddets rättsutveckling från dess tillkomst fram till idag. Motiven har dock betonats i varierande omfattning. 
 Uppsatsen visar att lagstiftningsåtgärder rörande naturskydd ständigt kretsat kring hur dessa påverkar människan, vilket innebär att naturskyddslagstiftningen i huvudsak baserats på en antropocentrisk miljöetik. Det finns dock bestämmelser och förarbeten, framförallt i naturskyddslagstiftningens senare historia, som tyder på inslag av en icke-antropocentrisk miljöetik. 

This thesis explores the development of nature protection laws in Sweden from the emergence of the first legislation in the beginning of the twentieth century to current legislation. The purpose of the thesis is to investigate how nature protection legislation has developed with regards to its contents, purpose and underlying ethical environmental view of nature.
 The thesis shows that law development has attained an increased scope and higher ambitions throughout time. From the beginning nature protection was considered a national concern and entailed limited protection for primarily uncultivated and economically useless land. Nature protection of today consists of many different protection institutions and is part of the global goal of sustainable development. 
 The thesis also highlights how economical, scientific, cultural and social motives have influenced the development of laws from the creation of nature protection until today. The motives, however, have been emphasized to varied extents. 
 Legislative measures concerning nature protection have constantly focused on how these measures affect humans, which means that the law of nature protection is mainly based on an anthropocentric environmental ethic. There are some examples, however, especially from the recent history of nature protection legislation, that indicate elements of a non-anthropocentric environmental ethic.},
 author    = {Hammar, Annika},
 keyword   = {naturvård,miljörätt,naturskydd,miljöbalken,natursyn,miljöetik,områdesskydd,antropocentrism,biocentrism,ekocentrism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Naturskydd i Sverige - en studie ur ett rättsutvecklingsperspektiv},
 year     = {2013},
}