Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fair Use och citaträtten - en komparativ studie av svensk och amerikansk upphovsrätt

Eriksson, David LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en komparativ immaterialrättslig studie av svensk och amerikansk upphovsrätt. Frågeställningen gäller vilka undantag som kan göras från upphovsmannens rättigheter i svensk och amerikansk upphovsrätt. Uppsatsen fokuserar främst på den amerikanska doktrinen om Fair Use, som utgör en central del av den amerikanska upphovsrätten och regleras i 17 USC § 107. Undantagen från den svenska upphovsrätten utgår ifrån undantagskatalogen i 2 kap upphovsrättslagen. Den svenska citaträtten tas i speciellt beaktande. Syftet med uppsatsen är att beskriva de rättsliga regleringarna i respektive land, och sedan jämföra deras likheter och skillnader. Jämförelsen är främst inriktad på syftena bakom de upphovs-rättsliga regleringarna.
Den... (More)
Uppsatsen är en komparativ immaterialrättslig studie av svensk och amerikansk upphovsrätt. Frågeställningen gäller vilka undantag som kan göras från upphovsmannens rättigheter i svensk och amerikansk upphovsrätt. Uppsatsen fokuserar främst på den amerikanska doktrinen om Fair Use, som utgör en central del av den amerikanska upphovsrätten och regleras i 17 USC § 107. Undantagen från den svenska upphovsrätten utgår ifrån undantagskatalogen i 2 kap upphovsrättslagen. Den svenska citaträtten tas i speciellt beaktande. Syftet med uppsatsen är att beskriva de rättsliga regleringarna i respektive land, och sedan jämföra deras likheter och skillnader. Jämförelsen är främst inriktad på syftena bakom de upphovs-rättsliga regleringarna.
Den amerikanska doktrinen om Fair Use syftar till att utifrån fyra kriterier bedöma om en viss användning av ett upphovsskyddat verk faller inom Fair Use, ”skäligt bruk”. Om användningen anses vara Fair Use betyder det att användningen är tillåten och strider inte mot rättighetsinnehava¬rens ensamrätt.
Undersökningen visar att det både finns stora likheter och skillnader mellan de rättsliga regleringarna av upphovsrätten. Många av skillnaderna beror på att länderna tillhör olika rättstraditioner, angloamerikansk common law i USA och kontinentaleuropeisk lagstiftningsbaserad rätt i Sverige. Det har talats om att det behövs en reglering liknande Fair Use även i europeisk rätt, för att möta de krav som nya tekniska utvecklingar ställer på upphovsrätten. Systemet med en undantagskatalog är svårt att anpassa till nya teknikutvecklingar, och genom att införa en Fair Use-liknande bestämmelse skulle den svenska upphovsrätten bli mer flexibel. (Less)
Abstract
This paper is a comparative study concerning the limitations on the exclusive rights of the copyright owner in Swedish and American copyright law. The paper is primarily focused on the American Fair Use Doctrine, which is a central part of U.S. copyright and is codified in 17 USC § 107. The limitations on the exclusive rights in Swedish copyright law are found in Chapter 2 of the Swedish Copyright Act, and the Swedish “right to quote” in the Copyright Act 22 § will be examined in particular. The purpose of the paper is to describe the two separate legal systems, and compare their similarities and differences. The comparison is focused on the legislative purposes behind the copyright regulations.
The American Fair Use Doctrine is based on... (More)
This paper is a comparative study concerning the limitations on the exclusive rights of the copyright owner in Swedish and American copyright law. The paper is primarily focused on the American Fair Use Doctrine, which is a central part of U.S. copyright and is codified in 17 USC § 107. The limitations on the exclusive rights in Swedish copyright law are found in Chapter 2 of the Swedish Copyright Act, and the Swedish “right to quote” in the Copyright Act 22 § will be examined in particular. The purpose of the paper is to describe the two separate legal systems, and compare their similarities and differences. The comparison is focused on the legislative purposes behind the copyright regulations.
The American Fair Use Doctrine is based on of four criteria which are used to determine whether a particular use of a copyrighted work is fair or not. If the use is determined fair, then the use is lawful according to the statute and does not infringe on the exclusive rights of the copyright owner.
The comparison between Swedish and American copyright law shows that there are both similarities and differences between the copyright legislations. Many of the differences are due to that the countries belong to separate legal traditions, Anglo-American common law in the United States and civil law in Sweden. It has been discussed if there is need of a Fair Use-regulation within the European copyright legislation, in order to meet the difficulties caused by new technological developments. The Swedish system of maintaining a catalog of exceptions from the exclusive rights of the copyright makes it difficult to adapt to new technological developments, and by introducing a provision similar to the Fair Use Doctrine, Swedish copyright law become more flexible. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, David LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förmögenhetsrätt, immaterialrätt, Komparativ rätt, EU-rätt
language
Swedish
id
3800865
date added to LUP
2013-09-11 13:48:19
date last changed
2013-09-11 13:48:19
@misc{3800865,
 abstract   = {This paper is a comparative study concerning the limitations on the exclusive rights of the copyright owner in Swedish and American copyright law. The paper is primarily focused on the American Fair Use Doctrine, which is a central part of U.S. copyright and is codified in 17 USC § 107. The limitations on the exclusive rights in Swedish copyright law are found in Chapter 2 of the Swedish Copyright Act, and the Swedish “right to quote” in the Copyright Act 22 § will be examined in particular. The purpose of the paper is to describe the two separate legal systems, and compare their similarities and differences. The comparison is focused on the legislative purposes behind the copyright regulations.
The American Fair Use Doctrine is based on of four criteria which are used to determine whether a particular use of a copyrighted work is fair or not. If the use is determined fair, then the use is lawful according to the statute and does not infringe on the exclusive rights of the copyright owner.
The comparison between Swedish and American copyright law shows that there are both similarities and differences between the copyright legislations. Many of the differences are due to that the countries belong to separate legal traditions, Anglo-American common law in the United States and civil law in Sweden. It has been discussed if there is need of a Fair Use-regulation within the European copyright legislation, in order to meet the difficulties caused by new technological developments. The Swedish system of maintaining a catalog of exceptions from the exclusive rights of the copyright makes it difficult to adapt to new technological developments, and by introducing a provision similar to the Fair Use Doctrine, Swedish copyright law become more flexible.},
 author    = {Eriksson, David},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,immaterialrätt,Komparativ rätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fair Use och citaträtten - en komparativ studie av svensk och amerikansk upphovsrätt},
 year     = {2013},
}