Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Provokatörer och marodörer - Om en lärares rätt att ingripa

Welander, Mathias LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract
Teachers working within the Swedish educational system have a duty, not only to mediate knowledge, but also to uphold the peace and security in school, as well as to guarantee a safe school environment for his or her students. However, the means, by which this duty is to be carried out, have been questioned after a number of judicial decisions in recent years, which have resulted in insecurity among teachers regarding their authority to uphold a peaceful school environment.
This paper is based on an investigation of applicable law, containing an assessment of what is permissible regarding teachers’ authority; whether they can physically intervene in order to handle situations involving students disrupting class, and whether the teachers’... (More)
Teachers working within the Swedish educational system have a duty, not only to mediate knowledge, but also to uphold the peace and security in school, as well as to guarantee a safe school environment for his or her students. However, the means, by which this duty is to be carried out, have been questioned after a number of judicial decisions in recent years, which have resulted in insecurity among teachers regarding their authority to uphold a peaceful school environment.
This paper is based on an investigation of applicable law, containing an assessment of what is permissible regarding teachers’ authority; whether they can physically intervene in order to handle situations involving students disrupting class, and whether the teachers’ authority is extensive enough.
Although legislation and other published material offer some guidance as to how the law should be applied, it is the existing court practice which defines the limits of the teachers’ authority. The Supreme Court has observed, as late as in the year of 2009, that a teacher has the authority to intervene physically, while performing his or her duty to uphold the peace at school, even though current legislation does not explicitly justify such an act. The Supreme Court has continued to establish that the right to intervene is to be considered a restrictive action and its applicability has to be decided on a case-by-case basis. This position has resulted in the inferior courts being restrictive in allowing teachers to use their right to intervene physically with students.
Due to this restrictiveness, there is an extensive insecurity among those who practice teaching, regarding their authority to preserve a peaceful school environment, and how this obligation is supposed to be carried out. (Less)
Abstract (Swedish)
Lärare aktiva i det svenska skolsystemet innehar inte bara en uppgift att i sin tjänst förmedla kunskap. De har även en skyldighet att upprätthålla ordning samt säkra studiero och trygghet i skolan. Efter flertalet domslut som fattats under senare år har gällande rätt visat sig vara problematisk att klart definiera, vilket resulterat i att lärare idag erfar en osäkerhet över vilka befogenheter som de har för att kunna upprätthålla en god skolmiljö.
I denna framställning undersöks gällande rätt med utgångspunkt i offentligt tryck för att klargöra vilka befogenheter en lärare har; huruvida de innehar en möjlighet att vidta kroppsliga åtgärder för att handskas med elever som stör ordningen samt om dessa befogenheter är tillräckliga.
... (More)
Lärare aktiva i det svenska skolsystemet innehar inte bara en uppgift att i sin tjänst förmedla kunskap. De har även en skyldighet att upprätthålla ordning samt säkra studiero och trygghet i skolan. Efter flertalet domslut som fattats under senare år har gällande rätt visat sig vara problematisk att klart definiera, vilket resulterat i att lärare idag erfar en osäkerhet över vilka befogenheter som de har för att kunna upprätthålla en god skolmiljö.
I denna framställning undersöks gällande rätt med utgångspunkt i offentligt tryck för att klargöra vilka befogenheter en lärare har; huruvida de innehar en möjlighet att vidta kroppsliga åtgärder för att handskas med elever som stör ordningen samt om dessa befogenheter är tillräckliga.
Lagtext, myndighetspublikationer och doktrin innehåller vägledning och instruktioner för hur gällande rätt ska fastställas, men det är domstolsavgöranden som på området visat sig vara utslagsgivande. Högsta domstolen har fastslagit, senast i ett fall från 2009, att det existerar en rätt för lärare att tillgripa visst våld inom ramen för sin tillsynsplikt, även då lagtext inte uttryckligen stadgar den möjligheten. Högsta domstolen har dock fortsättningsvis betonat att denna rätt ska tillämpas väldigt restriktivt samt att den måste bli föremål för bedömning med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Detta har resulterat i att underinstanser tenderat att ytterst sällan utnyttja denna rättighet då beslut ska fattas.
En osäkerhet har på så vis spridit sig inom lärarkåren och ovisshet råder om vilka befogenheter lärarna har för att i skolan upprätthålla den ordning som de är skyldiga att bevara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Welander, Mathias LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ingripanderätt, Skola, Straffrätt
language
Swedish
id
3800888
date added to LUP
2013-09-11 14:35:27
date last changed
2013-09-11 14:35:27
@misc{3800888,
 abstract   = {Teachers working within the Swedish educational system have a duty, not only to mediate knowledge, but also to uphold the peace and security in school, as well as to guarantee a safe school environment for his or her students. However, the means, by which this duty is to be carried out, have been questioned after a number of judicial decisions in recent years, which have resulted in insecurity among teachers regarding their authority to uphold a peaceful school environment. 
This paper is based on an investigation of applicable law, containing an assessment of what is permissible regarding teachers’ authority; whether they can physically intervene in order to handle situations involving students disrupting class, and whether the teachers’ authority is extensive enough.
Although legislation and other published material offer some guidance as to how the law should be applied, it is the existing court practice which defines the limits of the teachers’ authority. The Supreme Court has observed, as late as in the year of 2009, that a teacher has the authority to intervene physically, while performing his or her duty to uphold the peace at school, even though current legislation does not explicitly justify such an act. The Supreme Court has continued to establish that the right to intervene is to be considered a restrictive action and its applicability has to be decided on a case-by-case basis. This position has resulted in the inferior courts being restrictive in allowing teachers to use their right to intervene physically with students. 
Due to this restrictiveness, there is an extensive insecurity among those who practice teaching, regarding their authority to preserve a peaceful school environment, and how this obligation is supposed to be carried out.},
 author    = {Welander, Mathias},
 keyword   = {Ingripanderätt,Skola,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Provokatörer och marodörer - Om en lärares rätt att ingripa},
 year     = {2013},
}