Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rättens representanter och misstänkta simulanter – En rättshistorisk studie angående simulation inom rättspsykiatrin

Schwartz, Christian LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats är att belysa hur man inom svensk rätt sett på problematiken rörande simulation av sinnessjukdom, när simulantens intention varit att undvika straff. Jag har använt mig av ett rättshistoriskt perspektiv och berör inte modernare lagstiftning än den som är stiftad tidi-gare än år 1929. Även om huvudsyftet är simulationsproblematiken har jag ansett det viktigt att ge läsaren en förståelse för rättspsykiatrin i dess helhet. Målet med uppsatsen har varit att undersöka om simulation ansågs utgöra ett hot mot rättssystemet och i så fall under vilken eller vilka perioder. Vidare har jag undersökt vad som gjordes för att förhindra detta.

Eftersom uppsatsen har ett rättshistoriskt perspektiv har jag valt att ta... (More)
Syftet med denna kandidatuppsats är att belysa hur man inom svensk rätt sett på problematiken rörande simulation av sinnessjukdom, när simulantens intention varit att undvika straff. Jag har använt mig av ett rättshistoriskt perspektiv och berör inte modernare lagstiftning än den som är stiftad tidi-gare än år 1929. Även om huvudsyftet är simulationsproblematiken har jag ansett det viktigt att ge läsaren en förståelse för rättspsykiatrin i dess helhet. Målet med uppsatsen har varit att undersöka om simulation ansågs utgöra ett hot mot rättssystemet och i så fall under vilken eller vilka perioder. Vidare har jag undersökt vad som gjordes för att förhindra detta.

Eftersom uppsatsen har ett rättshistoriskt perspektiv har jag valt att ta av-stamp i Sveriges landsskapslagar. Det system som tillämpades i dessa lagar undantog sinnessjuka från straff och gjorde det praktiskt taget omöjligt att simulera sinnessjukdom. Dessa stadganden i landskapslagarna var fortsatt gällande rätt fram till 1734 års lagreform. Detta medför at domstolen blir ansvarig för bedömningen huruvida den tilltalade är sinnessjuk eller inte. Därmed väcks frågan om det inte skulle gå att lura domstolen genom att simulera sinnessjukdom. För att råda bot på denna farhåga tar man in läkare som expertis under domstolsprocessen. Mellan 1734 och de lagreformer som vidtogs under mitten av 1800-taleet var simulationsrädslan bland psy-kiatriker och jurister som störst. Lagreformerna under 1800-talet får anses utgöra slutpunkten för den simulationsoro som rått under det senare 1700-talet och början på 1800-talet. (Less)
Abstract
The purpose of this bachelor’s essay is to show how the Swedish legal sys-tem has dealt with simulation of mental illness, where the simulator’s pur-pose was to avoid conviction. I have used a legal historical perspective and the essay does not concern more modern legislation than that made before the year of 1929. Though the main subject of the study is simulation, I have also described the rest of the forensic psychiatry in order to help the reader within the understanding of the legal system. The aim of the essay has been to investigate whether simulation was considered a threat to the legal sys-tem, and if so, during which period. Furthermore, I want to establish if any-thing was done to prevent simulation.

Since this a study in... (More)
The purpose of this bachelor’s essay is to show how the Swedish legal sys-tem has dealt with simulation of mental illness, where the simulator’s pur-pose was to avoid conviction. I have used a legal historical perspective and the essay does not concern more modern legislation than that made before the year of 1929. Though the main subject of the study is simulation, I have also described the rest of the forensic psychiatry in order to help the reader within the understanding of the legal system. The aim of the essay has been to investigate whether simulation was considered a threat to the legal sys-tem, and if so, during which period. Furthermore, I want to establish if any-thing was done to prevent simulation.

Since this a study in legal history I have chosen to start investigating the simulation in the period of the provincial laws. The system that was applied in these laws exempted the mentally deranged from punishment and it also made it practically impossible to simulate mental illness. This system that was prescribed in the provincial laws was valid until new regulations were constituted in the law of 1734. By this time the court became responsible for the assessment whether the defendant was mentally ill or not. Thereby the question, whether it would be possible to deceive the court by simulating illness, was raised. In order to remedy this deficiency, medical doctors are brought in as experts during the legal process. During the time between 1734 and the law reforms that are conducted in the middle of the 19th cen-tury the fear of simulation among psychiatrists and lawyers is at its’ peak. The law reforms during the 19th century can be considered the endpoint of the fear of simulation that prevailed during the late 18th century and the first half of the 19th century. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schwartz, Christian LU
supervisor
organization
alternative title
The legal representatives and questionable simulants – A legal historical study concerning simulation in the forensic psychiatry
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, legal history, straffrätt, criminal law, rättspsykiatri
language
Swedish
id
3800904
date added to LUP
2013-09-11 14:32:38
date last changed
2013-09-11 14:32:38
@misc{3800904,
 abstract   = {The purpose of this bachelor’s essay is to show how the Swedish legal sys-tem has dealt with simulation of mental illness, where the simulator’s pur-pose was to avoid conviction. I have used a legal historical perspective and the essay does not concern more modern legislation than that made before the year of 1929. Though the main subject of the study is simulation, I have also described the rest of the forensic psychiatry in order to help the reader within the understanding of the legal system. The aim of the essay has been to investigate whether simulation was considered a threat to the legal sys-tem, and if so, during which period. Furthermore, I want to establish if any-thing was done to prevent simulation.

Since this a study in legal history I have chosen to start investigating the simulation in the period of the provincial laws. The system that was applied in these laws exempted the mentally deranged from punishment and it also made it practically impossible to simulate mental illness. This system that was prescribed in the provincial laws was valid until new regulations were constituted in the law of 1734. By this time the court became responsible for the assessment whether the defendant was mentally ill or not. Thereby the question, whether it would be possible to deceive the court by simulating illness, was raised. In order to remedy this deficiency, medical doctors are brought in as experts during the legal process. During the time between 1734 and the law reforms that are conducted in the middle of the 19th cen-tury the fear of simulation among psychiatrists and lawyers is at its’ peak. The law reforms during the 19th century can be considered the endpoint of the fear of simulation that prevailed during the late 18th century and the first half of the 19th century.},
 author    = {Schwartz, Christian},
 keyword   = {rättshistoria,legal history,straffrätt,criminal law,rättspsykiatri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättens representanter och misstänkta simulanter – En rättshistorisk studie angående simulation inom rättspsykiatrin},
 year     = {2013},
}