Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Häktning och restriktioner

Veteläinen, Mikael LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Möjligheten till häktning vid misstanke om brott regleras i svensk rätt av bestämmelserna i 24 kapitlet brottsbalken. Och där i huvudsak av första paragrafen som talar om för oss att häktning får ske om någon på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som har ett år eller mer i straffskalan. Utöver detta så krävs det också att där finns en risk flykt-, kollusion- eller recidivfara.
Utöver att bli häktad så kan det även bli aktuellt med restriktioner i fall där åklagaren anser det nödvändigt för utredningen.
Både häktningen och restriktioner kan skapa psykisk ohälsa för den misstänkte. Av den anledningen är det viktigt att inte häktning och restriktioner använda av ren slentrian utan att det är proportionellt mot det utredningsvärde som... (More)
Möjligheten till häktning vid misstanke om brott regleras i svensk rätt av bestämmelserna i 24 kapitlet brottsbalken. Och där i huvudsak av första paragrafen som talar om för oss att häktning får ske om någon på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som har ett år eller mer i straffskalan. Utöver detta så krävs det också att där finns en risk flykt-, kollusion- eller recidivfara.
Utöver att bli häktad så kan det även bli aktuellt med restriktioner i fall där åklagaren anser det nödvändigt för utredningen.
Både häktningen och restriktioner kan skapa psykisk ohälsa för den misstänkte. Av den anledningen är det viktigt att inte häktning och restriktioner använda av ren slentrian utan att det är proportionellt mot det utredningsvärde som ges.
För en ökad förståelse och för att se möjliga brister i Sveriges system så är det även viktigt att se hur våra grannländer har löst det. (Less)
Abstract
The possibility of detention if a crime is governed by Swedish law to the regulations of chapter 24 of brottsbalken. And where the first paragraph tells us that the detention may be used if someone with probable cause is suspected of a crime that has a year or more in the range of penalties. In addition, it also requires that there is a risk of escape, tampering of evidence or continued criminal activity.
In addition to being arrested, it may also be with restrictions in cases where the prosecutor considers it necessary for the investigation.
Both detention and restrictions can create mental health of the suspect. For this reason it is important to not put people in detention and give restrictions of pure routine without it being... (More)
The possibility of detention if a crime is governed by Swedish law to the regulations of chapter 24 of brottsbalken. And where the first paragraph tells us that the detention may be used if someone with probable cause is suspected of a crime that has a year or more in the range of penalties. In addition, it also requires that there is a risk of escape, tampering of evidence or continued criminal activity.
In addition to being arrested, it may also be with restrictions in cases where the prosecutor considers it necessary for the investigation.
Both detention and restrictions can create mental health of the suspect. For this reason it is important to not put people in detention and give restrictions of pure routine without it being proportional to the investigating value given.
For a better understanding and to see the potential flaws in the Swedish system, it is also important to see how our neighbors have solved it. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Veteläinen, Mikael LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt (en. criminal law)
language
Swedish
id
3800918
date added to LUP
2013-10-18 13:01:07
date last changed
2013-10-18 13:01:07
@misc{3800918,
 abstract   = {The possibility of detention if a crime is governed by Swedish law to the regulations of chapter 24 of brottsbalken. And where the first paragraph tells us that the detention may be used if someone with probable cause is suspected of a crime that has a year or more in the range of penalties. In addition, it also requires that there is a risk of escape, tampering of evidence or continued criminal activity.
In addition to being arrested, it may also be with restrictions in cases where the prosecutor considers it necessary for the investigation.
Both detention and restrictions can create mental health of the suspect. For this reason it is important to not put people in detention and give restrictions of pure routine without it being proportional to the investigating value given.
For a better understanding and to see the potential flaws in the Swedish system, it is also important to see how our neighbors have solved it.},
 author    = {Veteläinen, Mikael},
 keyword   = {straffrätt (en. criminal law)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Häktning och restriktioner},
 year     = {2013},
}