Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Osynliga publiker, anständighetsnormer & nya risker - En studie om självpresentationens komplexitet på sociala medier

Lindström, Dafnie LU (2013) MKVK04 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att utforska hur personer hanterar sin självpresentation på sociala nätverkssidor. Fokus ligger på hur användare förhåller sig till en heterogen publik samt hur sociala normer och det upplevda risktagandet påverkar beteendet och självpresentationen på olika digitala forum.

Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod och empirin består av tre fokusgruppintervjuer med sammanlagt tio personer. Det övergripande teoretiska perspektiv som har använts för att analysera materialet är symbolisk interaktionism, främst Goffmans dramaturgiska perspektiv.

Slutsatserna som kunde dras var att sociala medier till en viss del komplicerar självpresentationen eftersom användare inte kan anpassa sitt beteende till ett... (More)
Syftet med studien är att utforska hur personer hanterar sin självpresentation på sociala nätverkssidor. Fokus ligger på hur användare förhåller sig till en heterogen publik samt hur sociala normer och det upplevda risktagandet påverkar beteendet och självpresentationen på olika digitala forum.

Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod och empirin består av tre fokusgruppintervjuer med sammanlagt tio personer. Det övergripande teoretiska perspektiv som har använts för att analysera materialet är symbolisk interaktionism, främst Goffmans dramaturgiska perspektiv.

Slutsatserna som kunde dras var att sociala medier till en viss del komplicerar självpresentationen eftersom användare inte kan anpassa sitt beteende till ett fåtal närvarande individer eller ett specifikt socialt sammanhang på dessa sidor. På grund av detta var det många av informanterna som strategiskt undanhöll vissa typer av personlig information eller uteslöt publiker. Det framkom att informanterna framhävde och undertryckte olika aspekter av sig själva för att framstå på ett fördelaktigt sätt. Samtidigt var det viktigt för dem att bevara intrycket av äkthet; det skulle inte se ut som att de aktivt sökte efter uppmärksamhet eller bekräftelse. Det sågs som gränsöverskridande att offentliggöra företeelser som exempelvis familjeproblem, dödsfall eller väldigt personliga saker samt att visa upp en för impulsiv och okontrollerad sida av sig själv. Alla de intervjuade var väl medvetna om riskerna med att offentliggöra personlig information på nätet, men det var i regel inte något som de bekymrade sig om. De upplevde främst fördelarna, vilket är den sociala gemenskapen och möjligheterna till nätverksbyggande som sociala medier bidrar till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Dafnie LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internet, Facebook, Instagram, Twitter, symbolisk interaktionism, attityder till risker, social kontroll, normer, publik, interaktion, självpresentation, sociala medier
language
Swedish
id
3801177
date added to LUP
2013-06-25 08:50:53
date last changed
2014-09-04 08:36:07
@misc{3801177,
 abstract   = {Syftet med studien är att utforska hur personer hanterar sin självpresentation på sociala nätverkssidor. Fokus ligger på hur användare förhåller sig till en heterogen publik samt hur sociala normer och det upplevda risktagandet påverkar beteendet och självpresentationen på olika digitala forum.

Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod och empirin består av tre fokusgruppintervjuer med sammanlagt tio personer. Det övergripande teoretiska perspektiv som har använts för att analysera materialet är symbolisk interaktionism, främst Goffmans dramaturgiska perspektiv. 

Slutsatserna som kunde dras var att sociala medier till en viss del komplicerar självpresentationen eftersom användare inte kan anpassa sitt beteende till ett fåtal närvarande individer eller ett specifikt socialt sammanhang på dessa sidor. På grund av detta var det många av informanterna som strategiskt undanhöll vissa typer av personlig information eller uteslöt publiker. Det framkom att informanterna framhävde och undertryckte olika aspekter av sig själva för att framstå på ett fördelaktigt sätt. Samtidigt var det viktigt för dem att bevara intrycket av äkthet; det skulle inte se ut som att de aktivt sökte efter uppmärksamhet eller bekräftelse. Det sågs som gränsöverskridande att offentliggöra företeelser som exempelvis familjeproblem, dödsfall eller väldigt personliga saker samt att visa upp en för impulsiv och okontrollerad sida av sig själv. Alla de intervjuade var väl medvetna om riskerna med att offentliggöra personlig information på nätet, men det var i regel inte något som de bekymrade sig om. De upplevde främst fördelarna, vilket är den sociala gemenskapen och möjligheterna till nätverksbyggande som sociala medier bidrar till.},
 author    = {Lindström, Dafnie},
 keyword   = {Internet,Facebook,Instagram,Twitter,symbolisk interaktionism,attityder till risker,social kontroll,normer,publik,interaktion,självpresentation,sociala medier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Osynliga publiker, anständighetsnormer & nya risker - En studie om självpresentationens komplexitet på sociala medier},
 year     = {2013},
}