Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hetronormativiteten inom fotbollen

Flodin, Pontus LU and Bergenstråhle Kostiw, Christian LU (2013) MKVK04 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Abstract
Den samtida sociologiska forskningen pekar på att de könsroller som traditionellt förknippats med idrotten i allmänhet och elitfotbollen i synnerhet, inte bara har utmanats utan i mångt och mycket ersatts av en mer nyanserad maskulinitet. Den sociologiska forskningen pekar på att synen på en hegemon stereotyp manlighet inte längre är fullt giltig då homofobin har minskat och homosexualitet tycks vara alltmer accepterat. I ljuset av detta har vi genomfört en fallstudie av Robbie Rogers, den senaste manliga professionella fotbollsspelaren som kom ut offentligt, och hur brittisk sportjournalistiks framställning av honom ger uttryck för synen på homosexualitetens roll inom den professionella herrfotbollen. Efter att ha analyserat 16... (More)
Abstract
Den samtida sociologiska forskningen pekar på att de könsroller som traditionellt förknippats med idrotten i allmänhet och elitfotbollen i synnerhet, inte bara har utmanats utan i mångt och mycket ersatts av en mer nyanserad maskulinitet. Den sociologiska forskningen pekar på att synen på en hegemon stereotyp manlighet inte längre är fullt giltig då homofobin har minskat och homosexualitet tycks vara alltmer accepterat. I ljuset av detta har vi genomfört en fallstudie av Robbie Rogers, den senaste manliga professionella fotbollsspelaren som kom ut offentligt, och hur brittisk sportjournalistiks framställning av honom ger uttryck för synen på homosexualitetens roll inom den professionella herrfotbollen. Efter att ha analyserat 16 brittiska sportjournalistiska artiklar med utgångspunkt i Roland Barthes mytbegrepp och utvalda delar i Norman Faircloughs diskursbegrepp är det tydligt att fotboll och homosexuallitet framställs som en oförenlig kombination. Det tycks ske en diskursiv kamp mellan normaliseringen av homosexualiteten och heteronormativiteten inom fotbollen, men den traditionellt heteronormativa diskursen innehar fortfarande en relativt ohotad hegemonisk position i den mediala framställningen. Detta medför att den myt som framträder och som präglar det mediala samtalet om homosexualitetens roll inom den moderna fotbollen inte ger uttryck för de framsteg för en normalisering av homosexualiteten som sociologin påvisat inom kulturen. Genom en analys av den mediala framställningen har vi kunnat klarlägga att en myt om homosexualiteten som norm präglar uttryck om homosexualitetens roll inom elitfotbollen. Därmed klargörs också hur den homosexuella fotbollsspelarens identitet formas av myten. Detta har medfört att vi även har kunnat lägga en grund för den medialt reproducerade myten om den heteronormativa kulturen fotbollen verkar hindrande av homosexuellas möjligheter att komma ut offentligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flodin, Pontus LU and Bergenstråhle Kostiw, Christian LU
supervisor
organization
alternative title
"Adding the gay aspect doesn't make a great cocktail"
course
MKVK04 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
myter, diskurs, homosexualitet, heteronormativitet, fotboll, brittisk media
language
Swedish
id
3801570
date added to LUP
2013-09-02 14:23:06
date last changed
2014-09-04 08:36:07
@misc{3801570,
 abstract   = {Abstract
Den samtida sociologiska forskningen pekar på att de könsroller som traditionellt förknippats med idrotten i allmänhet och elitfotbollen i synnerhet, inte bara har utmanats utan i mångt och mycket ersatts av en mer nyanserad maskulinitet. Den sociologiska forskningen pekar på att synen på en hegemon stereotyp manlighet inte längre är fullt giltig då homofobin har minskat och homosexualitet tycks vara alltmer accepterat. I ljuset av detta har vi genomfört en fallstudie av Robbie Rogers, den senaste manliga professionella fotbollsspelaren som kom ut offentligt, och hur brittisk sportjournalistiks framställning av honom ger uttryck för synen på homosexualitetens roll inom den professionella herrfotbollen. Efter att ha analyserat 16 brittiska sportjournalistiska artiklar med utgångspunkt i Roland Barthes mytbegrepp och utvalda delar i Norman Faircloughs diskursbegrepp är det tydligt att fotboll och homosexuallitet framställs som en oförenlig kombination. Det tycks ske en diskursiv kamp mellan normaliseringen av homosexualiteten och heteronormativiteten inom fotbollen, men den traditionellt heteronormativa diskursen innehar fortfarande en relativt ohotad hegemonisk position i den mediala framställningen. Detta medför att den myt som framträder och som präglar det mediala samtalet om homosexualitetens roll inom den moderna fotbollen inte ger uttryck för de framsteg för en normalisering av homosexualiteten som sociologin påvisat inom kulturen. Genom en analys av den mediala framställningen har vi kunnat klarlägga att en myt om homosexualiteten som norm präglar uttryck om homosexualitetens roll inom elitfotbollen. Därmed klargörs också hur den homosexuella fotbollsspelarens identitet formas av myten. Detta har medfört att vi även har kunnat lägga en grund för den medialt reproducerade myten om den heteronormativa kulturen fotbollen verkar hindrande av homosexuellas möjligheter att komma ut offentligt.},
 author    = {Flodin, Pontus and Bergenstråhle Kostiw, Christian},
 keyword   = {myter,diskurs,homosexualitet,heteronormativitet,fotboll,brittisk media},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hetronormativiteten inom fotbollen},
 year     = {2013},
}