Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige

Hultén, Linn LU (2013) MKVK01 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige
Institutionen för kommunikation och medier

Kandidatkurs i medie- och kommunikationsvetenskap

Linn Hultén

Kris, krishantering, kriskommunikation, Rädda Barnen, Uppdrag Granskning, sociala medier

Förtroendekriser, till skillnad från fysiska kriser, ses som subjektiva företeelser som definieras via medierna av allmänheten. De sociala mediernas utveckling har förändrat förutsättningarna för kriskommunikation genom att omforma den medialogik som tidigare reglerat informationsförmedlingen vid kris.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en organisation, Rädda Barnen, förbereder inför och hanterar en rådande... (More)
Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige
Institutionen för kommunikation och medier

Kandidatkurs i medie- och kommunikationsvetenskap

Linn Hultén

Kris, krishantering, kriskommunikation, Rädda Barnen, Uppdrag Granskning, sociala medier

Förtroendekriser, till skillnad från fysiska kriser, ses som subjektiva företeelser som definieras via medierna av allmänheten. De sociala mediernas utveckling har förändrat förutsättningarna för kriskommunikation genom att omforma den medialogik som tidigare reglerat informationsförmedlingen vid kris.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en organisation, Rädda Barnen, förbereder inför och hanterar en rådande förtroendekris. Detta genom två övergripande frågeställningar: 1. Hur påverkades Rädda Barnens krishantering av en tidig förvarning om potentiell kris?
2. Vilken roll hade de traditionella respektive sociala medierna i processen?

Uppsatsen bygger på en fallstudie baserad på semistrukturerade, kvalitativa intervjuer samt innehålls-och textanalys av mediematerial.

Vikten av förberedelser i krissammanhang är väsentlig och inte sällan avgörande i fråga om framgångsrik kriskommunikation. De traditionella medierna har stor makt att styra över vilka frågor som ska aktualiseras och även till del vad vi ska tycka i dessa. De sociala medierna möjliggör för ett direkt kommunicerande organisation och målgrupp emellan och denna internaktion kan spela en stor roll i akuta krissituationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultén, Linn LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kriser, krishantering, kriskommunikation, Rädda Barnen, Uppdrag Granskning, sociala medier
language
Swedish
id
3801693
date added to LUP
2013-06-25 08:58:43
date last changed
2014-09-04 08:36:07
@misc{3801693,
 abstract   = {Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige
Institutionen för kommunikation och medier

Kandidatkurs i medie- och kommunikationsvetenskap

Linn Hultén

Kris, krishantering, kriskommunikation, Rädda Barnen, Uppdrag Granskning, sociala medier

Förtroendekriser, till skillnad från fysiska kriser, ses som subjektiva företeelser som definieras via medierna av allmänheten. De sociala mediernas utveckling har förändrat förutsättningarna för kriskommunikation genom att omforma den medialogik som tidigare reglerat informationsförmedlingen vid kris.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en organisation, Rädda Barnen, förbereder inför och hanterar en rådande förtroendekris. Detta genom två övergripande frågeställningar: 1. Hur påverkades Rädda Barnens krishantering av en tidig förvarning om potentiell kris?
2. Vilken roll hade de traditionella respektive sociala medierna i processen?

Uppsatsen bygger på en fallstudie baserad på semistrukturerade, kvalitativa intervjuer samt innehålls-och textanalys av mediematerial.

Vikten av förberedelser i krissammanhang är väsentlig och inte sällan avgörande i fråga om framgångsrik kriskommunikation. De traditionella medierna har stor makt att styra över vilka frågor som ska aktualiseras och även till del vad vi ska tycka i dessa. De sociala medierna möjliggör för ett direkt kommunicerande organisation och målgrupp emellan och denna internaktion kan spela en stor roll i akuta krissituationer.},
 author    = {Hultén, Linn},
 keyword   = {kriser,krishantering,kriskommunikation,Rädda Barnen,Uppdrag Granskning,sociala medier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Somliga går med trasiga skor - en studie av Rädda Barnens kriskommunikation i fallet barnfattigdom i Sverige},
 year     = {2013},
}