Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”’The promise of participation culture’: Publikens deltagande i crowdfundingskampanjer”

Vasiliev, Sergey LU (2013) MKVK04 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen ”’The promise of participation culture’: Publikens deltagande i crowdfundingskampanjer” är författad av Sergey Vasiliev under kursen i medie-och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.
Uppsatsen är en fallstudie av två framgångsrika med olikartade crowdfundingskampanjer, ”Veronica Mars Movie Project” och ”The Pirate Bay – Away From Keyboard” och undersöker publikens deltagande i gräsrotsfinansieringen av de här kampanjerna. En kvalitativ innehållsanalys används för att studera deltagarnas kommentarer och identifiera de centrala teman och betydelsefulla diskurser i kommentarsfälten. Analysen lyfter socioemotionella och gruppdynamiska aspekter av interaktion mellan medlemmar av... (More)
Uppsatsen ”’The promise of participation culture’: Publikens deltagande i crowdfundingskampanjer” är författad av Sergey Vasiliev under kursen i medie-och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.
Uppsatsen är en fallstudie av två framgångsrika med olikartade crowdfundingskampanjer, ”Veronica Mars Movie Project” och ”The Pirate Bay – Away From Keyboard” och undersöker publikens deltagande i gräsrotsfinansieringen av de här kampanjerna. En kvalitativ innehållsanalys används för att studera deltagarnas kommentarer och identifiera de centrala teman och betydelsefulla diskurser i kommentarsfälten. Analysen lyfter socioemotionella och gruppdynamiska aspekter av interaktion mellan medlemmar av fangemenskaper och mellan fans och projektens skapare. De här socioemotionella och gruppdynamiska processerna indikerar förändringar i relationer mellan mediekonsumenter och medieproducenter då mediekonsumenter får en mer framträdande och betydelsefull roll i utformningen av en kulturell produktion. Den deltagande publikens diskussioner formar en diskurs i vilken fangemenskaper manifesterar sin ökande betydelse och gör anspråk på inflytande över kulturproduktionsprocesser och över kulturindustrins maktstrukturer. Samtidigt inkorporeras fangemenskaper aktiviteter och behovet av inflytande i kulturindustrins nya ekonomiska modeller där publikens emotionella engagemang riktas in i konsumtionsorienterade kanaler. Uppsatsen belyser hur den moderna kulturindustrin effektivt exploaterar deltagarnas frivilliga och obetalda arbete och deras engagemang och upprätthåller sin maktposition och kontroll över kommersiella strömmar och immateriella rättigheter. Diskursen om den deltagande publikens inflytande framstår som en alltför optimistisk när publikens roll analyseras i en kontext av kulturindustrins existerande maktstrukturer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vasiliev, Sergey LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Crowdfunding, gräsrotsfinansiering, participatory culture, extension of the culture industry, fandom, fangemenskaper, Kickstarter, Veronica Mars, The Pirate Bay, prosumers, web 2.0, konvergenskultur, kulturindustrin
language
Swedish
id
3801743
date added to LUP
2013-06-25 08:42:12
date last changed
2014-09-04 08:36:07
@misc{3801743,
 abstract   = {Uppsatsen ”’The promise of participation culture’: Publikens deltagande i crowdfundingskampanjer” är författad av Sergey Vasiliev under kursen i medie-och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. 
	Uppsatsen är en fallstudie av två framgångsrika med olikartade crowdfundingskampanjer, ”Veronica Mars Movie Project” och ”The Pirate Bay – Away From Keyboard” och undersöker publikens deltagande i gräsrotsfinansieringen av de här kampanjerna. En kvalitativ innehållsanalys används för att studera deltagarnas kommentarer och identifiera de centrala teman och betydelsefulla diskurser i kommentarsfälten. Analysen lyfter socioemotionella och gruppdynamiska aspekter av interaktion mellan medlemmar av fangemenskaper och mellan fans och projektens skapare. De här socioemotionella och gruppdynamiska processerna indikerar förändringar i relationer mellan mediekonsumenter och medieproducenter då mediekonsumenter får en mer framträdande och betydelsefull roll i utformningen av en kulturell produktion. Den deltagande publikens diskussioner formar en diskurs i vilken fangemenskaper manifesterar sin ökande betydelse och gör anspråk på inflytande över kulturproduktionsprocesser och över kulturindustrins maktstrukturer. Samtidigt inkorporeras fangemenskaper aktiviteter och behovet av inflytande i kulturindustrins nya ekonomiska modeller där publikens emotionella engagemang riktas in i konsumtionsorienterade kanaler. Uppsatsen belyser hur den moderna kulturindustrin effektivt exploaterar deltagarnas frivilliga och obetalda arbete och deras engagemang och upprätthåller sin maktposition och kontroll över kommersiella strömmar och immateriella rättigheter. Diskursen om den deltagande publikens inflytande framstår som en alltför optimistisk när publikens roll analyseras i en kontext av kulturindustrins existerande maktstrukturer.},
 author    = {Vasiliev, Sergey},
 keyword   = {Crowdfunding,gräsrotsfinansiering,participatory culture,extension of the culture industry,fandom,fangemenskaper,Kickstarter,Veronica Mars,The Pirate Bay,prosumers,web 2.0,konvergenskultur,kulturindustrin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”’The promise of participation culture’: Publikens deltagande i crowdfundingskampanjer”},
 year     = {2013},
}