Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetstagarens laster – anställningsskyddets gräns vid missbruk av alkohol, narkotika eller spel

Alquist, Björn LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen Arbetstagarens laster – anställningsskyddets gräns vid missbruk av alkohol, narkotika och eller spel syftar till att fastställa gällande rätt rörande anställningsskyddets styrka och innehåll vid tre uppräknade sorters missbruk: alkohol, narkotika och spel. Undersökningen grundas på en rättsdogmatisk metod och materialet utgörs mestadels av rättsfall från Arbetsdomstolen.

Ett resultat är att frågan huruvida missbrukaren anses sjuk eller inte är av stor vikt för anställningsskyddets styrka. Läget kompliceras dock av att det saknas ett gemensamt synsätt på sjukligt missbruk, något som får följder både för chansen att få behålla jobbet och för vilka krav som kan ställas på arbetsgivaren när det gäller rehabilitering.

Vid... (More)
Uppsatsen Arbetstagarens laster – anställningsskyddets gräns vid missbruk av alkohol, narkotika och eller spel syftar till att fastställa gällande rätt rörande anställningsskyddets styrka och innehåll vid tre uppräknade sorters missbruk: alkohol, narkotika och spel. Undersökningen grundas på en rättsdogmatisk metod och materialet utgörs mestadels av rättsfall från Arbetsdomstolen.

Ett resultat är att frågan huruvida missbrukaren anses sjuk eller inte är av stor vikt för anställningsskyddets styrka. Läget kompliceras dock av att det saknas ett gemensamt synsätt på sjukligt missbruk, något som får följder både för chansen att få behålla jobbet och för vilka krav som kan ställas på arbetsgivaren när det gäller rehabilitering.

Vid missbruk av alkohol finns en tradition av att betrakta missbrukaren som sjuk. En förskjutning mot större ansvar för individen och en försvagad rätt att få behålla jobbet har dock skett de senaste årtiondena jämfört med 1970 och 80-talen. Den ”friske” missbrukaren har ett svagare skydd. Gränsen för vad arbetsgivaren måste tåla är svår att dra eftersom fallen är så olika. ”Det beror på” gäller både för ”friska” och sjuka alkoholmissbrukare. Arbetsdomstolen ser bl.a. mer strängt på dem som utsätter arbetsplatsen för fara eller dem som missbrukar så att företagets rykte skadas. Frågor som framtidsprognos, arbetsplatsens storlek och arbetstagarens ställning inverkar också.

Vid narkotikamissbruk hamnare brottsligheten i fokus på ett sätt som gör att frågan om sjukdom skjuts i bakgrunden. För narkotikamissbrukare är det dock till skillnad från alkoholmissbrukare en fördel att ha lämnat sjukdomen bakom sig och anses friska. Narkotikamissbruk leder lättare till förlorat jobb än alkoholmissbruk och frågan om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering blir följaktligen mindre aktuell än vid alkoholism.

Sjuklighetens roll vid spelmissbruk är mer oklar, bl.a. på osäkerhet om hur spelmissbruk ska diagnostiseras. Det finns inga rättsfall från Arbetsdomstolen som berör spelrelaterad misskötsamhet. Detta trots att spelmissbruk genom spelande i mobiltelefoner och på nätet blivit allt vanligare, även på arbetsplatserna. Den ökande uppmärksamheten de senaste åren har ännu inte lett till några rättsfall. Spelmissbruk är svårare att upptäcka, men kan få ödesdigra följder för individen i de fall spelandet skulle leda till kriminella handlingar som stölder på jobbet, etc.
Det oklara sjukdomsläget gör att sjukdomsdiagnos knappast skulle vara ett skydd i de fallen.

Det är sannolikt att klargörande domar dröjer, bl.a. för att frågan är relativt ny och för att spelmissbruk kan döljas i annat missbruk. Rättsläget är sådant att missbrukare har nytta av en sjukdomsdiagnos. Ett enhetligt sjukdomsbegrepp vid missbruk vore önskvärt. (Less)
Abstract (Swedish)
This dissertation ”The employees sins – the employment protection limits regarding addiction to alcohol, drugs and gambling” – aims at determining the situation under existing law for three different types of addiction: alcohol, drugs and gambling.

The investigation is based on a legal dogmatic method and the cases are mainly from the Swedish Labour Court.

Of great importance for the employment protection is whether the addict is considered ill or not. The situation is further complicated by the lack of accord when addiction is an illness. This has consequences both for who is allowed to keep a job and the sort of rehabilitation an employer has to provide.

Traditionally someone addicted to alcohol has often been considered ill.... (More)
This dissertation ”The employees sins – the employment protection limits regarding addiction to alcohol, drugs and gambling” – aims at determining the situation under existing law for three different types of addiction: alcohol, drugs and gambling.

The investigation is based on a legal dogmatic method and the cases are mainly from the Swedish Labour Court.

Of great importance for the employment protection is whether the addict is considered ill or not. The situation is further complicated by the lack of accord when addiction is an illness. This has consequences both for who is allowed to keep a job and the sort of rehabilitation an employer has to provide.

Traditionally someone addicted to alcohol has often been considered ill. However since the seventies and eighties the trend is to place more responsibility on the individual and the right for an alcohol-addict to keep his or her employment has started to become undermined. The addict, who is not considered to suffer from an illness, has now a weaker protection. The limit for what is considered reasonable versus unreasonable for an employer to accept is hard to determine – the cases are so very different for both categories of addicts, the ones suffering from illness and the others. The Swedish Labour Court – judges regards for example the addict who places other employees in danger or damage the trademark of a firm more strictly. Also factors like prospects, the size of the workplace and the employees’ position are taken into account.

The fact that abuse of drugs is illegal has implications for the question of illness; it loses importance.
For drug abusers unlike alcohol abusers it´s considered a plus to be free from the sickness when in trouble. They lose their employments more easily than the alcohol addicted and the question whether the employers ought to provide rehabilitation is not in focus.

The role of sickness in the case of gaming is difficult to decide, depending on the medical uncertainty concerning the syndrome. There are no causes from the Swedish Labour Court relating to misconduct due to gaming despite increasing gaming at the workplace and a strong increase of gaming opportunities on cellphones and internet.. The problem has also been highlighted in recent times. Gambling abuse is more difficult to recognize, but might have disastrous effects on the individual in case of stealing to finance the abuse. The uncertain question about the type of illness would probably not mean that a diagnosis would protect the gambler.

It is probable that we will have to wait for illuminating judgments, among other things because the gambling problem is new. Gambling abuse is also linked to and can be hidden by other forms of abuse. The legal situation is such that abusers will benefit from a diagnosis and being considered ill. A homogenous concept about sickness and abuse would therefore be desirable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alquist, Björn LU
supervisor
organization
alternative title
The employees sins – the employment protection limits regarding addiction to alcohol, drugs and gambling
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, labour law, anställningsskydd, missbruk, alkohol, narkotika, spel
language
Swedish
id
3801765
date added to LUP
2013-10-18 07:41:31
date last changed
2013-10-18 07:41:31
@misc{3801765,
 abstract   = {{This dissertation ”The employees sins – the employment protection limits regarding addiction to alcohol, drugs and gambling” – aims at determining the situation under existing law for three different types of addiction: alcohol, drugs and gambling.

The investigation is based on a legal dogmatic method and the cases are mainly from the Swedish Labour Court. 

Of great importance for the employment protection is whether the addict is considered ill or not. The situation is further complicated by the lack of accord when addiction is an illness. This has consequences both for who is allowed to keep a job and the sort of rehabilitation an employer has to provide. 

Traditionally someone addicted to alcohol has often been considered ill. However since the seventies and eighties the trend is to place more responsibility on the individual and the right for an alcohol-addict to keep his or her employment has started to become undermined. The addict, who is not considered to suffer from an illness, has now a weaker protection. The limit for what is considered reasonable versus unreasonable for an employer to accept is hard to determine – the cases are so very different for both categories of addicts, the ones suffering from illness and the others. The Swedish Labour Court – judges regards for example the addict who places other employees in danger or damage the trademark of a firm more strictly. Also factors like prospects, the size of the workplace and the employees’ position are taken into account.

The fact that abuse of drugs is illegal has implications for the question of illness; it loses importance.
For drug abusers unlike alcohol abusers it´s considered a plus to be free from the sickness when in trouble. They lose their employments more easily than the alcohol addicted and the question whether the employers ought to provide rehabilitation is not in focus.

The role of sickness in the case of gaming is difficult to decide, depending on the medical uncertainty concerning the syndrome. There are no causes from the Swedish Labour Court relating to misconduct due to gaming despite increasing gaming at the workplace and a strong increase of gaming opportunities on cellphones and internet.. The problem has also been highlighted in recent times. Gambling abuse is more difficult to recognize, but might have disastrous effects on the individual in case of stealing to finance the abuse. The uncertain question about the type of illness would probably not mean that a diagnosis would protect the gambler.

It is probable that we will have to wait for illuminating judgments, among other things because the gambling problem is new. Gambling abuse is also linked to and can be hidden by other forms of abuse. The legal situation is such that abusers will benefit from a diagnosis and being considered ill. A homogenous concept about sickness and abuse would therefore be desirable.}},
 author    = {{Alquist, Björn}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetstagarens laster – anställningsskyddets gräns vid missbruk av alkohol, narkotika eller spel}},
 year     = {{2013}},
}