Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur världens cykelhuvudstad blev världens smoghuvudstad : en studie över Pekings luftföroreningar 1980-2013

Mannsdorff Djurberg, Björn LU (2013) KINK11 20131
Chinese Studies
Abstract (Chinese)
2013年一月北京市面对了一个空前未有的空气污染的灾难。这个灾难既是现今人尽皆知的 “空气末日”,针对这个问题,主要是强调北京空气质量遭到严重污染。本论文研究的是北京空气污染的程度和缘故,结论指出,从一九八零年至贰零一零年这三十年间,北京空气污染的情况其实已经非常严重了。且不提及2013年的空气末日,北京近几年的空气污染问题其实已经有了一些细微的改善。本论文还从医学和经济的角度来研究北京空气污染的造成的影响及空气污染问题将会对共产党造成的影响。结论表述出北京需进行强劲且长期的治理空气的规划,才能解决北京市严重空气污染的问题。
Abstract (Swedish)
Peking drabbades i januari 2013 av en smogkatastrof av aldrig tidigare uppmätt slag. Incidenten, känd som ”Airpocalypse”, blev en världsnyhet och satte mer än någonsin tidigare fokus på stadens omfattande luftföroreningsproblem. Den här uppsatsen redogör för omfattningen av och orsakerna bakom luftföroreningarna i Peking, och visar att stadens luftkvalitet redan på 80-, 90-, och 00-talen på många sätt var katastrofalt dålig. Smogkatastrofen 2013 till trots så har luften i Peking till viss del faktiskt förbättrats de senaste åren. Uppsatsen redogör för några av de medicinska och ekonomiska konsekvenserna av Pekings dåliga luft, och för även en diskussion kring de politiska konsekvenser miljöproblemet kan få för Kinas kommunistparti.... (More)
Peking drabbades i januari 2013 av en smogkatastrof av aldrig tidigare uppmätt slag. Incidenten, känd som ”Airpocalypse”, blev en världsnyhet och satte mer än någonsin tidigare fokus på stadens omfattande luftföroreningsproblem. Den här uppsatsen redogör för omfattningen av och orsakerna bakom luftföroreningarna i Peking, och visar att stadens luftkvalitet redan på 80-, 90-, och 00-talen på många sätt var katastrofalt dålig. Smogkatastrofen 2013 till trots så har luften i Peking till viss del faktiskt förbättrats de senaste åren. Uppsatsen redogör för några av de medicinska och ekonomiska konsekvenserna av Pekings dåliga luft, och för även en diskussion kring de politiska konsekvenser miljöproblemet kan få för Kinas kommunistparti. Studiens slutsats är att mer kraftfulla och långsiktiga åtgärder måste till om Peking ska komma tillrätta med sitt luftproblem. (Less)
Abstract
In January 2013 Beijing was hit with a wave of smog the likes of which have never been recorded before. The incident, known as ”Airpocalypse”, quickly made news across the globe placing focus on the City's immense air quality problem. This paper investigates the extent of and the reasons behind Beijing's air pollution, and goes on to show that the air quality during the 80's, 90's and 00's was in many ways already highly toxic. The Smog Catastrophy of 2013 aside, the air quality in Beijing has actually improved somewhat in the past few years. This paper also presents some of the medical and economic ramifications of Beijing's air pollution, and speculates in possible political consequences this environmental problem may cause for the... (More)
In January 2013 Beijing was hit with a wave of smog the likes of which have never been recorded before. The incident, known as ”Airpocalypse”, quickly made news across the globe placing focus on the City's immense air quality problem. This paper investigates the extent of and the reasons behind Beijing's air pollution, and goes on to show that the air quality during the 80's, 90's and 00's was in many ways already highly toxic. The Smog Catastrophy of 2013 aside, the air quality in Beijing has actually improved somewhat in the past few years. This paper also presents some of the medical and economic ramifications of Beijing's air pollution, and speculates in possible political consequences this environmental problem may cause for the Communist Party of China. This paper concludes that forceful and more long-term action is necessary if Beijing should ever hope to clean up its bad air. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3801782,
 abstract   = {In January 2013 Beijing was hit with a wave of smog the likes of which have never been recorded before. The incident, known as ”Airpocalypse”, quickly made news across the globe placing focus on the City's immense air quality problem. This paper investigates the extent of and the reasons behind Beijing's air pollution, and goes on to show that the air quality during the 80's, 90's and 00's was in many ways already highly toxic. The Smog Catastrophy of 2013 aside, the air quality in Beijing has actually improved somewhat in the past few years. This paper also presents some of the medical and economic ramifications of Beijing's air pollution, and speculates in possible political consequences this environmental problem may cause for the Communist Party of China. This paper concludes that forceful and more long-term action is necessary if Beijing should ever hope to clean up its bad air.},
 author    = {Mannsdorff Djurberg, Björn},
 keyword   = {Kina,Peking,luftföroreningar,luftkvalitet,smog,urbanisering,partiklar,pm2,5,pm10,Peking OS 2008,China,Beijing,air pollution,air quality,urbanization,particulate matter,The Beijing Olympics 2008,中国,北京,空气污染,空气质量,雾霾,城市化,降尘,2008年的北京奥林匹克},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur världens cykelhuvudstad blev världens smoghuvudstad : en studie över Pekings luftföroreningar 1980-2013},
 year     = {2013},
}