Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Kan farbröder sy på maskin?" - En kvalitativ studie av genuskonstruktioner i "Sommar med Ernst"

Hansen, Sofia LU and Nilsson, Erik LU (2013) MKVA22 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Det är viktigt att undersöka hur medier, till exempel en tv-serie, konstruerar genus, eftersom det bidrar till att definiera vår bild av män och kvinnor. I vår studie har vi därför valt att studera inredningsserien "Sommar med Ernst". Det finns ingen tidigare forskning som undersöker genus i ett svenskt inredningsprogram, vilket innebär att ytterligare forskning behövs. Vår studie syftar till att bidra till detta område genom att undersöka och jämföra seriens genuskonstruktioner samt ifall könsstereotyper utmanas. Metoden vi använt oss av är en kvalitativ textanalys med ett genusperspektiv för att på så vis kunna studera eventuellt dolda genuskonstruktioner i vår text. Våra resultat visar att serien såväl aktivt konstruerar som utmanar... (More)
Det är viktigt att undersöka hur medier, till exempel en tv-serie, konstruerar genus, eftersom det bidrar till att definiera vår bild av män och kvinnor. I vår studie har vi därför valt att studera inredningsserien "Sommar med Ernst". Det finns ingen tidigare forskning som undersöker genus i ett svenskt inredningsprogram, vilket innebär att ytterligare forskning behövs. Vår studie syftar till att bidra till detta område genom att undersöka och jämföra seriens genuskonstruktioner samt ifall könsstereotyper utmanas. Metoden vi använt oss av är en kvalitativ textanalys med ett genusperspektiv för att på så vis kunna studera eventuellt dolda genuskonstruktioner i vår text. Våra resultat visar att serien såväl aktivt konstruerar som utmanar rådande stereotyper. Stereotyper som att män inte kan sy eller att kvinnor och män kommunicerar olika utmanas i serien, men familjerna som "Sommar med Ernst" valt ut är enbart stereotypa, heterosexuella kärnfamiljer. Serien visar även på en stereotypt manlig byggbransch, där kvinnor inte får lika stort utrymme som män. Vår studie visar att serien överlag konstruerar män och kvinnor på ett konservativt sätt och således befäster flera rådande genusstereotyper.

Vår studie heter "Kan farbröder sy på maskin?" - En kvalitativ studie av genuskonstruktioner i "Sommar med Ernst" och är författad av Sofia Hansen och Erik Nilsson i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Sofia LU and Nilsson, Erik LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
genus, Sommar med Ernst, inredningsprogram, genuskonstruktioner, genusanalys, könsstereotyper
language
Swedish
id
3802016
date added to LUP
2013-07-01 15:16:00
date last changed
2014-09-04 08:36:07
@misc{3802016,
 abstract   = {Det är viktigt att undersöka hur medier, till exempel en tv-serie, konstruerar genus, eftersom det bidrar till att definiera vår bild av män och kvinnor. I vår studie har vi därför valt att studera inredningsserien "Sommar med Ernst". Det finns ingen tidigare forskning som undersöker genus i ett svenskt inredningsprogram, vilket innebär att ytterligare forskning behövs. Vår studie syftar till att bidra till detta område genom att undersöka och jämföra seriens genuskonstruktioner samt ifall könsstereotyper utmanas. Metoden vi använt oss av är en kvalitativ textanalys med ett genusperspektiv för att på så vis kunna studera eventuellt dolda genuskonstruktioner i vår text. Våra resultat visar att serien såväl aktivt konstruerar som utmanar rådande stereotyper. Stereotyper som att män inte kan sy eller att kvinnor och män kommunicerar olika utmanas i serien, men familjerna som "Sommar med Ernst" valt ut är enbart stereotypa, heterosexuella kärnfamiljer. Serien visar även på en stereotypt manlig byggbransch, där kvinnor inte får lika stort utrymme som män. Vår studie visar att serien överlag konstruerar män och kvinnor på ett konservativt sätt och således befäster flera rådande genusstereotyper.

Vår studie heter "Kan farbröder sy på maskin?" - En kvalitativ studie av genuskonstruktioner i "Sommar med Ernst" och är författad av Sofia Hansen och Erik Nilsson i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet.},
 author    = {Hansen, Sofia and Nilsson, Erik},
 keyword   = {genus,Sommar med Ernst,inredningsprogram,genuskonstruktioner,genusanalys,könsstereotyper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Kan farbröder sy på maskin?" - En kvalitativ studie av genuskonstruktioner i "Sommar med Ernst"},
 year     = {2013},
}