Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsföring av gymnasieskolor

Carlén, Johan LU and Carlsson Cloodt, Sally LU (2013) MKVA22 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Titel: Marknadsföring av gymnasieskolor – En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv

Författare: Johan Carlén och Sally Cloodt, Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.

Innehåll: Som studenter i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har i vår b-uppsats valt att studera två gymnasieskolor i Lund, en fristående och en kommunal, och undersökt hur de arbetar med marknadsföring och kommunikation på deras hemsidor. Dagens gymnasieskolor befinner sig i en konkurrenssituation där behovet att synas och tydligt profilera sig är stort. Detta är någonting vi tycker är intressanta och därför valt att studera närmare. De skolor vi... (More)
Sammanfattning

Titel: Marknadsföring av gymnasieskolor – En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv

Författare: Johan Carlén och Sally Cloodt, Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.

Innehåll: Som studenter i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har i vår b-uppsats valt att studera två gymnasieskolor i Lund, en fristående och en kommunal, och undersökt hur de arbetar med marknadsföring och kommunikation på deras hemsidor. Dagens gymnasieskolor befinner sig i en konkurrenssituation där behovet att synas och tydligt profilera sig är stort. Detta är någonting vi tycker är intressanta och därför valt att studera närmare. De skolor vi haft som studieobjekt är JB Gymnasiet (tidigare John Bauer) och Polhemskolan. För att närma oss ämnet har vi valt att använda oss av två kvalitativa metoder där vi dels har genomfört en innehållsanalys av hemsidorna, dels två intervjuer med webbansvariga från respektive skola. I vår analys har vi sedan gjort en jämförelse av det insamlade materialet. Resultatet vi kommit fram till är att de webbansvariga främst ser hemsidan som en informationskanal, och att de överlag är emot marknadsföring. Vi ser dock i vår textanalys vissa tendenser till marknadsföring på hemsidorna i form av hur de beskriver och formulerar sin profilering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlén, Johan LU and Carlsson Cloodt, Sally LU
supervisor
organization
alternative title
En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv
course
MKVA22 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
marknadsföring, gymnasieskolor, hemsidor, information, profilering, nyliberalism
language
Swedish
id
3802266
date added to LUP
2013-07-01 15:08:20
date last changed
2014-09-04 08:36:07
@misc{3802266,
 abstract   = {Sammanfattning

Titel: Marknadsföring av gymnasieskolor – En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv

Författare: Johan Carlén och Sally Cloodt, Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.

Innehåll: Som studenter i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har i vår b-uppsats valt att studera två gymnasieskolor i Lund, en fristående och en kommunal, och undersökt hur de arbetar med marknadsföring och kommunikation på deras hemsidor. Dagens gymnasieskolor befinner sig i en konkurrenssituation där behovet att synas och tydligt profilera sig är stort. Detta är någonting vi tycker är intressanta och därför valt att studera närmare. De skolor vi haft som studieobjekt är JB Gymnasiet (tidigare John Bauer) och Polhemskolan. För att närma oss ämnet har vi valt att använda oss av två kvalitativa metoder där vi dels har genomfört en innehållsanalys av hemsidorna, dels två intervjuer med webbansvariga från respektive skola. I vår analys har vi sedan gjort en jämförelse av det insamlade materialet. Resultatet vi kommit fram till är att de webbansvariga främst ser hemsidan som en informationskanal, och att de överlag är emot marknadsföring. Vi ser dock i vår textanalys vissa tendenser till marknadsföring på hemsidorna i form av hur de beskriver och formulerar sin profilering.},
 author    = {Carlén, Johan and Carlsson Cloodt, Sally},
 keyword   = {marknadsföring,gymnasieskolor,hemsidor,information,profilering,nyliberalism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsföring av gymnasieskolor},
 year     = {2013},
}