Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alkoholservering - mellan folkhälsa och kommersiella intressen

Andersson, Marcus LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Försäljning av alkohol har varit reglerat under mycket lång tid i Sverige. Den nuvarande regleringen kan spåra sina rötter till 1800- talets mitt och även om reglering förändrats över tiden så är försäljning av alkohol fortfarande starkt reglerad. Alkoholagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. En konsekvens av alkoholagens syfte är att det ställs hög krav på den som vill bedriva serveringsverksamhet.

Den som söker serveringstillstånd skall visa att den är lämplig att driva serveringsverksamhet. Lämplighetsprövning utgår ifrån personlig och ekonomisk lämplighet. Personlig lämplighet tar sikte på sökandens laglydighet och är han dömd eller misstänkt för brott skall serveringstillstånd i normallfallet vägras. För att... (More)
Försäljning av alkohol har varit reglerat under mycket lång tid i Sverige. Den nuvarande regleringen kan spåra sina rötter till 1800- talets mitt och även om reglering förändrats över tiden så är försäljning av alkohol fortfarande starkt reglerad. Alkoholagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. En konsekvens av alkoholagens syfte är att det ställs hög krav på den som vill bedriva serveringsverksamhet.

Den som söker serveringstillstånd skall visa att den är lämplig att driva serveringsverksamhet. Lämplighetsprövning utgår ifrån personlig och ekonomisk lämplighet. Personlig lämplighet tar sikte på sökandens laglydighet och är han dömd eller misstänkt för brott skall serveringstillstånd i normallfallet vägras. För att uppfylla kravet på ekonomisk lämplighet krävs att den sökande är ekonomiskt skötsam. Detta innebär främst att den sökande skall ha sköt sina åtaganden gentemot det allmänna avseende skatter och avgifter. Inte vara skuldsatt och inte vara tyngd av tidigare konkurser.

Utöver kraven på personlig och ekonomisk lämplighet krävs att den sökande avlägger ett kunskapsprov med godkänt resultat och att de lokaler där serveringen skall ske är lämpliga. De krav som ställs på lokalerna handlar främst om utformning av kök och den mat som erbjuds. Köket skall möjligöra servering av ett varierat utbud av maträtter där maten har tillagats eller tillretts för att utgöra en del av en måltid.

När ett serveringstillstånd beviljats ställs ytterligare krav på tillståndshavaren och hur verksamheten drivs. Tillståndshavaren ansvar för att verksamheten drivs på ett sådant sätt att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. Detta innebär bland annat att tillståndhavaren ansvarar för att det råder ordning både inne på serveringstället och i dess omedelbara närhet samt att onyktra eller minderåriga personer inte serveras alkohol.

En tillståndshavare som missköter driften av verksamheten eller briser i personlig eller ekonomisk lämplighet kan bli föremål för administrativa åtgärder i form av en erinran eller en varning. Vid upprepade eller allvarliga brister kan serveringstillstånd också återkalls.

I alkohollagens förarbeten uttrycks det att lagen är en skyddslagstiftning med syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar och att alkoholservering är en ansvarsfull uppgift. Lagens syfte har genomörts i lagstiftningen genom de höga krav som ställ på den som vill servera alkoholhaltiga drycker. Av de krav som ställs. anser jag att kraven på personlig lämplighet är avgörande, både för att bli beviljad ett serveringstillstånd men också för att behålla det. Mycket på grund av att många av de övriga kraven är förhållandevis lätta att åtgärda. Min uppfattning är att om det uppkomna brister i den personliga eller ekonomiska lämpligheten är de mycket svåra eller omöjliga att åtgärda, åtminstone på kort tid. Och därför lämplighet det avgörande kravet. (Less)
Abstract
The sale of alcohol has been regulated for a very long time in Sweden and the origin of the current regulations can be traced to the middle of 1900 century. The nature of these regulations have changed a great deal overtime but the sale of alcohol remains heavily regulated. The main purpose of the Swedish alcohol law “alkohollagen” is to limit the damages caused by alcohol use and as a consequence of that, the law makes great demands upon anyone that wants to serve alcohol in Sweden.

To receive a permit to serve alcohol in Sweden the applicant has to show that he or she is suitable from a personal and economical standpoint. To be considered suitable the applicant can’t have resent convictions for crimes or be suspected of resent... (More)
The sale of alcohol has been regulated for a very long time in Sweden and the origin of the current regulations can be traced to the middle of 1900 century. The nature of these regulations have changed a great deal overtime but the sale of alcohol remains heavily regulated. The main purpose of the Swedish alcohol law “alkohollagen” is to limit the damages caused by alcohol use and as a consequence of that, the law makes great demands upon anyone that wants to serve alcohol in Sweden.

To receive a permit to serve alcohol in Sweden the applicant has to show that he or she is suitable from a personal and economical standpoint. To be considered suitable the applicant can’t have resent convictions for crimes or be suspected of resent criminal activities and he or she must have an ordered economy and for fill his or her obligations to society when it comes to fees and taxes.

An applicant must also pass an exam and the premises where he or she want to serve alcohol must also be suitable. The main part of the suitability of the premises is that it must have an adequate kitchen for the preparation of cooked food, either hot or cold. This means that a permit to serve alcohol can only be granted to restaurants.

Additional demands and regulations are added on when a permit has been granted and the permit holder has started serving alcohol. The permit holder has a responsibility to run his venture in such a way that disorders caused by drunkenness and disarray are avoided. This includes rules about pricing of alcohol and a ban on serving intoxicated guests and those under the minimum age, which in Sweden is 18 years.

A permit holder that mishandles his obligations can face sanctions. The most common one is an admonition. This is the lowest on a three grade scale and it’s followed with a warning which can be issued for serious or repeated offenses. The ultimate sanction is a revocation of the permit. Witch can be issued if several warnings have been issued or if the offense is so grave that a warning cannot be considered sufficient.

In my opinion the most important of the regulations placed on serving alcohol are those dealing with economical and personal suitability. This is because other flaws and offense are relatively easy to rectify. While deficiencies I suitability are much harder, or outright impossible to correct. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
Serving alcohol - between public health and commercial interests
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt, administrative law, alkohol, alcohol
language
Swedish
id
3802371
date added to LUP
2013-06-13 15:14:46
date last changed
2013-06-13 15:14:46
@misc{3802371,
 abstract   = {The sale of alcohol has been regulated for a very long time in Sweden and the origin of the current regulations can be traced to the middle of 1900 century. The nature of these regulations have changed a great deal overtime but the sale of alcohol remains heavily regulated. The main purpose of the Swedish alcohol law “alkohollagen” is to limit the damages caused by alcohol use and as a consequence of that, the law makes great demands upon anyone that wants to serve alcohol in Sweden.

To receive a permit to serve alcohol in Sweden the applicant has to show that he or she is suitable from a personal and economical standpoint. To be considered suitable the applicant can’t have resent convictions for crimes or be suspected of resent criminal activities and he or she must have an ordered economy and for fill his or her obligations to society when it comes to fees and taxes.

An applicant must also pass an exam and the premises where he or she want to serve alcohol must also be suitable. The main part of the suitability of the premises is that it must have an adequate kitchen for the preparation of cooked food, either hot or cold. This means that a permit to serve alcohol can only be granted to restaurants. 

Additional demands and regulations are added on when a permit has been granted and the permit holder has started serving alcohol. The permit holder has a responsibility to run his venture in such a way that disorders caused by drunkenness and disarray are avoided. This includes rules about pricing of alcohol and a ban on serving intoxicated guests and those under the minimum age, which in Sweden is 18 years.
 
A permit holder that mishandles his obligations can face sanctions. The most common one is an admonition. This is the lowest on a three grade scale and it’s followed with a warning which can be issued for serious or repeated offenses. The ultimate sanction is a revocation of the permit. Witch can be issued if several warnings have been issued or if the offense is so grave that a warning cannot be considered sufficient.

In my opinion the most important of the regulations placed on serving alcohol are those dealing with economical and personal suitability. This is because other flaws and offense are relatively easy to rectify. While deficiencies I suitability are much harder, or outright impossible to correct.},
 author    = {Andersson, Marcus},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,administrative law,alkohol,alcohol},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alkoholservering - mellan folkhälsa och kommersiella intressen},
 year     = {2013},
}