Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Expertens roll i SVT Rapport

Sandell, Olle LU and Jönsson, Joel LU (2013) MKVA22 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I det nya medielandskapet bland sociala medier och digitala plattformar står ett antal traditionella nyhetsförmedlare alltjämt kvar i centrum av nyhetsflödet. Uppsatsens fokus ligger på just en utav dessa, SVT Rapport, och frågar sig om det kan vara så att detta nyhetsmedium behåller sin starka position som följd av deras sätt att utge sig för förmedla en verklighetstrogen och objektiv bild av nyhetshändelser. Här problematiseras dock möjligheten för en nyhetsförmedlare att vara objektiv och begreppet mediering, mediers tolkning av verkligheten, presenteras. För att komma närmare en förståelse i hur medieringsprocessen ser ut och hur nyhetsinslag och dess vinkling av nyhetshändelser skapas väljer vi att titta på den rollen som externa... (More)
I det nya medielandskapet bland sociala medier och digitala plattformar står ett antal traditionella nyhetsförmedlare alltjämt kvar i centrum av nyhetsflödet. Uppsatsens fokus ligger på just en utav dessa, SVT Rapport, och frågar sig om det kan vara så att detta nyhetsmedium behåller sin starka position som följd av deras sätt att utge sig för förmedla en verklighetstrogen och objektiv bild av nyhetshändelser. Här problematiseras dock möjligheten för en nyhetsförmedlare att vara objektiv och begreppet mediering, mediers tolkning av verkligheten, presenteras. För att komma närmare en förståelse i hur medieringsprocessen ser ut och hur nyhetsinslag och dess vinkling av nyhetshändelser skapas väljer vi att titta på den rollen som externa experter fyller i Rapport. Tidigare forskning menar nämligen att experterna oftast fyller en bekräftande funktion för nyhetsinslagen och dess infallsvinklar. Med syftet att förstå vilken funktion experten utgör för Rapports nyhetsförmedling och undersöka expertens roll i nyhetsförmedlandet i Rapport gör vi både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys av expertuttalanden från tio stycken Rapportavsnitt. Det visar sig att det är vanligare att experter ger fler nya infallsvinklar än vad vår teori föreslog. Genom vår kvalitativa analys såg vi dock att de nya infallsvinklarna också kan komma från att Rapport på olika sätt vill eller får experterna att komma med den informationen, trots att de själva också vet om den. Vår slutsats är således att experten kan hävdas bekräfta Rapport och dess inslag, men att denna bekräftelse tar form på många olika sätt. Det vore därför intressant för framtida forskning att med hjälp av mindre kritisk teori, intervjua dessa experter för att få deras syn på vilka möjligheter de anser sig själva ha att föra fram sin kunskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandell, Olle LU and Jönsson, Joel LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Konstruktion av fakta, Nyhetsmedier, SVT Rapport, Mediering, Experter, Meningsskapande, Expertrollen
language
Swedish
id
3802398
date added to LUP
2013-07-01 15:05:41
date last changed
2014-09-04 08:36:07
@misc{3802398,
 abstract   = {I det nya medielandskapet bland sociala medier och digitala plattformar står ett antal traditionella nyhetsförmedlare alltjämt kvar i centrum av nyhetsflödet. Uppsatsens fokus ligger på just en utav dessa, SVT Rapport, och frågar sig om det kan vara så att detta nyhetsmedium behåller sin starka position som följd av deras sätt att utge sig för förmedla en verklighetstrogen och objektiv bild av nyhetshändelser. Här problematiseras dock möjligheten för en nyhetsförmedlare att vara objektiv och begreppet mediering, mediers tolkning av verkligheten, presenteras. För att komma närmare en förståelse i hur medieringsprocessen ser ut och hur nyhetsinslag och dess vinkling av nyhetshändelser skapas väljer vi att titta på den rollen som externa experter fyller i Rapport. Tidigare forskning menar nämligen att experterna oftast fyller en bekräftande funktion för nyhetsinslagen och dess infallsvinklar. Med syftet att förstå vilken funktion experten utgör för Rapports nyhetsförmedling och undersöka expertens roll i nyhetsförmedlandet i Rapport gör vi både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys av expertuttalanden från tio stycken Rapportavsnitt. Det visar sig att det är vanligare att experter ger fler nya infallsvinklar än vad vår teori föreslog. Genom vår kvalitativa analys såg vi dock att de nya infallsvinklarna också kan komma från att Rapport på olika sätt vill eller får experterna att komma med den informationen, trots att de själva också vet om den. Vår slutsats är således att experten kan hävdas bekräfta Rapport och dess inslag, men att denna bekräftelse tar form på många olika sätt. Det vore därför intressant för framtida forskning att med hjälp av mindre kritisk teori, intervjua dessa experter för att få deras syn på vilka möjligheter de anser sig själva ha att föra fram sin kunskap.},
 author    = {Sandell, Olle and Jönsson, Joel},
 keyword   = {Konstruktion av fakta,Nyhetsmedier,SVT Rapport,Mediering,Experter,Meningsskapande,Expertrollen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Expertens roll i SVT Rapport},
 year     = {2013},
}