Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Skjut Per Gudmundsson" - En kvalitativ textanalys av den satiriska texten "Uppropet"

Wennerstål, Tilda LU and Fristedt, Rebecca LU (2013) MKVA22 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Politisk kommunikation och humor är ständigt aktuella ämnen. I följande uppsats tar vi oss an humorformen satir och undersöker den som en plattform för politisk kommunikation och samhällskritik. Arbetet består av två olika textanalyser av en satirisk text som explicit kritiserar det politiska klimatet. Metoderna som används är ideologianalys och innehållslig idéanalys och de syftar till att utröna vilka ideologier texten ger uttryck för samt på djupet granska de politiska argument som framförs. För att begreppsliggöra och definiera villkoren för humor och dess existens utgår vi ifrån sociologen Michael Mulkays bok On Humor, där han redogör för den politiska humorns verkningar och konsekvenser. Huvudsakligen menar han att... (More)
Sammanfattning
Politisk kommunikation och humor är ständigt aktuella ämnen. I följande uppsats tar vi oss an humorformen satir och undersöker den som en plattform för politisk kommunikation och samhällskritik. Arbetet består av två olika textanalyser av en satirisk text som explicit kritiserar det politiska klimatet. Metoderna som används är ideologianalys och innehållslig idéanalys och de syftar till att utröna vilka ideologier texten ger uttryck för samt på djupet granska de politiska argument som framförs. För att begreppsliggöra och definiera villkoren för humor och dess existens utgår vi ifrån sociologen Michael Mulkays bok On Humor, där han redogör för den politiska humorns verkningar och konsekvenser. Huvudsakligen menar han att humor existerar som en följd av vår seriösa verklighet, kallad seriös diskurs. Och att den politiska humorn växelverkar mellan de båda, men ytterst fyller funktionen att stärka den sociala tillhörigheten hos politiskt oppositionella grupper. Mulkay menar att humor och satir inte har någon egentlig inverkan på den seriösa diskursen. För att ytterligare analysera textens funktioner använder vi oss även av Antonio Gramscis begrepp hegemoni. Analysen visar att texten kan tolkas på flera nivåer och att Mulkays teori delvis kan bekräftas. De avvikelser från Mulkays teorier som ändå förekommer tyglas genom hegemoniska maktutövanden. Av analysen kan vi således dra slutsatsen att satir utgör en mindre lämplig plattform för politisk kommunikation och samhällskritik. Främst därför att samhällskritiken riskerar att att förbises med hänvisning till att en oseriös och humoristisk text inte kan tas på allvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennerstål, Tilda LU and Fristedt, Rebecca LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Politisk satir, Ideologi, Seriös diskurs, Hegemoni, Samhällskritik, Politisk kommunikation, Humor
language
Swedish
id
3802435
date added to LUP
2013-08-01 12:53:54
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{3802435,
 abstract   = {Sammanfattning
Politisk kommunikation och humor är ständigt aktuella ämnen. I följande uppsats tar vi oss an humorformen satir och undersöker den som en plattform för politisk kommunikation och samhällskritik. Arbetet består av två olika textanalyser av en satirisk text som explicit kritiserar det politiska klimatet. Metoderna som används är ideologianalys och innehållslig idéanalys och de syftar till att utröna vilka ideologier texten ger uttryck för samt på djupet granska de politiska argument som framförs. För att begreppsliggöra och definiera villkoren för humor och dess existens utgår vi ifrån sociologen Michael Mulkays bok On Humor, där han redogör för den politiska humorns verkningar och konsekvenser. Huvudsakligen menar han att humor existerar som en följd av vår seriösa verklighet, kallad seriös diskurs. Och att den politiska humorn växelverkar mellan de båda, men ytterst fyller funktionen att stärka den sociala tillhörigheten hos politiskt oppositionella grupper. Mulkay menar att humor och satir inte har någon egentlig inverkan på den seriösa diskursen. För att ytterligare analysera textens funktioner använder vi oss även av Antonio Gramscis begrepp hegemoni. Analysen visar att texten kan tolkas på flera nivåer och att Mulkays teori delvis kan bekräftas. De avvikelser från Mulkays teorier som ändå förekommer tyglas genom hegemoniska maktutövanden. Av analysen kan vi således dra slutsatsen att satir utgör en mindre lämplig plattform för politisk kommunikation och samhällskritik. Främst därför att samhällskritiken riskerar att att förbises med hänvisning till att en oseriös och humoristisk text inte kan tas på allvar.},
 author    = {Wennerstål, Tilda and Fristedt, Rebecca},
 keyword   = {Politisk satir,Ideologi,Seriös diskurs,Hegemoni,Samhällskritik,Politisk kommunikation,Humor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Skjut Per Gudmundsson" - En kvalitativ textanalys av den satiriska texten "Uppropet"},
 year     = {2013},
}