Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Möjligheter att minska energianvändningen i småhus - en jämförande studie av värmelagring i olika stomsystem

Hardenhill, Björn (2013) In Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
Division of Building Materials
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract
The development of more energy-efficient buildings is today mostly a matter of using less energy than current building norms requirements. A means of responding to the ever-tighter energy requirements is to make use of the energy-storing ability. In order to fully utilize a building's energy-storing ability, a heavy frame composed of brick, concrete, lightweight concrete or other stone materials must be selected, as they have better ability to store and deliver surplus-heat than a lightweight frame.
The thesis aims to examine how energy storage works and what factors that provide the most advantageous indoor temperature when heat supply ceases during ten hours. From a social perspective, the profit with suspensions of heat is that energy... (More)
The development of more energy-efficient buildings is today mostly a matter of using less energy than current building norms requirements. A means of responding to the ever-tighter energy requirements is to make use of the energy-storing ability. In order to fully utilize a building's energy-storing ability, a heavy frame composed of brick, concrete, lightweight concrete or other stone materials must be selected, as they have better ability to store and deliver surplus-heat than a lightweight frame.
The thesis aims to examine how energy storage works and what factors that provide the most advantageous indoor temperature when heat supply ceases during ten hours. From a social perspective, the profit with suspensions of heat is that energy companies ' power peaks will be lower. In addition, a delayed power consumption could probably use the industry's excess heat. From the user perspective the profit is reduced heating and a possible opportunity to buy cheaper energy.
The results of the simulations show that the most effective measure for reducing the temperature difference is to reduce the surface resistance, which is also the most difficult. Other important measures are to allow a roof, foundation and inner as well as outer walls to be made of concrete. Furthermore, the building should be as airtight as possible and surfaces should be smooth and well-exposed. With these measures, a comfortable indoor temperature can be maintained during ten hours without active heating system. Keywords: thermal inertia, energy storage, energy use, concrete, surface resistance, heavy frame, lightweight concrete frames (Less)
Abstract (Swedish)
Utvecklingen av mer energieffektiva byggnader handlar idag till stor del om att använda mindre energi än gällande byggnormskrav. Ett sätt att bemöta de ständigt hårdare energikraven är att utnyttja byggnaders värmelagrande förmåga. För att kunna utnyttja en byggnads värmelagringsförmåga optimalt bör en tung stomme bestående av tegel, lättbetong, betong eller annat stenmaterial väljas, då dessa har bättre möjlighet att lagra och avge överskotts-värme än en lätt stomme.
Examensarbetet syftar till att undersöka hur värmelagring fungerar och vilka faktorer som ger den mest fördelaktiga inomhustemperaturen då värme-tillförseln upphör under en stor del av dygnet. Vinsten med tillfällig avstängning av värmen är ur ett samhällsperspektiv att... (More)
Utvecklingen av mer energieffektiva byggnader handlar idag till stor del om att använda mindre energi än gällande byggnormskrav. Ett sätt att bemöta de ständigt hårdare energikraven är att utnyttja byggnaders värmelagrande förmåga. För att kunna utnyttja en byggnads värmelagringsförmåga optimalt bör en tung stomme bestående av tegel, lättbetong, betong eller annat stenmaterial väljas, då dessa har bättre möjlighet att lagra och avge överskotts-värme än en lätt stomme.
Examensarbetet syftar till att undersöka hur värmelagring fungerar och vilka faktorer som ger den mest fördelaktiga inomhustemperaturen då värme-tillförseln upphör under en stor del av dygnet. Vinsten med tillfällig avstängning av värmen är ur ett samhällsperspektiv att energibolagens effekttoppar blir lägre. Dessutom skulle ett fördröjt effektuttag kunna tillvarata industrins överskottsvärme. Ur brukarperspektiv är vinsten minskad uppvärmning och eventuell möjlighet att köpa billigare energi.
Resultaten av de utförda simuleringarna visar att den mest effektiva åtgärden för att minska temperaturdifferensen är att minska värmeövergångsmotståndet, vilket också är den svåraste. Andra betydelsefulla åtgärder är att låta tak, grund samt inner- och ytterväggar vara av betong. I tillägg bör ytorna vara släta och välexponerade samt delarna hopsatta så att byggnaden blir så tät som möjligt. Med dessa åtgärder kan en komfortabel inomhustemperatur bibehållas efter tio timmar utan aktiv uppvärming. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hardenhill, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
värmetröghet, värmelagring, energianvändning, betong, värmeövergångsmotstånd, tung stomme, lättbetongstomme
publication/series
Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
report number
THID-13/5308
ISSN
1651-2197
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete är utfört vid Avd. Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola.
id
3802786
date added to LUP
2013-05-30 03:40:33
date last changed
2018-10-18 10:25:45
@misc{3802786,
 abstract   = {The development of more energy-efficient buildings is today mostly a matter of using less energy than current building norms requirements. A means of responding to the ever-tighter energy requirements is to make use of the energy-storing ability. In order to fully utilize a building's energy-storing ability, a heavy frame composed of brick, concrete, lightweight concrete or other stone materials must be selected, as they have better ability to store and deliver surplus-heat than a lightweight frame.
The thesis aims to examine how energy storage works and what factors that provide the most advantageous indoor temperature when heat supply ceases during ten hours. From a social perspective, the profit with suspensions of heat is that energy companies ' power peaks will be lower. In addition, a delayed power consumption could probably use the industry's excess heat. From the user perspective the profit is reduced heating and a possible opportunity to buy cheaper energy.
The results of the simulations show that the most effective measure for reducing the temperature difference is to reduce the surface resistance, which is also the most difficult. Other important measures are to allow a roof, foundation and inner as well as outer walls to be made of concrete. Furthermore, the building should be as airtight as possible and surfaces should be smooth and well-exposed. With these measures, a comfortable indoor temperature can be maintained during ten hours without active heating system. Keywords: thermal inertia, energy storage, energy use, concrete, surface resistance, heavy frame, lightweight concrete frames},
 author    = {Hardenhill, Björn},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {värmetröghet,värmelagring,energianvändning,betong,värmeövergångsmotstånd,tung stomme,lättbetongstomme},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)},
 title    = {Möjligheter att minska energianvändningen i småhus - en jämförande studie av värmelagring i olika stomsystem},
 year     = {2013},
}