Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mobilitet och tillgänglighet i ständig omvandling - Malmö Stads hantering av rörlighetens förändringar och förutsättningar

Rabe, Olof LU (2013) SGEL16 20131
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Människors förändrade rörelsemönster ingår i en komplex och ömsesidig process med samhällets utveckling. Bakomliggande drivkrafter till rörlighetens strukturer och omvandlingar är i grunden främst relaterade till ekonomiska villkor och fysisk bebyggelse. Konsekvenserna för den rörlighet som idag kan ses ger förutom miljömässiga problem även sociala utmaningar att hantera när mobilitet och tillgängliget har kommit att resultera i ojämlika förhållanden. När avstånden för resorna dessutom stadigt ökar skiftar förutsättningarna för människors relation till sin lokala plats och omgivning.

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om rörlighetens omvandlingar. För att studera vidare hur mobilitet och tillgänglighet... (More)
Människors förändrade rörelsemönster ingår i en komplex och ömsesidig process med samhällets utveckling. Bakomliggande drivkrafter till rörlighetens strukturer och omvandlingar är i grunden främst relaterade till ekonomiska villkor och fysisk bebyggelse. Konsekvenserna för den rörlighet som idag kan ses ger förutom miljömässiga problem även sociala utmaningar att hantera när mobilitet och tillgängliget har kommit att resultera i ojämlika förhållanden. När avstånden för resorna dessutom stadigt ökar skiftar förutsättningarna för människors relation till sin lokala plats och omgivning.

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om rörlighetens omvandlingar. För att studera vidare hur mobilitet och tillgänglighet förhåller sig i en lokal kontext har Malmö valts som objekt för en sådan undersökning. Här beskrivs först malmöbornas rörelsemönster för att sedan kopplas samman med kommunens hantering av förändrad mobilitet och planering för samhällets utveckling. Malmöbornas förflyttningar skiljer sig på flera sätt mellan stadsdelarna. Men utvecklingen visar att alltfler väljer transportsätt där bilen framförallt utesluts. Detta grundar sig mycket på Malmö Stads ökade prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik vilket är vidare inspirerande för kommunen att fortsätta arbeta för ett mindre bilberonde. Malmö Stad fångar rörlighetens omvandlingar med ett brett angreppssätt och ser hur rörligheten i ett grundläggande perspektiv har relevans för samhällets demokratiska process. Resultatet visar däremot på en något bristande fördjupning i det sociala hänsynstagandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rabe, Olof LU
supervisor
organization
alternative title
Mobility and accessibility in constant transition - Managing mobility changes and conditions in the city of Malmö
course
SGEL16 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mobilitet, tillgänglighet, Malmö, resvanor, förtätning, planering
language
Swedish
id
3803377
date added to LUP
2013-06-20 10:35:09
date last changed
2013-06-20 10:35:09
@misc{3803377,
 abstract   = {Människors förändrade rörelsemönster ingår i en komplex och ömsesidig process med samhällets utveckling. Bakomliggande drivkrafter till rörlighetens strukturer och omvandlingar är i grunden främst relaterade till ekonomiska villkor och fysisk bebyggelse. Konsekvenserna för den rörlighet som idag kan ses ger förutom miljömässiga problem även sociala utmaningar att hantera när mobilitet och tillgängliget har kommit att resultera i ojämlika förhållanden. När avstånden för resorna dessutom stadigt ökar skiftar förutsättningarna för människors relation till sin lokala plats och omgivning. 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om rörlighetens omvandlingar. För att studera vidare hur mobilitet och tillgänglighet förhåller sig i en lokal kontext har Malmö valts som objekt för en sådan undersökning. Här beskrivs först malmöbornas rörelsemönster för att sedan kopplas samman med kommunens hantering av förändrad mobilitet och planering för samhällets utveckling. Malmöbornas förflyttningar skiljer sig på flera sätt mellan stadsdelarna. Men utvecklingen visar att alltfler väljer transportsätt där bilen framförallt utesluts. Detta grundar sig mycket på Malmö Stads ökade prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik vilket är vidare inspirerande för kommunen att fortsätta arbeta för ett mindre bilberonde. Malmö Stad fångar rörlighetens omvandlingar med ett brett angreppssätt och ser hur rörligheten i ett grundläggande perspektiv har relevans för samhällets demokratiska process. Resultatet visar däremot på en något bristande fördjupning i det sociala hänsynstagandet.},
 author    = {Rabe, Olof},
 keyword   = {mobilitet,tillgänglighet,Malmö,resvanor,förtätning,planering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mobilitet och tillgänglighet i ständig omvandling - Malmö Stads hantering av rörlighetens förändringar och förutsättningar},
 year     = {2013},
}