Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från översiktsplan till översiktsplanering - En studie om hur rullande översiktsplanering kan bedrivas

Hallberg, Anna LU (2013) SGEL16 20131
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsens syfte har varit att redogöra för vilka förändringar bedrivande av rullande över-siktsplanering innebär för kommunerna. Uppsatsen har även redogjort för hur rullande översiktspla-nering kan förstås utifrån ett planeringsteoretiskt perspektiv. Utifrån detta har metoder för hur En-köpings kommun skulle kunna arbeta med rullande översiktsplanering diskuteras.

För att skapa förståelse för den förändrade processen har representanter från Malmö stad och Eskilstuna kommun, som sedan några år tillbaka har bedrivit en rullande översiktsplanering, inter-vjuats. Utöver det har planerare på Länsstyrelsen intervjuats samt planeringsdokument granskats. Det insamlade materialet har sedan analyserats utifrån uppsatsens... (More)
Den här uppsatsens syfte har varit att redogöra för vilka förändringar bedrivande av rullande över-siktsplanering innebär för kommunerna. Uppsatsen har även redogjort för hur rullande översiktspla-nering kan förstås utifrån ett planeringsteoretiskt perspektiv. Utifrån detta har metoder för hur En-köpings kommun skulle kunna arbeta med rullande översiktsplanering diskuteras.

För att skapa förståelse för den förändrade processen har representanter från Malmö stad och Eskilstuna kommun, som sedan några år tillbaka har bedrivit en rullande översiktsplanering, inter-vjuats. Utöver det har planerare på Länsstyrelsen intervjuats samt planeringsdokument granskats. Det insamlade materialet har sedan analyserats utifrån uppsatsens frågeställningar för att i ett längre skede ligga till grund för en analys av hur Enköpings kommun skulle kunna bedriva en rullande översiktsplanering.

Uppsatsen resultat visar på att det inte ställs några nya krav på kommunerna gällande rullande över-siktsplanering. Resultatet visar även på förändrade relationer och roller för de olika intressenterna, där planerarens roll blir att medla medan politiker och medborgare intar en mer aktiv roll.

Vad gäller det planeringsteoretiska perspektivet så har processen förändrats från att utföras enligt den rationella planeringsteorins egenskaper mot en flexibel och interaktiv process. En process som kan kopplas till den kommunikativa planeringsteorin samt den cirkulerande planeringsmodellen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallberg, Anna LU
supervisor
organization
course
SGEL16 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kulturgeografi, Rullande översiktsplanering, Översiktsplanering, Plan- och bygglagen
language
Swedish
id
3803386
date added to LUP
2013-06-17 09:06:24
date last changed
2013-06-17 09:06:24
@misc{3803386,
 abstract   = {Den här uppsatsens syfte har varit att redogöra för vilka förändringar bedrivande av rullande över-siktsplanering innebär för kommunerna. Uppsatsen har även redogjort för hur rullande översiktspla-nering kan förstås utifrån ett planeringsteoretiskt perspektiv. Utifrån detta har metoder för hur En-köpings kommun skulle kunna arbeta med rullande översiktsplanering diskuteras.

För att skapa förståelse för den förändrade processen har representanter från Malmö stad och Eskilstuna kommun, som sedan några år tillbaka har bedrivit en rullande översiktsplanering, inter-vjuats. Utöver det har planerare på Länsstyrelsen intervjuats samt planeringsdokument granskats. Det insamlade materialet har sedan analyserats utifrån uppsatsens frågeställningar för att i ett längre skede ligga till grund för en analys av hur Enköpings kommun skulle kunna bedriva en rullande översiktsplanering.

Uppsatsen resultat visar på att det inte ställs några nya krav på kommunerna gällande rullande över-siktsplanering. Resultatet visar även på förändrade relationer och roller för de olika intressenterna, där planerarens roll blir att medla medan politiker och medborgare intar en mer aktiv roll. 

Vad gäller det planeringsteoretiska perspektivet så har processen förändrats från att utföras enligt den rationella planeringsteorins egenskaper mot en flexibel och interaktiv process. En process som kan kopplas till den kommunikativa planeringsteorin samt den cirkulerande planeringsmodellen.},
 author    = {Hallberg, Anna},
 keyword   = {Kulturgeografi,Rullande översiktsplanering,Översiktsplanering,Plan- och bygglagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från översiktsplan till översiktsplanering - En studie om hur rullande översiktsplanering kan bedrivas},
 year     = {2013},
}