Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunicera regionalt- En studie av den regionala planeringsprocessen i Östergötland

Wadstein, Johanna LU (2013) SGEL36 20131
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Som en följd av omvärldsförändringar och nya resemönster har regionernas roll i samhällsutvecklingen hamnat på agendan de senaste decennierna. Denna uppsats handlar om den regionala planeringsprocessen som idag, till mångt och mycket, går ut på att förankra det regionala perspektivet hos kommuner och andra aktörer i regionen. Detta eftersom Sveriges regionala planeringsorgan saknar både resurser och beslutsfattande. Uppsatsen är baserad på en fallstudie där det valda fallet är regionen Östergötland. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med tjänstemän på Regionförbundet Östsam och ett antal östgötska kommuner. Den empiriska granskningen berör de planeringsprocesser som hittills skett i regionen, men också önskemål och... (More)
Som en följd av omvärldsförändringar och nya resemönster har regionernas roll i samhällsutvecklingen hamnat på agendan de senaste decennierna. Denna uppsats handlar om den regionala planeringsprocessen som idag, till mångt och mycket, går ut på att förankra det regionala perspektivet hos kommuner och andra aktörer i regionen. Detta eftersom Sveriges regionala planeringsorgan saknar både resurser och beslutsfattande. Uppsatsen är baserad på en fallstudie där det valda fallet är regionen Östergötland. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med tjänstemän på Regionförbundet Östsam och ett antal östgötska kommuner. Den empiriska granskningen berör de planeringsprocesser som hittills skett i regionen, men också önskemål och tankar kring kommande processer. Som utgångspunkt för uppsatsens analys ligger huvudsakligen den kommunikativa planeringsteorin. Studien visar att både Regionförbundet och kommunerna efterfrågar en regional planeringsprocess präglad av de kommunikativa planeringsidealen. I uppsatsen klargörs dessutom att de kommunikativa metoderna skulle kunna fungera som lämpliga verktyg för det regionala utvecklingsarbetet. Idag finns dock ett antal faktorer som förhindrar en sådan utveckling. Författaren konstaterar avslutningsvis att det inte räcker med att göra förändringar i den mjuka infrastrukturen (själva processen) för att regionala strategier ska bli implementerade i den kommunala fysiska planeringen. Det måste även ske förändringar i den hårda infrastrukturen (lagar, institutionellt ramverk m.m.) för att detta ska kunna möjliggöras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wadstein, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
Regional cooperation- The process of regional planning in Östergötland
course
SGEL36 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Östergötland, kommunikativ planeringsteori, kommun, planeringsprocess, regional planering, regionalt utvecklingsprogram
language
Swedish
id
3803407
date added to LUP
2013-06-17 09:05:56
date last changed
2013-06-17 09:05:56
@misc{3803407,
 abstract   = {Som en följd av omvärldsförändringar och nya resemönster har regionernas roll i samhällsutvecklingen hamnat på agendan de senaste decennierna. Denna uppsats handlar om den regionala planeringsprocessen som idag, till mångt och mycket, går ut på att förankra det regionala perspektivet hos kommuner och andra aktörer i regionen. Detta eftersom Sveriges regionala planeringsorgan saknar både resurser och beslutsfattande. Uppsatsen är baserad på en fallstudie där det valda fallet är regionen Östergötland. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med tjänstemän på Regionförbundet Östsam och ett antal östgötska kommuner. Den empiriska granskningen berör de planeringsprocesser som hittills skett i regionen, men också önskemål och tankar kring kommande processer. Som utgångspunkt för uppsatsens analys ligger huvudsakligen den kommunikativa planeringsteorin. Studien visar att både Regionförbundet och kommunerna efterfrågar en regional planeringsprocess präglad av de kommunikativa planeringsidealen. I uppsatsen klargörs dessutom att de kommunikativa metoderna skulle kunna fungera som lämpliga verktyg för det regionala utvecklingsarbetet. Idag finns dock ett antal faktorer som förhindrar en sådan utveckling. Författaren konstaterar avslutningsvis att det inte räcker med att göra förändringar i den mjuka infrastrukturen (själva processen) för att regionala strategier ska bli implementerade i den kommunala fysiska planeringen. Det måste även ske förändringar i den hårda infrastrukturen (lagar, institutionellt ramverk m.m.) för att detta ska kunna möjliggöras.},
 author    = {Wadstein, Johanna},
 keyword   = {Östergötland,kommunikativ planeringsteori,kommun,planeringsprocess,regional planering,regionalt utvecklingsprogram},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunicera regionalt- En studie av den regionala planeringsprocessen i Östergötland},
 year     = {2013},
}