Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En ombyggd väg - Vad har hänt med Ystadvägen?

Sundqvist, Fredrik LU (2013) SGEL36 20131
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Ystadvägen i sydöstra Malmö har under lång tid varit en väg med stora problem. Mellan 2002 och 2008 skedde det 33 bilolyckor, i 28 utav olyckorna var cyklister eller fotgängare inblandade. Vidare har vägen även problematiserats av den sociala problematik som länge funnits i det angränsande området Seved. Med detta som bakgrund byggdes vägen om under hösten 2012 och vinter 2013.
Denna uppsats syfte har haft för avsikt att studera vad som hänt med Ystadvägen efter ombyggnationen och vilket resultat ombyggnationen har fått med hänsyn på de mål och syften som formulerades i och med dess genomförande. I anslutning till uppsatsen har två stora studier genomförts. Den ena är en kvantitativ studie bland individer på gatan och den andra är en... (More)
Ystadvägen i sydöstra Malmö har under lång tid varit en väg med stora problem. Mellan 2002 och 2008 skedde det 33 bilolyckor, i 28 utav olyckorna var cyklister eller fotgängare inblandade. Vidare har vägen även problematiserats av den sociala problematik som länge funnits i det angränsande området Seved. Med detta som bakgrund byggdes vägen om under hösten 2012 och vinter 2013.
Denna uppsats syfte har haft för avsikt att studera vad som hänt med Ystadvägen efter ombyggnationen och vilket resultat ombyggnationen har fått med hänsyn på de mål och syften som formulerades i och med dess genomförande. I anslutning till uppsatsen har två stora studier genomförts. Den ena är en kvantitativ studie bland individer på gatan och den andra är en kvalitativ intervju med Matilda Brogård, chef för ombyggnaden av Ystadvägen.
Vad dessa två studier har visat är att byggprojektet på många sätt och vis har varit en framgång. Framförallt med hänsyn till den upplevda trafiksäkerheten på vägen. Trotts att byggprojektet ur flertalet synvinklar uppfyllt ett stort antal av dess mål har den misslyckats med att nå sin fulla potential. Detta misslyckande bottnar i det faktum att inga studier har genomförts som analyserar vad gatans användare anser om situationen på Ystadvägen. Om sådana studier hade genomförts skulle projektet med största sannolikhet klarat av att förbättra situationen på vägen med hänsyn till upplevd social trygghet och attraktivitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundqvist, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
A rebuilt road - What happened to Ystadvägen?
course
SGEL36 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Social trygghet, trafiksäkerhet, attraktivitet, stadslikhet, oskyddade trafikanter, trafiksäkrad överfart, enkätundersökning, kvalitativ intervju, ombyggnation, Ystadvägen
language
Swedish
id
3803409
date added to LUP
2013-09-06 09:02:43
date last changed
2013-09-06 09:02:43
@misc{3803409,
 abstract   = {Ystadvägen i sydöstra Malmö har under lång tid varit en väg med stora problem. Mellan 2002 och 2008 skedde det 33 bilolyckor, i 28 utav olyckorna var cyklister eller fotgängare inblandade. Vidare har vägen även problematiserats av den sociala problematik som länge funnits i det angränsande området Seved. Med detta som bakgrund byggdes vägen om under hösten 2012 och vinter 2013.
Denna uppsats syfte har haft för avsikt att studera vad som hänt med Ystadvägen efter ombyggnationen och vilket resultat ombyggnationen har fått med hänsyn på de mål och syften som formulerades i och med dess genomförande. I anslutning till uppsatsen har två stora studier genomförts. Den ena är en kvantitativ studie bland individer på gatan och den andra är en kvalitativ intervju med Matilda Brogård, chef för ombyggnaden av Ystadvägen.
Vad dessa två studier har visat är att byggprojektet på många sätt och vis har varit en framgång. Framförallt med hänsyn till den upplevda trafiksäkerheten på vägen. Trotts att byggprojektet ur flertalet synvinklar uppfyllt ett stort antal av dess mål har den misslyckats med att nå sin fulla potential. Detta misslyckande bottnar i det faktum att inga studier har genomförts som analyserar vad gatans användare anser om situationen på Ystadvägen. Om sådana studier hade genomförts skulle projektet med största sannolikhet klarat av att förbättra situationen på vägen med hänsyn till upplevd social trygghet och attraktivitet},
 author    = {Sundqvist, Fredrik},
 keyword   = {Social trygghet,trafiksäkerhet,attraktivitet,stadslikhet,oskyddade trafikanter,trafiksäkrad överfart,enkätundersökning,kvalitativ intervju,ombyggnation,Ystadvägen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En ombyggd väg - Vad har hänt med Ystadvägen?},
 year     = {2013},
}