Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppföljning av vattenvårdsprojekt - med fokus på övergödning

Alsén, Jenny LU and Franzén, Linnéa LU (2013) In LUTFD2/TFEM--12/5069--SE + (1-121) FMI820 20122
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Få heltäckande uppföljningar har genomförts för vattenvårdsprojekt. Forskning kring miljöförbättrande åtgärder i vattenvårdsprojekt pekar på ett behov av systematiserade och accepterade metoder för uppföljning av vidtagna åtgärder.
Syftet med examensarbetet är att utveckla rekommendationer och tillvägagångssätt för uppföljning av åtgärder riktade mot kväve- och fosforreducering i små avrinningsområden.
Metoderna som användes var en intervjustudie med experter och sakkunniga inom vattenvårdsprojekt eller som annars har kunskap inom ämnet, en observationsstudie av vattenvårdsprojektet Levande kust och en fallstudie av ett avrinningsområde.
Kritiska punkter inom uppföljning i vattenvårdsprojekt är bland annat att den planeras och påbörjas... (More)
Få heltäckande uppföljningar har genomförts för vattenvårdsprojekt. Forskning kring miljöförbättrande åtgärder i vattenvårdsprojekt pekar på ett behov av systematiserade och accepterade metoder för uppföljning av vidtagna åtgärder.
Syftet med examensarbetet är att utveckla rekommendationer och tillvägagångssätt för uppföljning av åtgärder riktade mot kväve- och fosforreducering i små avrinningsområden.
Metoderna som användes var en intervjustudie med experter och sakkunniga inom vattenvårdsprojekt eller som annars har kunskap inom ämnet, en observationsstudie av vattenvårdsprojektet Levande kust och en fallstudie av ett avrinningsområde.
Kritiska punkter inom uppföljning i vattenvårdsprojekt är bland annat att den planeras och påbörjas för sent samt att tillgången till resurser är en viktig faktor i uppföljningsfasen.
Uppföljning inom vattenvårdsprojekt underlättas när mål och indikatorer tydliggörs tidigt i processen. Fördelaktigt vore det även om det fanns standardiserade metoder för datainsamling inom exempelvis inventering av enskilda avlopp för samtliga kommuner i Sverige. En gemensam metod för detta skulle vara användbart både inom förstudier och inom uppföljning av vattenvårdsprojekt, men också som underlag för rapportering till EU. (Less)
Abstract
Few comprehensive follow-ups have been carried out for water management projects. Research on environmental improvements in water management projects, indicates a need for systematic and accepted methods for follow ups.
The purpose of this thesis is to develop recommendations and approaches for follow-ups of measures reducing nitrogen and phosphorus in small watersheds.
The methods used were an interview study with experts in water management projects, an observational study of a water management project, Levande kust, and a case study of a catchment area.
Follow-up in water management projects is often planned and executed too late in the project processes. Follow-up is also limited by lack of resources.
Follow-up could be facilitated... (More)
Few comprehensive follow-ups have been carried out for water management projects. Research on environmental improvements in water management projects, indicates a need for systematic and accepted methods for follow ups.
The purpose of this thesis is to develop recommendations and approaches for follow-ups of measures reducing nitrogen and phosphorus in small watersheds.
The methods used were an interview study with experts in water management projects, an observational study of a water management project, Levande kust, and a case study of a catchment area.
Follow-up in water management projects is often planned and executed too late in the project processes. Follow-up is also limited by lack of resources.
Follow-up could be facilitated if goals and indicators were clarified in the beginning of a project. Another advantage would be to standardize methods for data collection regarding e.g. on-site sewage systems for all municipalities in Sweden. A common approach to this would be beneficial to water management projects, but also as a basis for reporting to the EU. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alsén, Jenny LU and Franzén, Linnéa LU
supervisor
organization
course
FMI820 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Vattenmyndigheterna, miljösystemanalys, länsstyrelse, källfördelningsanalys, kväve, kommuner, indikatorer, Havs- och vattenmyndigheten, fosfor, avlopp, BalticSea2020, datainsamling, vattenvårdsprojekt, uppföljning, åtgärdseffekter, övergödning
publication/series
LUTFD2/TFEM--12/5069--SE + (1-121)
report number
TFEM-5069
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
3806238
date added to LUP
2013-06-14 15:57:06
date last changed
2013-06-25 10:53:32
@misc{3806238,
 abstract   = {Few comprehensive follow-ups have been carried out for water management projects. Research on environmental improvements in water management projects, indicates a need for systematic and accepted methods for follow ups.
The purpose of this thesis is to develop recommendations and approaches for follow-ups of measures reducing nitrogen and phosphorus in small watersheds.
The methods used were an interview study with experts in water management projects, an observational study of a water management project, Levande kust, and a case study of a catchment area.
Follow-up in water management projects is often planned and executed too late in the project processes. Follow-up is also limited by lack of resources.
Follow-up could be facilitated if goals and indicators were clarified in the beginning of a project. Another advantage would be to standardize methods for data collection regarding e.g. on-site sewage systems for all municipalities in Sweden. A common approach to this would be beneficial to water management projects, but also as a basis for reporting to the EU.},
 author    = {Alsén, Jenny and Franzén, Linnéa},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Vattenmyndigheterna,miljösystemanalys,länsstyrelse,källfördelningsanalys,kväve,kommuner,indikatorer,Havs- och vattenmyndigheten,fosfor,avlopp,BalticSea2020,datainsamling,vattenvårdsprojekt,uppföljning,åtgärdseffekter,övergödning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTFD2/TFEM--12/5069--SE + (1-121)},
 title    = {Uppföljning av vattenvårdsprojekt - med fokus på övergödning},
 year     = {2013},
}