Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociala medier – trendigt idag, ute imorgon?

Gustavsson, Evelina LU and Jönsson Jeppsson, Rebecka LU (2013) SKOK01 20131
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
I dagens individualistiska och tekniska samhälle finns en övertro till möjligheterna med sociala medier. I denna fallstudie av Skånetrafiken undersöks, analyseras och förstås resenärers behov av information vid kriser via Facebook utifrån ett kund-perspektiv. Vi undersöker därför vilka effekter det kan få för Skånetrafiken att be-finna sig på Facebook utan att helhjärtat vara där. Fallstudien bygger på kvalitativ metod och det empiriska materialet är insamlat via semistrukturerade intervjuer, netnografi och dokumentanalys. Dess teoretiska ramverk består huvudsakligen av institutionell teori och teorier om sociala medier samt kriskommunikation. Resul-taten visar på att organisationer bör tänka sig för innan de anammar trender som Facebook.... (More)
I dagens individualistiska och tekniska samhälle finns en övertro till möjligheterna med sociala medier. I denna fallstudie av Skånetrafiken undersöks, analyseras och förstås resenärers behov av information vid kriser via Facebook utifrån ett kund-perspektiv. Vi undersöker därför vilka effekter det kan få för Skånetrafiken att be-finna sig på Facebook utan att helhjärtat vara där. Fallstudien bygger på kvalitativ metod och det empiriska materialet är insamlat via semistrukturerade intervjuer, netnografi och dokumentanalys. Dess teoretiska ramverk består huvudsakligen av institutionell teori och teorier om sociala medier samt kriskommunikation. Resul-taten visar på att organisationer bör tänka sig för innan de anammar trender som Facebook. Det behövs vidare analys av vad sociala medier kan tänkas tillföra or-ganisationen och hur sociala medier bör implementeras. Framgång uppnås inte enbart genom att hoppa på Facebooktåget. Det krävs resurser och engagemang från organisationen för att lyckas. Sociala medier, i det här fallet Facebook, ser vi som ett lämpligt verktyg för att kommunicera med sina intressenter vid en kris. Detta för att underlätta den stress som informationsbehovet ger upphov till vid en kris. Att tillgodose detta behov är ytterst viktigt. (Less)
Abstract
In todays individualistic and technical society there is an over confidence about the possibilities surrounding social media. In this case study of Skånetrafiken we examine, analyse and understand travellers’ need of information during crisis from a customers perspective. We therefore examine the effects of Skånetrafiken being on Facebook without wholeheartedly embracing it. The case study uses a qualitative method and the empirical materials are based on semi-structured inter-views, netnography and document analysis. Its theoretical framework consists of institutional theory and theory of social media and crisis communication. The conclusion shows that organizations must think before they adopt new trends like Facebook. There is a need... (More)
In todays individualistic and technical society there is an over confidence about the possibilities surrounding social media. In this case study of Skånetrafiken we examine, analyse and understand travellers’ need of information during crisis from a customers perspective. We therefore examine the effects of Skånetrafiken being on Facebook without wholeheartedly embracing it. The case study uses a qualitative method and the empirical materials are based on semi-structured inter-views, netnography and document analysis. Its theoretical framework consists of institutional theory and theory of social media and crisis communication. The conclusion shows that organizations must think before they adopt new trends like Facebook. There is a need for further analysis of what social media can bring to the organization and how social media should be implemented. Success is not achieved only by being on Facebook, there is a need for resources and commit-ment from the organization to succeed. Social media, in this case Facebook, could be seen as a suitable tool for communicating during a crisis, allowing to minimize the stress travellers are subjected to. To fulfill this need of information is of great importance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Evelina LU and Jönsson Jeppsson, Rebecka LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie om att Skånetrafiken hoppade på Facebooktåget
course
SKOK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skånetrafiken, isomorfism, sociala medier, facebook, kris, intressenter, diskrepans. Skånetrafiken, isomorphism, social media, crisis, stakeholders, discrepancy.
language
Swedish
id
3806355
date added to LUP
2013-06-10 17:22:35
date last changed
2014-09-04 08:36:23
@misc{3806355,
 abstract   = {In todays individualistic and technical society there is an over confidence about the possibilities surrounding social media. In this case study of Skånetrafiken we examine, analyse and understand travellers’ need of information during crisis from a customers perspective. We therefore examine the effects of Skånetrafiken being on Facebook without wholeheartedly embracing it. The case study uses a qualitative method and the empirical materials are based on semi-structured inter-views, netnography and document analysis. Its theoretical framework consists of institutional theory and theory of social media and crisis communication. The conclusion shows that organizations must think before they adopt new trends like Facebook. There is a need for further analysis of what social media can bring to the organization and how social media should be implemented. Success is not achieved only by being on Facebook, there is a need for resources and commit-ment from the organization to succeed. Social media, in this case Facebook, could be seen as a suitable tool for communicating during a crisis, allowing to minimize the stress travellers are subjected to. To fulfill this need of information is of great importance.},
 author    = {Gustavsson, Evelina and Jönsson Jeppsson, Rebecka},
 keyword   = {Skånetrafiken,isomorfism,sociala medier,facebook,kris,intressenter,diskrepans. Skånetrafiken,isomorphism,social media,crisis,stakeholders,discrepancy.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala medier – trendigt idag, ute imorgon?},
 year     = {2013},
}