Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunikation som ett verktyg i mötet mellan sjuksköterska och patient - En litteraturstudie

Rosenqvist, Maria (2013)
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Kommunikation är en grundläggande del i omvårdnaden för att skapa en relation till patienten. Utifrån kommunikation bygger sjuksköterskan upp ett förhållande till patienten. Bemötande och ett bra förhållningssätt är avgörande för patientens tillfredställelse och vårdkvalitén. Syftet med studien var att kartlägga hur sjuksköterskan genom kommunikation och förhållningssätt kan skapa goda möten och samtal med patienten. Litteraturstudien redovisar åtta kvalitativa artiklar inom det aktuella kunskapsområdet. Artiklarna granskades genom innehållsanalys. Av resultatet framkommer tre, förhållningsätt, dialog och goda möten. Att sjuksköterskan skall vara uppmärksam på patientens behov samt skapa goda möten med patienten är avgörande för god... (More)
Kommunikation är en grundläggande del i omvårdnaden för att skapa en relation till patienten. Utifrån kommunikation bygger sjuksköterskan upp ett förhållande till patienten. Bemötande och ett bra förhållningssätt är avgörande för patientens tillfredställelse och vårdkvalitén. Syftet med studien var att kartlägga hur sjuksköterskan genom kommunikation och förhållningssätt kan skapa goda möten och samtal med patienten. Litteraturstudien redovisar åtta kvalitativa artiklar inom det aktuella kunskapsområdet. Artiklarna granskades genom innehållsanalys. Av resultatet framkommer tre, förhållningsätt, dialog och goda möten. Att sjuksköterskan skall vara uppmärksam på patientens behov samt skapa goda möten med patienten är avgörande för god omvårdnad. Därför är det betydelsefullt att fördjupa sjuksköterskors kunskap inom kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenqvist, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemötande, förtroende, information, kommunikation, respekt
language
Swedish
id
3806539
date added to LUP
2013-06-04 13:53:02
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3806539,
 abstract   = {Kommunikation är en grundläggande del i omvårdnaden för att skapa en relation till patienten. Utifrån kommunikation bygger sjuksköterskan upp ett förhållande till patienten. Bemötande och ett bra förhållningssätt är avgörande för patientens tillfredställelse och vårdkvalitén. Syftet med studien var att kartlägga hur sjuksköterskan genom kommunikation och förhållningssätt kan skapa goda möten och samtal med patienten. Litteraturstudien redovisar åtta kvalitativa artiklar inom det aktuella kunskapsområdet. Artiklarna granskades genom innehållsanalys. Av resultatet framkommer tre, förhållningsätt, dialog och goda möten. Att sjuksköterskan skall vara uppmärksam på patientens behov samt skapa goda möten med patienten är avgörande för god omvårdnad. Därför är det betydelsefullt att fördjupa sjuksköterskors kunskap inom kommunikation.},
 author    = {Rosenqvist, Maria},
 keyword   = {bemötande,förtroende,information,kommunikation,respekt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation som ett verktyg i mötet mellan sjuksköterska och patient - En litteraturstudie},
 year     = {2013},
}