Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Asbestkontamination av dricksvatten och associerade risker

Kullberg, Sara LU (2013) In Examensarbete i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Asbest är ett samlingsnamn för mineralen krysotil, aktinolit, antofyllit, amosit, tremolit och krokiodolit. Alla är de värmetåliga och stresståliga vilket har gjort dem användbara inom industrin. Dock har det bevisats att de vid inandning ger upphov till svåra lungåkommor. Under 70- och 80-talet oroade sig forskare även över huruvida det fanns ett samband mellan mag- och tarmcancer och asbestkontaminerat dricksvatten. Undersökningar visade att kontamination huvudsakligen sker genom erosion av exponerad asbestrik berggrund samt korrosion av asbestcementrör (AC-rör). AC-rören har varit till grund för mest oro då de användes för transport av dricksvatten. Vidare granskningar visade att erosion och korrosion är platsberoende och beror på bland... (More)
Asbest är ett samlingsnamn för mineralen krysotil, aktinolit, antofyllit, amosit, tremolit och krokiodolit. Alla är de värmetåliga och stresståliga vilket har gjort dem användbara inom industrin. Dock har det bevisats att de vid inandning ger upphov till svåra lungåkommor. Under 70- och 80-talet oroade sig forskare även över huruvida det fanns ett samband mellan mag- och tarmcancer och asbestkontaminerat dricksvatten. Undersökningar visade att kontamination huvudsakligen sker genom erosion av exponerad asbestrik berggrund samt korrosion av asbestcementrör (AC-rör). AC-rören har varit till grund för mest oro då de användes för transport av dricksvatten. Vidare granskningar visade att erosion och korrosion är platsberoende och beror på bland annat klimatförhållanden och vattnets aggressivitet. Potentiella samband mellan cancer och asbest i drickvatten analyserades men resultaten var tvetydiga. Bristen på vetenskapligt utförande och enhetliga metoder resulterade i att merparten studier klassificerades som opålitliga. I dagsläget anser Världshälsoorganisationen att oralt intagen asbest ej utgör någon hälsofara. Dock bör spridning till dricksvatten ändå förhindras då vattenburen asbest vid indunstning kan bli luftburen samt då krysotil innehåller höga mängder tungmetaller som genom kemiska reaktioner frisätts. (Less)
Abstract
The term asbestos includes the minerals chrysotile, actinolite, anthophyllite, amosite, tremolite and crociodolite. Their heat-resistance and durability has made them applicable within the industry. At the same time it has been proven that they are the cause of severe lung-disorders when inhaled. During the 70’s and 80’s scientists also worried about whether there was a relationship between intestine-cancer and asbestos-contaminated drinking-water. Surveys showed that water is contaminated by erosion of exposed bedrock rich in asbestos and corrosion of asbestos-cement pipes (AC-pipes). The AC-pipes have been the main cause of worries since they were used for transportation of drinking-water. Further surveys have shown that erosion and... (More)
The term asbestos includes the minerals chrysotile, actinolite, anthophyllite, amosite, tremolite and crociodolite. Their heat-resistance and durability has made them applicable within the industry. At the same time it has been proven that they are the cause of severe lung-disorders when inhaled. During the 70’s and 80’s scientists also worried about whether there was a relationship between intestine-cancer and asbestos-contaminated drinking-water. Surveys showed that water is contaminated by erosion of exposed bedrock rich in asbestos and corrosion of asbestos-cement pipes (AC-pipes). The AC-pipes have been the main cause of worries since they were used for transportation of drinking-water. Further surveys have shown that erosion and corrosion are dependent upon weather and local water aggressiveness amongst other things. Numerous investigations regarding cancer and orally ingested asbestos were carried out but none showed any reliable results. The lack of scientific methodology resulted in that the majority of the studies were classified as non-reliable. Today the World Health Organization regard orally ingested asbestos as non-threatening to human health. Nonetheless distribution of asbestos should be inhibited since chrysotile contains high amounts of heavy metals that are being chemically released. Furthermore water-born asbestos can become air-borne through evaporation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kullberg, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Asbestos-contamination of drinking-water and associated risks
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
asbest, dricksvatten, AC-rör, berggrund, Världshälsoorganisationen, asbestos, drinking-water, AC-Pipes, bedrock, World Health Organization
publication/series
Examensarbete i geologi vid Lunds universitet
report number
339
language
Swedish
id
3806688
date added to LUP
2013-06-05 15:13:38
date last changed
2013-06-05 15:13:38
@misc{3806688,
 abstract   = {{The term asbestos includes the minerals chrysotile, actinolite, anthophyllite, amosite, tremolite and crociodolite. Their heat-resistance and durability has made them applicable within the industry. At the same time it has been proven that they are the cause of severe lung-disorders when inhaled. During the 70’s and 80’s scientists also worried about whether there was a relationship between intestine-cancer and asbestos-contaminated drinking-water. Surveys showed that water is contaminated by erosion of exposed bedrock rich in asbestos and corrosion of asbestos-cement pipes (AC-pipes). The AC-pipes have been the main cause of worries since they were used for transportation of drinking-water. Further surveys have shown that erosion and corrosion are dependent upon weather and local water aggressiveness amongst other things. Numerous investigations regarding cancer and orally ingested asbestos were carried out but none showed any reliable results. The lack of scientific methodology resulted in that the majority of the studies were classified as non-reliable. Today the World Health Organization regard orally ingested asbestos as non-threatening to human health. Nonetheless distribution of asbestos should be inhibited since chrysotile contains high amounts of heavy metals that are being chemically released. Furthermore water-born asbestos can become air-borne through evaporation.}},
 author    = {{Kullberg, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbete i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Asbestkontamination av dricksvatten och associerade risker}},
 year     = {{2013}},
}