Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetarklassen under rekordåren

Lennartsson, Viktor LU (2013) SSLK03 20131
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur arbetarklassen gestaltas i Susanna Alakoskis självbiografiskt färgade roman Svinalängorna (2006). Uppsatsen syftar också till att undersöka vad som spelar in i klassificeringen av familjen som arbetarklass genom att jämföra romanens gestaltning av arbetarklassen med den som framträder i historieskrivningen.
För att besvara mina frågeställningar har jag utgått från en kvalitativ forskningsansats i min litteraturstudie, som inbegriper en djupgående läsning av romanen. Under läsningen har referenser gjorts till vad de olika sidorna behandlar, som sedan sammanfattas och sorterats under olika teman. Jag har utgått från ett intersektionellt perspektiv, som kopplas till begreppet... (More)
Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur arbetarklassen gestaltas i Susanna Alakoskis självbiografiskt färgade roman Svinalängorna (2006). Uppsatsen syftar också till att undersöka vad som spelar in i klassificeringen av familjen som arbetarklass genom att jämföra romanens gestaltning av arbetarklassen med den som framträder i historieskrivningen.
För att besvara mina frågeställningar har jag utgått från en kvalitativ forskningsansats i min litteraturstudie, som inbegriper en djupgående läsning av romanen. Under läsningen har referenser gjorts till vad de olika sidorna behandlar, som sedan sammanfattas och sorterats under olika teman. Jag har utgått från ett intersektionellt perspektiv, som kopplas till begreppet respektabilitet.
Familjen i Svinalängorna framställs som en familj utan nämnvärd social status och som har ekonomiska problem. Föräldrarnas alkoholkonsumtion och ekonomiska förutsättningar motverkar deras strävan att bli respektabla. Slutligen presenterar Svinalängorna en alternativ bild av de svenska rekordåren och verkligheten för en arbetarklassfamilj i Sverige under 1960- och 1970-talen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lennartsson, Viktor LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av klass i Svinalängorna
course
SSLK03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
respektabilitet, rekordåren, klass, Susanna, Alakoski, arbetarklass, Svinalängorna
language
Swedish
id
3806782
date added to LUP
2013-09-04 11:50:05
date last changed
2015-12-14 13:27:08
@misc{3806782,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur arbetarklassen gestaltas i Susanna Alakoskis självbiografiskt färgade roman Svinalängorna (2006). Uppsatsen syftar också till att undersöka vad som spelar in i klassificeringen av familjen som arbetarklass genom att jämföra romanens gestaltning av arbetarklassen med den som framträder i historieskrivningen. 
 För att besvara mina frågeställningar har jag utgått från en kvalitativ forskningsansats i min litteraturstudie, som inbegriper en djupgående läsning av romanen. Under läsningen har referenser gjorts till vad de olika sidorna behandlar, som sedan sammanfattas och sorterats under olika teman. Jag har utgått från ett intersektionellt perspektiv, som kopplas till begreppet respektabilitet.
 Familjen i Svinalängorna framställs som en familj utan nämnvärd social status och som har ekonomiska problem. Föräldrarnas alkoholkonsumtion och ekonomiska förutsättningar motverkar deras strävan att bli respektabla. Slutligen presenterar Svinalängorna en alternativ bild av de svenska rekordåren och verkligheten för en arbetarklassfamilj i Sverige under 1960- och 1970-talen.},
 author    = {Lennartsson, Viktor},
 keyword   = {respektabilitet,rekordåren,klass,Susanna,Alakoski,arbetarklass,Svinalängorna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetarklassen under rekordåren},
 year     = {2013},
}