Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Geofysiska resistivitetsmätingar i Sjöcrona Park, Helsingborg : undersökning av områdets geologiska egenskaper samt 3D modellering i GeoScene3D

Kihlen, Robin LU (2013) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract
Sjöcrona Park is part of a larger development project. This project is driven by Hel-singborg city and several contractors, which want to rebuild existing neighborhoods to new attractive areas offering greater availability and fellowship to the rest of Helsing-borg City. The houses that are planned to be built in Sjöcrona Park are of apartment block type. Before the expansion of the Park Helsingborg City wants to know more about the geology in the area, such as bedrock quality, soil layer thickness and the areas hydrogeology conditions. In this study geoelectrical measurements are carried out in 2D resistivity to complement previous studies (geotechnical drilling points and IP-measurements) for the area. Based on the results a conceptual... (More)
Sjöcrona Park is part of a larger development project. This project is driven by Hel-singborg city and several contractors, which want to rebuild existing neighborhoods to new attractive areas offering greater availability and fellowship to the rest of Helsing-borg City. The houses that are planned to be built in Sjöcrona Park are of apartment block type. Before the expansion of the Park Helsingborg City wants to know more about the geology in the area, such as bedrock quality, soil layer thickness and the areas hydrogeology conditions. In this study geoelectrical measurements are carried out in 2D resistivity to complement previous studies (geotechnical drilling points and IP-measurements) for the area. Based on the results a conceptual geological model of the park was made and in addition a 3D model of the Park was formed in the model-ing program GeoScene3D. The program uses the Kriging interpolation method. The program uses information from the geotechnical drilling points and interpolates layers and a groundwater surface. The results show variation of soil thickness for the study area, it is thickest in the northern parts and thinnest in the southern part. The bedrock in the investigation area is probably relatively fractured with two fracture zones which most likely follow the dominate fracture direction in north west-south east direction. Because of the frozen ground at the time of the investigation it would be useful with further investigations in the area to improve the poor quality of data from the resistivi-ty measurements. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Bland de olika geofysiska metoderna som finns är resistivitetsmätningar en av de vanligaste, den upptäcktes under tidigt 1900-tal, blev dock vanligare under 70-talet då det fanns tillräcklig datorkraft för att processera och analysera data. Idag används metoden till att hitta överytan på berggrunden, sprickor/sprickzoner i berget, kartera jordlager med grovsediment respektive leriga lager samt uppskatta deponiers utbredning och mäktighet.

Sjöcrona Park är en del av ett större utvecklingsprojekt där Helsingborgs stad, med flera entreprenörer, vill bygga om befintliga stadsdelar till nya attraktiva områden som erbjuder ökad tillgänglighet och samhörighet till resterande Helsingborg. I Sjöcrona Park är... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Bland de olika geofysiska metoderna som finns är resistivitetsmätningar en av de vanligaste, den upptäcktes under tidigt 1900-tal, blev dock vanligare under 70-talet då det fanns tillräcklig datorkraft för att processera och analysera data. Idag används metoden till att hitta överytan på berggrunden, sprickor/sprickzoner i berget, kartera jordlager med grovsediment respektive leriga lager samt uppskatta deponiers utbredning och mäktighet.

Sjöcrona Park är en del av ett större utvecklingsprojekt där Helsingborgs stad, med flera entreprenörer, vill bygga om befintliga stadsdelar till nya attraktiva områden som erbjuder ökad tillgänglighet och samhörighet till resterande Helsingborg. I Sjöcrona Park är det planerat att bygga bostäder i olika modeller av flerfamiljshus. Innan exploatering av parken vill Helsingborg stad veta mer om områdets geologiska förhållanden, det vill säga berggrunden (förekomst av sprickzoner), jordlagermäktigheter och de hydrogeologiska förhållandena. För att komplettera tidigare undersökningar som gjorts i området (geotekniska borrningar och IP-mätningar) utfördes geofysiska resistivitetsmätningar. Utifrån resultaten bildades en konceptuell geologiskskiss över området samt en 3D-modell för parken i modelleringsprogrammet GeoScene3D. I den här studien användes Kriging som interpolationsmetod, utifrån information från geotekniska borrpunkter interpoleras lagerytor och en grundvattenyta fram. Resultaten visar att jordmäktigheterna varierar över området, vilka är mäktigast i parkens norra delar och tunnast i parkens södra delar. Berggrunden bedöms till att vara relativt uppsprucken över undersökningsområdet och innehåller troligtvis två sprickzoner som följer den dominerande sprickriktningen i nordvästlig - sydöstlig rikting. På grund av tjäle i marken vid undersökningstillfället är det önskvärt att utföra kompletterande undersökningar i området för att förbättra den bristfälliga datakvaliteten från resistivitetsmätningarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kihlen, Robin LU
supervisor
organization
alternative title
Geophysical resistivity measurements in Sjöcrona Park, Helsingborg : study of the geological characteristics and 3D modeling in GeoScene3D
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geofysiska mätningar, resistivitet, geotekniska borrningar, GeoScene3D, sprickzon, geophysical measurements, resistivity, geotechnical drilling, fracture zone, Sjöcrona Park, Helsinborg, Scania
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
340
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Mattis Johansson, SWECO Environment, Malmö
id
3806818
date added to LUP
2013-06-11 11:00:10
date last changed
2013-06-11 11:07:14
@misc{3806818,
 abstract   = {Sjöcrona Park is part of a larger development project. This project is driven by Hel-singborg city and several contractors, which want to rebuild existing neighborhoods to new attractive areas offering greater availability and fellowship to the rest of Helsing-borg City. The houses that are planned to be built in Sjöcrona Park are of apartment block type. Before the expansion of the Park Helsingborg City wants to know more about the geology in the area, such as bedrock quality, soil layer thickness and the areas hydrogeology conditions. In this study geoelectrical measurements are carried out in 2D resistivity to complement previous studies (geotechnical drilling points and IP-measurements) for the area. Based on the results a conceptual geological model of the park was made and in addition a 3D model of the Park was formed in the model-ing program GeoScene3D. The program uses the Kriging interpolation method. The program uses information from the geotechnical drilling points and interpolates layers and a groundwater surface. The results show variation of soil thickness for the study area, it is thickest in the northern parts and thinnest in the southern part. The bedrock in the investigation area is probably relatively fractured with two fracture zones which most likely follow the dominate fracture direction in north west-south east direction. Because of the frozen ground at the time of the investigation it would be useful with further investigations in the area to improve the poor quality of data from the resistivi-ty measurements.},
 author    = {Kihlen, Robin},
 keyword   = {geofysiska mätningar,resistivitet,geotekniska borrningar,GeoScene3D,sprickzon,geophysical measurements,resistivity,geotechnical drilling,fracture zone,Sjöcrona Park,Helsinborg,Scania},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Geofysiska resistivitetsmätingar i Sjöcrona Park, Helsingborg : undersökning av områdets geologiska egenskaper samt 3D modellering i GeoScene3D},
 year     = {2013},
}